Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • viac ako polovica ľudí z celého sveta je skôr alebo úplne spokojná so svojím vzhľadom.
  • Tínedžeri sú len mierne nespokojnejší ako staršie vekové skupiny.
  • Najviac sebakritickí sú Japonci, z ktorých je každý 10 úplne nespokojný.
Leto je už tu a s ním aj plavková sezóna. Spoločnosť GfK sa preto zaujímala, nakoľko sú spotrebitelia z celého sveta spokojní so svojím vzhľadom.

Ak sa pozrieme na priemerné čísla v 22 krajinách zaradených do prieskumu, je so svojím vzhľadom spokojná viac ako polovica (55 percent) spotrebiteľov starších ako 15 rokov, pričom viac ako jedna desatina z nich (12 percent) uvádza, že sú úplne spokojní. Nespokojnosť s vlastným vzhľadom vyjadrilo iba 16 percent respondentov, z toho 3 percentá nie sú vôbec spokojní. Zvyšných 29 percent hodnotí svoj vzhľad neutrálne.

V latinskoamerických krajinách je spokojnosť najvyššia

Úplná spokojnosľ s vlastným vzhľadom bola zaznamenaná v Latinskej Amerike. Do prvej pätice krajín s najväčším podielom úplne spokojných sa dostalo Mexiko, Brazília aj Argentína. Pokiaľ okrem úplne spokojných započítame aj tých, ktorí sú skôr spokojní, vedie v celom rebríčku Mexiko s takmer tromi štvrtinami spokojných (74 percent), za ním tesne nasleduje Turecko so 71 percentami. Na tretej priečke sú Brazília a Ukrajina (obe krajiny po 65 percent), po nich Španieli sú so 64 percentami a nasledujú ich Nemci a Argentínci (rovnako so 62 percentami). Najkritickejší sú naopak Japonci, z ktorých  so svojím vhľadom je skôr alebo úplne nespokojných 38 percent. Nasledujú Briti s 20 percentami a po nich Rusi, obyvatelia Južnej Kórei, Švédi a Austrálčania, medzi  ktorými  je rovnako 19 percent nespokojných.

Tieto kľúčové poznatky umožňujú podnikom pôsobiacim v sektore módy, kozmetiky a starostlivosti o vzhľad identifikovať typ komunikácie, ktorý bude mať najlepšiu odozvu na určitom trhu alebo u určitej cieľovej skupiny. V krajinách, ako je Japonsko, Veľká Británia a Rusko, bude veľká časť ľudí pozitívne reagovať na reklamu, ktorá zdôrazňuje vylepšenie alebo zmenu vlastného vzhľadu, zatiaľ čo spotrebiteľov v Mexiku a Turecku osloví skôr správa zameraná na kultiváciu a udržanie príjemného vzhľadu.

Tínedžeri sú k svojmu vzhľadu len mierne kritickejší ako ostatní

Aj keď tínedžeri majú tendenciu byť ku svojmu vzhľadu sebakritickejší, zďaleka sa neodchyľujú od priemeru tak výrazne, ako by sa dalo očakávať.  Na mierne vyššej nespokojnosti majú hlavný podiel úplne nespokojní, ale predovšetkým tí mierne nespokojní. Celkovo 16 percent násťročných vo veku 15 – 19 rokov uvádza, že sú úplne nespokojní so svojím vzhľadom, zatiaľ čo vo vekovej skupine 20 – 59 rokov sa toto číslo pohybuje okolo 12-13 percent. Rozdiel prakticky zaniká, keď sa pozrieme na respondentov, ktorí sú úplne nespokojní. Vo všetkých vekových kategóriách ide o 3 alebo 4 percentá. Všeobecne platí, že najmenej sebakritickí sú seniori nad 60 rokov – skôr nespokojných je iba 9 percent a úplne nespokojných sú potom 3 percentá.

Podobná situácia u mužov a žien

Porovnanie odpovedí mužov a žien prináša nový pohľad na tvrdenie, že ženy sú na  svoj vzhľad viac kritické ako muži. Pokiaľ ide o percento tých, ktorí vyjadrili spokojnosť so svojím vzhľadom, sú na tom obe pohlavia rovnako. V oboch prípadoch je 43 percent pomerne spokojných a 12 percent je spokojných úplne. Muži však častejšie ako ženy majú k otázke vlastného vzhľadu neutrálny postoj (31 percent mužov oproti 27 percentám žien). Z hľadiska nespokojnosti síce ženy prekonávajú mužov, ale iba o niekoľko percentuálnych bodov. Skôr nespokojných je 14 percent žien  v porovnaní s 11 percentami mužov, úplne nespokojné sú 4 percentá žien a 3 percentá mužov.

GfK-Infographic-Looks-Total_skfin_nowat

Značky: