Z prieskumu GfK o digitálnych technológiách vo firmách vyplynulo, že top oblasti, do ktorých plánujú spoločnosti investovať v najbližších rokoch sú – systémová integrácia, cloudové riešenia a SW riešenia vyvinuté na mieru pre firmu, či odvetvie.

Znalosť jednotného digitálneho trhu EÚ je veľmi nízka, avšak táto oblasť je vnímaná zatiaľ prevažne ako príležitosť. Takisto ako príležitosť vnímajú firmy aj digitálnu transformáciu podnikov.

Ako sú vnímané investície do digitálnych technológií?

„Až tri pätiny slovenských firiem vníma investície do digitálnych technológií ako prínos, nezávisle od toho, či ide o slovenskú firmu alebo zahraničnú pobočku. Len okolo šesť percent firiem ich vníma ako nákladovú položku,“ povedal Július Filo, Sector Leader, Financial Services & Technology. Za posledné tri roky najviac investovali firmy do štandardných riešení zameraných na bezpečnosť (antivírus, firewall, zálohovanie dát a pod.) – 74 percent a 60 percent do softvérových riešení vyvinutých na mieru pre svoju firmu alebo odvetvie.

Kam plánujú firmy investovať v nasledujúcich rokoch?

V najbližších 3-5 rokoch plánujú spoločnosti smerovať investície do oblasti digitálnych technológií smerovať najmä do systémovej integrácie (36 percent), cloudových riešení (34 percent) a riešení šitých na mieru (32 percent).

Ktoré top tri technológie považujú firmy za najužitočnejšie?

Za najužitočnejšie digitálne technológie sú považované softvérové riešenia vyvinuté na mieru. Na druhom mieste sa umiestnil podnikový informačný systém (ERP) a za ním štandardné riešenia zamerané na bezpečnosť (antivírus, firewall, zálohovanie dát atď).

Znalosť stratégie jednotného digitálneho trhu Európskej únie

O stratégii jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market) doposiaľ nikdy nepočulo  38 percent  spoločností. Vyše polovica firiem (58 percent) už o tejto stratégii počula alebo čítala, ale detaily nepozná. Z prieskumu vyšlo, že iba 4 percentá respondentov stratégiu detailne pozná, ale nič zatiaľ  v tejto súvislosti v spoločnosti neurobili.

Digitalizácia podniku  príležitosť alebo hrozba?

Väčšina slovenských firiem vníma z pohľadu konkurencieschopnosti digitalizáciu svojho podniku skôr ako príležitosť, a to až 65 percent z nich.  Necelá pätina (17,5 percent) spoločností však nevedela posúdiť, či digitalizácia predstavuje hrozbu alebo príležitosť pre ich spoločnosť.