Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tieto aktualizácie pre fotoaparáty Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III a Alpha 7 IV taktiež zdokonalia funkcie zhotovovania snímok a pracovné procesy

Sony prináša aktualizácie firmwaru pre modely Alpha 1 (verzia 2.00), Alpha 7S III (verzia 3.00), Alpha 7 IV (verzia 3.00), ktoré sú všetky dostupné od dnešného dňa. Aktualizácie pre model Alpha 9 III (verzia 2.00) bude k dispozícii od konca apríla 2024. Nová aktualizácia prináša rad pôsobivých technológií spoločnosti Sony, vrátane riešenia Camera Authenticity Solution, vlastného digitálneho podpisu vo fotoaparáte a podpory formátu C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)i. Tieto nástroje spoločne umožnia spravodajským agentúram zabezpečiť autenticitu snímok a prispejú tak k snahám celého odvetvia chrániť tvorcov i spoločnosť pred falošnými snímkami.

Aktualizácia firmwaru pre Alpha 1 a Alpha 7 S III prináša viac ako 30 ďalších funkcií, ktoré obohacujú zážitok z fotografovania používateľov fotoaparátov Alpha.

Hlavné vlastnosti Alpha 7 S III Ver 3.00:

 1. Kompenzácia dýchania pre zmenu cinematického zaostrenia počas nahrávania videa
  1. Bezplatné stiahnutie licencie DCI 4K 24p so skutočnou snímkovou frekvenciou 24p a nastaveniami rýchlosti uzávierky 1/96 s, 1/48 s a 1/24 s.
  1. AF asistencia pre flexibilné ostrenie počas záznamu
  1. Kompatibilita so synchronizáciou časového kódu
  1. Vylepšené dotykové ovládanie a prehrávanie
  1. Podpora aplikácie Monitor & Control vrátane sledovania nahrávania a false colors
  1. Podpora aplikácie Creators‘ App a priameho prenosu Creators‘ Cloud

Hlavné vlastnosti Alpha 1 Ver 2.00:

 • Kompenzácia dýchania pre zmenu cinematického zaostrenia počas nahrávania videa
  • Najnovšia funkcia vzdialeného ovládania a prenosu FTP pre profesionálnych fotografov
  • Vylepšené dotykové a prehrávacie funkcie
  • Zdokonalená výkonnosť stabilizácie obrazu pre niektoré objektívy Sony
  • Kompatibilita so streamovaním 4K 30p UVC
  • Podpora aplikácie Creators‘ App a priameho prenosu Creators‘ Cloud
  • Podpora aplikácie Monitor & Control App vrátane sledovania nahrávania a false colors

Tieto aktualizácie prinášajú mnoho žiadaných funkcií zameraných na optimalizáciu každodenných operácií.  Spomínané aktualizácie zdokonaľujú funkcie pre fotografovanie, zjednodušujú pracovné postupy a zároveň integrujú pokročilé funkcie na nakrúcanie filmov, ako je kompenzácia dýchania. Okrem toho aktualizácie zavádzajú nové funkcie diaľkového ovládania, vylepšujú funkcie prispôsobené pre profesionálne aplikácie a rozširujú prístup k širšiemu spektru aplikácii cloudových služieb.

Riešenie pre overovanie pravosti fotografií

V minulom roku zverejnila spoločnosť Sony svoj záväzok vyvinúť pre fotoaparáty technológiu, ktorá by pomohla v boji proti zmanipulovaným snímkam a falzifikátom vytváraným umelou inteligenciou. Závažnosť tohto problému sa ďalej len prehlbuje a ide o komplexný problém, ktorý vyžaduje sústredenie a pozornosť celého nášho odvetvia.

Jednou z dôležitých súčastí riešenia je zabezpečenie podpory štandardu C2PA pri väčšom počte fotoaparátov Sony. C2PA je projekt nadácie Joint Development Foundation. Spoločnosť Sony je členom jej riadiaceho výboru. Cieľom projektu C2PA je vyvinúť otvorený technický štandard, ktorý by vydavateľom, tvorcom a spotrebiteľom poskytol flexibilné spôsoby, ako porozumieť pravosti a pôvodu rôznych typov médií. C2PA je normotvorný orgán, ktorý bude vyvíjať technické špecifikácie týkajúce sa pôvodu a overovania obsahu prostredníctvom certifikácie zdroja a histórie mediálneho obsahu. Vďaka tejto aktualizácii firmwaru je možné zachovať informácie o pravosti vložené do snímok z fotoaparátov Alpha 1, Alpha 9 III, Alpha 7S III a Alpha 7 IV od ich zhotovenia až po zverejnenie. Profesionálni fotografi tak majú možnosť uchovať svoj digitálny podpis z fotoaparátu a zároveň sledovať históriu úprav v priebehu revízií.

Ďalšou dôležitou súčasťou riešenia je technológia digitálneho podpisuii vo fotoaparátoch spoločnosti Sony, ktorá podpisuje snímky v reálnom čase. Táto nová funkcia potvrdzuje pravosť snímky v okamihu zhotovenia a vytvára „digitálny rodný list“, ktorý sa uchováva po celú dobu revízií. Podpis obsahuje metadáta vrátane informácií o hĺbke 3D zachytených pomocou patentovanej technológie v obrazovom snímači vyvinutej spoločnosťou Sony. Tieto informácie o hĺbke môžu preukázať, či bol na snímke zachytený skutočný 3D objekt, alebo či ide o fotografiu snímku či videa. To prináša ďalšiu úroveň ochrany a ešte väčšiu istotu pravosti obsahu.  Spoločnosť Sony tak prichádza s riešením, ktoré je jedinečné najmä pre fotožurnalistov a spravodajské agentúry.

Riešenie spoločnosti Sony tiež pomáha chrániť autenticitu obsahu tým, že využíva funkciu Image Validation Site, ktorá overuje obraz aj po úpravách vykonaných pomocou editačného softwaru kompatibilného s C2PA. Táto služba potvrdzuje, že ide o pravú fotografiu, ktorá bola zhotovená konkrétnym fotoaparátom, a že objekt zachytený na fotografii je 3D. Služba bude spočiatku ponúkaná vybraným spravodajským mediálnym agentúram, neskôr sa rozšíri aj na ďalšie agentúry.

Úplné informácie o zozname nových funkcií pridaných do jednotlivých firmwarov nájdete na stránkach podpory jednotlivých produktov na webe spoločnosti Sony:

Alpha 1 2.0 Firmware

Alpha 7S III 3.0 Firmware

Alpha 7 IV 3.0 Firmware