Internet má v súčasnosti už viac ako 4,1 miliardy používateľov. To však nie je všetko – virtuálny svet víta denne množstvá nových „obyvateľov“, pričom takmer 17 % z nich pochádza z Európy. Virtuálne Slovensko takisto rastie a na Slovensku pribúdajú denne desiatky nových domén. S množstvom používateľov však rastie aj riziko napadnutia webov dostupných prostredníctvom týchto virtuálnych lokalít. Napadnutý web môže byť zneužitý aj na nelegálne činnosti ako je phishing, kedy sa podvodník snaží získať rôzne citlivé údaje, akými sú napr. adresy, čísla kreditných kariet či prístupové heslá.

Aj preto sme v apríli 2019 spustili službu ochrany domén DNSSEC. Táto služba zabezpečuje, aby bol používateľ nasmerovaný na správnu adresu, čím de facto chráni virtuálne sídla – domény – pred ich napadnutím. K dnešnému dňu môžeme s potešením uviesť, že takto chránených je už viac ako 6000 domén.

FOND SK-NIC SPROSTREDKUJE ZNÁMA NADÁCIA

Okrem zabezpečovania domén je našou prioritou aj vzdelávanie prostredníctvom technológií a zvyšovanie povedomia o internete ako takom. V súvislosti s tým sme nedávno avizovali finančnú podporu projektov z prostriedkov nášho Fondu SK-NIC, pričom spustenie výziev očakávame na jeseň tohto roku. Financiami z daného fondu chceme podporiť tie najlepšie projekty z oblasti kybernetickej bezpečnosti a internetového vzdelávania. Očakávame, že sa do výzvy zapojí dostatok uchádzačov, preto sme nenechali nič na náhodu a procesom zberu žiadostí a vyhodnocovania projektov bola poverená nadáciu Pontis.

„Sme spoločnosť, ktorá má záujem podporovať kvalitné projekty. Za najdôležitejší považujeme prínos samotných projektov a spôsob ako s ich pomocou možno dosiahnuť čo najväčší efekt.“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a. s.

POMÁHAME AJ INAK

V roku 2019 sme okrem už spomínaného aktívne participovali aj na projektoch ako napr. IT Fitness Test, Kry-sa alebo Junior Internet Amavet. Podporou filmu „Kto je ďalší?“, ktorý mal svoju premiéru 21. augusta tohto roku a prišiel až do 86 slovenských kín, pokračujeme vo zvyšovaní povedomia o nástrahách vo svete internetu.

Internet sa stáva miestom, kde trávime stále viac času a preto chceme aj naďalej podporovať projekty, ktoré napomáhajú jeho bezpečnosti a povedomia o ňom.

Značky: