Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Portál verejnej správy bude ešte lepší a priateľskejší! Služby súvisiace s prepisom auta alebo prepisom bydliska už používatelia nájdu jedným klikom. Ako vyzerajú vylepšenia, ktoré povedú k lepšej prehľadnosti webstránky?

Pre zefektívnenie práce s elektronickými službami štátu a zároveň lepšie využívanie e-schránok pribudlo na hlavnej stránke slovensko.sk niekoľko proklientských zmien.

Najčastejšie vyžívané služby už nebude nutné vyhľadávať, ale portál ich užívateľom ponúkne priamo pod odkazom „Vybrané e-služby“. Tieto služby, ako aj všetky ostatné, bude možné aj naďalej vyhľadávať podľa ich názvu, inštitúcie, životnej situácie či miesta pôsobenia inštitúcie v sekcii „Nájsť službu“. Na najčastejšie využívané služby, napríklad pri prepise auta či zmene bydliska, už bude stačiť jeden klik.

„Aby občania radi využívali elektronické služby štátu, musí to byť pre nich čo najefektívnejšie a najkomfortnejšie. Verím, že aj táto malá zmena môže pomôcť mnohým k tomu, aby mohli využívať výhody elektronických služieb,“ vyjadril sa Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES.

V hlavných odkazoch napravo na hlavnej stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky užívateľov. Ak odpoveď na svoju otázku nenájdete, priamo na hornej lište zostáva tlačidlo s názvom „Pomoc“, kde sa nachádzajú kontaktné údaje na kontaktné centrum slovensko.sk. Vedľa „Otázok a odpovedí“ sa nachádza ďalší odkaz „Životné situácie“, ktorý je dôležitý pre zjednodušenie vyhľadávania informácií o e-službách. Predtým sa tu nachádzala „Elektronická úradná tabuľa“, ktorá je umiestnená v pätke portálu slovensko.sk.

 Vybrané e-služby slovensko.sk:

 1. Návrh na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
 2. Výpis z obchodného registra
 3. Ohlásenie živnosti
 4. Žiadosť o výpis zo živnostenského registra
 5. Výpis alebo odpis z registra trestov
 6. Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu
 7. Vydanie nového občianskeho preukazu s čipom
 8. Prihlásenie na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt
 9. Vydanie úradného výpisu matričného dokladu
 10. Späťvzate priezviska po rozvode

 Vedeli ste že…?

 • Pri ohlásení živnosti elektronicky sa poplatky za remeselné a viazané živnosti znižujú na polovicu a v prípade voľných živností sa nevyberajú vôbec.
 • Fotografiu, podpis a ďalšie osobné údaje získa polícia zo svojich informačných systémov, ak nie sú staršie ako 5 rokov v prípade dospelého a 3 roky v prípade občana do 18 rokov.