Projekt Som expertka je zameraný na to, aby sa aj dievčatá zapojili do typicky mužských zamestnaní a stojí za ním Duálna akadémia v Bratislave. Boli sme sa pozrieť priamo v akadémii, ako sa tento projekt v praxi realizuje.

Zahraničné skúsenosti sa presadzujú aj na Slovensku

Hovorili s pánom Kai-Stefanom Linnenkohlom z predstavenstva spoločnosti Volkswagen zodpovedného za ľudské zdroje. Ten sa zúčastnil aj programu na Harvard Business School v Bostone, aby načerpal medzinárodné skúsenosti. Hovoril nám o tzv. distruptívnych inováciách a to je téma, ktorá aj na Slovensku často zaznieva v automobilovom priemysle. Aj u nás je vidieť trend, kedy sa posúvame čoraz viac od mechanických prác, ku softvérovým. V elektronike sa napr. čoraz dôležitejšou stáva umelá inteligencia.

Pomer žien vo výrobe treba zvýšiť

Ako sme sa pri našom rozhovore s pánom Linnenkohlom dozvedeli, vo Volkswagen si dávajú záležať, aby im rástol počet žien vo výrobe a to vo všetkých jej častiach. Napr. aj vo vyššie kvalifikovaných pozíciách výroby ako je údržba, kontrola kvality a pod. Zmiešané pracovné tímy totiž fungujú oveľa efektívnejšie. Vo Volkswagene už majú veľmi dobré skúsenosti so ženami v technickej oblasti, majú entuziazmus a tiež si cieľavedome budujú kariéru. Príchod ženy do tímu vždy zmení aj atmosféru na pracovisku. Muži sú často hrubý v komunikácii, no prítomnosť žien v kolektíve to okamžite mení.

Vo Volkswagen Slovensko je aktuálne pomer žien približne 10 %. Snaha je tak motivovať ženy, aby sa zapojili do zamestnaní v technickej oblasti. Vo Volkswagen Slovensko majú skúsenosť, že ženy sú úspešné manažérky nielen vo výrobe, ale aj v logistike či plánovaní.

Skúsenosti od tej najpovolanejšej

Ďalším naším hosťom bola Olívia Zacharová ako praktická účastníčka projektu Som expertka. Našli sme ju v autotronickej dielni, kde prebieha jej duálne vzdelávanie. Učí sa v nej riešiť základné problémy v autách, a poskytnúť im servis. Zdá sa to typicky mužské zamestnanie, ale Olívia od malička milovala autá a tak sa aj dostala k tejto práci. V jej triede sú aktuálne tri dievčatá a ako nám povedala, proces vzdelávania sa dá zvládnuť.

S chlapcami majú už teraz kamarátky vzťah a tí „svoje dievčatá“ podporujú aj v projekte Som expertka. Po skončení vzdelávania bude Olívia opravovať a diagnostikovať autá. Zatiaľ sa ešte nerozhodla, či bude v štúdiu pokračovať na vysokej škole, alebo pôjde hneď do práce.

Tému zamestnania žien treba popularizovať

Hovorili sme aj s ambasádorkou programu Som expertka, pani Natáliou Segura. Pred jej príchodom do Duálnej akadémie tu boli predovšetkým chlapci, konkétne z 350 žiakov tu bolo len 11 dievčat. Snahou bolo toto číslo radikálne zvýšiť. Táto idea sa veľmi páčila Nadácii Volkswagen, ktorá trend okamžite podporila. Prvým krokom bolo urobiť deň otvorených dverí pre dievčatá. Po úspechu tejto akcie vznikol projekt Som expertka, ktorý už vo svojom názve zachytáva podstatu – z dievčat sa majú stať rešpektované expertky.

Hlavným cieľom projektu je otvoriť tému účasti žien na zamestnaniach, ktoré sa doteraz považovali za typicky mužské. Treba o tom hovoriť aj so zamestnávateľmi, Volkswagen pritom veľmi podporuje tému diverzity.

Zvláštne požiadavky na uchádzačky kladené nie sú

Očakáva sa, že ženy, ktoré sa na takéto vzdelávanie prihlásia baví technika, ale nemusia spĺňať nejaké špeciálne predpoklady. Majú rovnaké podmienky prijatia do akadémie, ako majú chlapci. V rámci informačnej kampane v projekte Som expertka však bojujú s predsudkami či rodovými stereotypmi.

Súčasná práca pri servise a diagnostike moderných automobilov je pritom veľmi sofistikovaná, nie je to už o nejakej technickej námahe. Neexistuje tu fyzické obmedzenie pre dievčatá, pre ktoré by nemohli túto prácu vykonávať. Rodičia prihlásených dievčat sa nemajú čoho obávať.

Rozhodujúca je inklúzia

Na záver sme hovoril so správkyňou Nadácie Volkswagen, ktorou je pani Lenka Michálik Holešová. Ako sme sa dozvedeli, nadácia sa snaží podporovať tých zraniteľnejších a sem patria aj ženy. Keď nadáciu oslovila Duálna akadémia s týmto programom, pozitívne rozhodnutie bolo realizované veľmi rýchlo a podpora bola realizovaná finančne. V tejto podpore plánujú naďalej pokračovať.

Zdroje: vlastné, Duálna akadémia

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.