Organizátori IT Fitness testu hodnotili výsledky svojho projektu a príliš veľa radosti z tohto hodnotenia nemali. Celý priebeh tlačovej konferencie sme zhrnuli do redakčného videa.

Zúčastnilo sa ho síce viac ľudí ako pred rokom, ale zistilo sa, že vedomosti o IT sú podľa otázok, ktoré boli v teste, veľmi slabé. Testu sa zúčastnili predovšetkým študenti – základné a stredné školy. Vysoké školy sa do tohto testu akosi nezapájajú.

František Jakab (TUKE) je hlavným koordinátorom projektu IT Fitness test

A to je škoda, IT Fitness test je jedným z možných certifikátov, ktorý by mohli zamestnávatelia na Slovensku od uchádzačov o prácu požadovať ako doklad o dostatočnej úrovni IT zručností. Na túto tému pripravujeme v redakcii špeciálny článok, nič také totiž v súčasnosti neexistuje. Venovať sa v ňom budeme aj ECDL (European Computer Driving Licence) – európskemu vodičskému preukazu na počítač.

V každom prípade aj IT Fitness test by mohol mať túto úlohu, lebo je to merateľná hodnota IT znalostí. Pravdepodobne by bolo treba do tvorby otázok ešte viac prizvať aj zástupcov zamestnávateľov. V tomto roku IT Fitness test poukázal na to, že hodnotení účastníci napr. pokojne prezradia svoje heslo, nevšímajú si bezpečnostné hlásenia, ktoré sa objavujú napr. pri prezeraní webových stránok. Rovnako uveria ľahko falošným správam a vôbec si neoverujú to, čo zistia na internete. Problémom je tiež práca v tíme a využívanie nástrojov na skupinovú spoluprácu. Konštatoval to aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, Richard Raši.

Záverom je teda posilnenie vyučovania matematiky a hlavne informatiky v školách, pravdepodobne aj zavedenie povinnej maturity z matematiky. Základom zlepšenia je získanie kvalitných vyučujúcich pre tieto predmety. A to je poriadne tvrdý oriešok.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.