Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „ úrad“ ) a občianske združenie Slovensko.Digital pokračujú v rokovaniach o projekte úradu SVO, ktorého cieľom je podpora celého procesu verejného obstarávania v Slovenskej republike.

„Vítam intenzívne rokovania a konštruktívnu debatu s odborníkmi z tretieho sektora, s ktorými hľadáme najlepšie riešenie v prípravnej fáze tohto ambiciózneho projektu. Úprimne poviem, že v debate je veľa výziev, no teší ma, že si vieme sadnúť za jeden stôl a otvorene o nich diskutovať. Zostal nám už len jediný bod, v ktorom si síce rozumieme, no momentálne úrad v danom štádiu prípravy projektu nedokáže kvalifikovane odpovedať na jednu z podstatných otázok Slovensko. Digital. Týmto bodom je rozpočet, teda náklady projektu, ktoré sú aktuálne navrhované na úroveň 19 750 824 eur s DPH.“ hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad vysvetľuje, že táto aktuálna úroveň rozpočtu je stanovená expertným odhadom, pričom to neznamená konečnú výšku nákladov na projekt. Ich výška sa spresní na základe detailnejších funkčných požiadaviek na systém. „ To znamená, že otázka výšky nákladov na projekt je v súčasnosti stále otvorená a nemožno ju brať ako konečnú. Až reálny dotyk s IT trhom, na základe našich detailných funkčných požiadaviek, nám spresní odpoveď na otázku, aké budú reálne náklady na projekt. V tejto chvíli preto nemôžeme nič predbiehať a dávať v tejto veci záväzné stanoviská. „ vysvetľuje M. Hlivák.

Občianske združenie Slovensko. Digital projekt úradu víta, analýza vypracovaná občianskym združením pozitívne hodnotí takmer všetky jeho kategórie. „ Za veľké riziko v danej fáze však považujeme predložený rozpočet, na čo sme upozornili aj v našom hodnotení Red Flags. Oceňujeme ale proaktívnu komunikáciu s našim združením, konštruktívnu debatu a  prísľub ÚVO zdetailizovať rozpočet a overiť ho v predbežných trhových konzultáciách. Veríme, že úrad urobí také kroky, ktorými podloží a obháji predložený rozpočet tak, aby z nášho pohľadu odrážal reálnu cenu. Chcel by som zdôrazniť, že naša „ červená vlajka“ zatiaľ zostáva v platnosti, kým úrad predloží detailnejšie dáta.“ hovorí výkonný riaditeľ občianskeho združenia Slovensko. Digital Ján Hargaš.

„Verím, že stojí za to, vytrvať v náročných rokovaniach, keďže nás spája spoločný cieľ a tým je zaistenie čo najlepšej služby za verejné peniaze.“ uzatvára M. Hlivák.