Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Združenie najvýznamnejších európskych medicínskych a farmaceutických spoločností EIT Health, otvára výberové konania do troch programov určených startupom podnikajúcim v zdravotníctve.

Vybrané projekty si rozdelia 135 tisíc EUR a získajú ďalšie formy podpory pri vývoji svojich nápadov do podoby vhodnej pre trh. European Health Catapult, HeadStart Funding a InnoStars Awards sú akcelerátory a mentoringové programy, ktoré pomáhajú inovatívnym projektom s rozjazdom a profesionalizáciou podnikania. Taktiež im otvárajú obchodné príležitosti vďaka kontaktom a rozhľadu členov EIT Health naprieč európskymi trhmi.

European Health Catapult je mentoringový projekt na báze súťaže, určený malým podnikom s menej ako 50 zamestnancami. Zúčastniť sa môžu tiež tímy a startupy, ktoré už pôsobia na poli medicínskej techniky, vybavenia pre biotechnologické aplikácie a digitálnych zdravotníckych nástrojov. Výberové konanie sa končí 27. apríla. Program obsahuje konzultácie biznis plánu a tréning vyjednávacích i ďalších dôležitých schopností. Účastníci navyše dostanú prístup do databanky medzinárodných investorov EIT Health Investors Network. Prvých 15 vybraných spoločností absolvuje dvojdňové školenie zručností kľúčových pre podnikanie, a 9 regionálnych finalistov dostane 35 tisíc EUR ako investíciu nepodmienenú zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti. Finalisti novembrového kola pocestujú na EIT Health Summit v Londýne, kde prvý traja v každej kategórii prevezmú po 20 tisíc, 15 tisíc respektíve 10 tisíc EUR.

HeadStart Funding s uzávierkou 27. apríla je otvorený začínajúcim projektom a malým podnikom. Kladie si za cieľ uľahčiť vývoj nových produktov a služieb zameraných na zlepšenie medicínskej starostlivosti, zdravý životný štýl a aktívne starnutie. Program ponúka podporu s ich uvedením na trh. Odborníci pomôžu inovatívnym podnikateľom s prípravou ich produktu a marketingom, taktiež sprostredkujú kontakt s potenciálnymi zákazníkmi, partnermi, investormi a ďalšími stakeholdermi.

InnoStars Awards je grant určený malým a najmenším podnikom, vývojárskym tímom a startupom v zdravotníckom a IT priemysle, ktoré už majú k dispozícii prototyp, či základný model svojho výrobku (Minimum Viable Product). Účastníci získajú mentoring a školenia zamerané na rozvoj ich podnikania, v rámci ktorých budú ich biznisové plány konfrontované s najskúsenejšími profesionálmi z branže. Pre ďalší vývoj svojich produktov dostanú 8 tisíc EUR, pričom expertmi vybrané tri najsľubnejšie projekty si rozdelia 60 tisíc EUR. Uzávierka prihlášok je 15. mája.

EIT Health poskytuje aj ďalšie formy podpory inovatívneho podnikania

Osemtýždňový Smart Ageing Bootcamp je validačný program trhovej pripravenosti výrobkov a služieb, zameraných na zvyšovanie kvality života seniorov: nové riešenia na poli medicínskej techniky, biotechnológií i digitálnej zdravotnej starostlivosti. Môžu slúžiť prevencii alebo podporovať aktívny životný štýl, nahrádzať stratené fyzické funkcie alebo liečiť chronické choroby. Účastníci seminára sa v jeho rámci stretnú s 11 potenciálnymi zákazníkmi a investormi. Celkovo absolvujú viac ako 500 stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi.

Venture Lab je štvormesačný akceleračný program, konajúci sa v Budapešti. Je určený projektovým tímom a malým podnikom v zdravotníctve a biotechnológiách, ideálne v štádiu prípravy zámeru, či prvotných fázach jeho realizácie. Účelom programu je zvýšiť biznisové zručnosti jednotlivcov i tímu.

Go2China je program určený už rozvinutým startupom, či malým a stredným podnikom. Cieľom je uľahčiť im vstup na čínsky trh. Účastníci získajú hlboký rozhľad o fungovaní biznisu v Ríši stredu a kontakty kľúčové pre úspech na tamojšom trhu, napríklad na špičky vlády metropoly Šen-čen. Uzávierka prihlášok je 14. mája.

Značky: