Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť tak ďalej posilňuje svoju pozíciu popredného dodávateľa robustných softvérových celkov pre štátnu správu a veľkých korporátnych zákazníkov. 

Solitea získala 100% podiel v spoločnosti Techniserv IT, spol. s r.o. Pre Soliteu ide o ďalšiu akvizíciu dodávateľa robustných softvérových celkov a na mieru pripravovaných riešení pre štátnu správu a veľkých korporátnych zákazníkov. Súčasne si doplňuje svoje kompetencie a portfólio o systémy určené pre prácu s bežnými elektronickými dokumentami a dôveryhodnými elektronickými dokumentami v súlade s eIDAS.

„Akvizícia spoločnosti Techniserv IT je pre nás dôležitá nielen pre navýšenie trhového podielu, ale hlavne kvôli vzájomným synergiám v oblasti riešení pre štátnu správu,“ hovorí Martin Cígler, predseda predstavenstva Solitey. „Techniserv IT má podobných zákazníkov ako Solitea a touto akvizíciou tak v mnohých ohľadoch výrazne navýšime svoje kapacitné možnosti. Techniserv IT ale navyše dokáže dodávať aj softvérové celky, na ktorých dodávky si Solitea dodnes musela zháňať subdodávateľa. Veľký potenciál transakcie vnímame aj v synergickej oblasti, pretože budeme schopní dodať súčasným zákazníkom komplexnejšie riešenia a služby. Akvizíciou zároveň získavame mnoho kvalifikovaných odborníkov a ja sa už teraz teším na našu spoluprácu,“ uzatvára Cígler.

V regióne strednej a východnej Európy patrí Solitea medzi najväčších dodávateľov účtovných a podnikových informačných systémov (ERP) určených pre komerčný segment aj štátne a neziskové organizácie. V Česku je spoločnosť lídrom na trhu pokladničných systémov a ich cloudové služby pre drobných podnikateľov, napríklad iDoklad, používajú statisíce zákazníkov. Solitea rovnako ponúka kompletný outsourcing miezd na kľúč. Je aj významným dodávateľom riešení pre štátnu správu. U českých susedov ide, napríklad o riešenie eRecept a príkladom zahraničnej implementácie je systém pre fínsku colnú správu TULLI.

„TECHNISERV IT sme v rámci skupiny TECHNISERV budovali presne 20 rokov. V prostredí výborného kolektívu a firemnej kultúry sa nám postupne podarilo vyprofilovať sa smerom k softvéru a enterprise infraštruktúre, ktorá vytvára súlad medzi potrebami vyplývajúcimi z reálnych požiadaviek zákazníkov a ich naplnením prostredníctvom robustných ICT riešení. V segmente softvérových riešení eIDAS a v oblasti technológií ORACLE sme sa dokonca prebojovali medzi absolútnu špičky na trhu,“ hovorí Luděk Telecký, CEO spoločnosti Techniserv IT.

„V rámci najužšieho manažmentu sme dospeli k názoru, že sme dosiahli určité medze, kedy je spojenie so Soliteou strategicky správnym krokom v ďalšom rozvoji našej spoločnosti,“ dopĺňa Luděk Telecký. „Zároveň som rád, že celá, relatívne zložitá, transakcia prebehla v obojstranne pozitívnom duchu a okrem nových synergických efektov v rámci Solitey budeme aj najďalej pokračovať v zavedenej obchodnej spolupráci so skupinou TECHNISERV. Verím, že spojenie so Soliteou bude pre mnohých našich zamestnancov novou výzvou v ich pracovnej kariére a našim zákazníkom výrazne obohatí doposiaľ poskytované služby a produkty.“

Spoločnosť Techniserv IT bude aj najďalej riadiť súčasný výkonný manažment. Akvizícia sa nijak nedotýka doterajších partnerských, obchodných alebo klientskych vzťahov a zmlúv. Cena akvizície je neverejná a transakcia podlieha schváleniu Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS).

Značky: