Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť 3M oznámila, že sa v priebehu nasledujúcich 20 rokov chystá investovať približne 1 miliardu dolárov do splnenia svojich nových environmentálnych cieľov – dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, zníženie spotreby vody vo svojich prevádzkach o 25 % a zlepšenie jej kvality po použití vo výrobných prevádzkach, vrátane jej následného návratu do prostredia. Všetky tieto snahy  sa budú postupne implementovať aj v závode v Banskej Bystrici.

Zdroj: 3M

„Spolu s tým, ako spoločnosť 3M rastie, silnie aj náš vplyv na ochranu životného prostredia. Podnikáme kroky potrebné na to, aby sme znížili množstvo emisií uhlíka, spotrebu vody a zlepšili jej kvalitu. Naše investície nám umožňujú byť efektívnejší a zároveň ďalej rásť,“ povedal Mike Roman, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti 3M.

Uhlíková neutralita do roku 2050

Úspech technologickej spoločnosti je postavený na tom, že aplikuje vedu do každodenného života. Dlhodobá investícia jej pomôže využívať najlepšie dostupné technológie na to, aby vylepšila svoje výrobné procesy a prispela k zlepšeniu životného prostredia, napríklad obmedzením produkcie oxidu uhličitého. Do roku 2030 chce zredukovať emisie uhlíka na polovicu a do roku 2040 až o 80 %. Hlavným cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality vo všetkých prevádzkach 3M do roku 2050.

„Nový záväzok spoločnosti 3M v oblasti uhlíkovej neutrality vychádza z ich prísľubu ako člena iniciatívy RE 100 využívať obnoviteľné zdroje energie. Úspešné prekonávanie stanovených cieľov a ich prístup podložený vedeckým výskumom im umožňuje stanoviť si ešte ambicióznejšie ciele. Tak sa správa skutočný líder,“ povedala Amy Davidsen, výkonná riaditeľka The Climate Group pre Severnú Ameriku. Členstvo v tejto iniciatíve sa odzrkadlilo na prechode všetkých 3M závodov a kancelárskych budov v Poľsku na využívanie obnoviteľných zdrojov. Od januára 2021 využívajú iba 100 % zelenú energiu. Tento prechod im umožní významne znížiť uhlíkovú stopu, ktorú vytvárajú. Rozhodnutie začať plne čerpať energiu iba z obnoviteľných zdrojov ušetrí až 47 000 ton uhlia. Zelená energia sa použije na výrobu viac ako 12 000 produktov v automobilovom, potravinárskom, elektrickom alebo leteckom priemysle a zdravotníctve. Tie sú distribuované do celého regiónu strednej Európy, vrátane Slovenska.

Od roku 2021 bude 3M v rámci pravidelnej kontroly svojich výrobných zariadení pracovať aj na tom, aby všetky prevádzky mali nastavené procesy na minimalizáciu emisií, ktoré vznikajú počas produkcie. „Od roku 2000 sme významne znížili emisie skleníkových plynov, naše globálne ústredie plne využíva elektrinu z obnoviteľných zdrojov a snažíme sa predchádzať produkcii odpadu už pri jeho vzniku. Pracujeme na obmedzení jednorazových plastov a usilujeme sa o to, aby sme čo najviac našich závodov premenili na bezodpadové,“ vyjadril sa Mike Roman.

Obmedzenie používania vody a zvyšovanie jej kvality

Spoločnosť 3M sa zaviazala, že v nasledujúcom desaťročí zníži spotrebu vody vo svojich výrobných závodoch po celom svete. Konkrétne si určili 10 % zníženie do roku 2022, 20 % to bude v 2025 a 25 % o ďalších 10 rokov neskôr (2030). Výsledky budú porovnávané so stavom z roku 2019.

V 3M plánujú do konca 2023 nainštalovať najmodernejšiu technológiu čistenia vody a do roku 2024 by mala byť plne integrovaná vo všetkých veľkých výrobných lokáciách. Vďaka tomu dokážu z použitej vody odstrániť všetky nečistoty a vrátiť ju späť do prostredia ešte kvalitnejšiu.

„Proaktívne prehodnocujeme výrobné procesy v jednotlivých závodoch, aby sme plnili limity nad rámec legislatívnych požiadaviek na hospodárenie s vodou, a zároveň zlepšujeme aj samotné procesy. Aplikujeme  naše technológie tak, aby urobili čo najviac pre zníženie, obnovu a opätovné použitie vody vo výrobe. Naše skúsenosti a odborné znalosti ponúkame miestnym komunitám, aby sme mohli pomôcť aj ostatným dosiahnuť lepšiu kvalitu vody,“ dodáva Mike Roman. Vďaka svojmu úsiliu v tejto oblasti 3M očakáva zníženie svojej celkovej spotreby vody o 2,5 miliardy galónov (asi 9,5 miliardy litrov) ročne.

Spoločnosť 3M sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu v oblasti udržateľnosti a ESG

Snahy technologickej spoločnosti v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia sa začali už pred desaťročiami a zahŕňajú napríklad aj vytvorenie programu Pollution Prevention Pays, vďaka ktorému sa podarilo znížiť produkciu oxidu uhličitého o dva milióny ton. Produkty 3M používajú ľudia po celom svete, čo tiež napomáha ich pozitívnemu vplyvu na životné prostredie. Patria sem napríklad:

  • Polovodiče a elektronika: Tieto výrobky umožňujú efektívnejšiu výrobu polovodičov a zlepšujú tak výkon a životnosť elektronických zariadení.
  • Recyklované a rastlinné materiály: Spoločnosť 3M pomáha rozširovať reťazec dodávateľov a dopyt po takýchto materiáloch tým, že ich využíva pri výrobe kultových produktov bežnej potreby, ako sú pásky Scotch ™, bločky Post-it ™ alebo špongie Scotch-Brite ™.
  • Elektrifikácia automobilov: Materiály, ako napríklad sklenené guľôčky, poháňajú novú generáciu vozidiel a batérií. Pomáhajú znížiť hmotnosť automobilov a umožňujú lepšiu spotrebu paliva a dojazd batérie.
  • Energeticky úsporné budovy: Okenné fólie pomáhajú počas horúcich letných dní  udržiavať vo vnútri chládok, vďaka čomu budovy efektívnejšie využívajú energiu potrebnú na ich klimatizáciu alebo vykurovanie.
  • Obnoviteľná energia: Fólie, pásky a lepiace technológie pomáhajú solárnym panelom zachytávať viac svetla a zvyšujú ich účinnosť. Chránia tiež lopatky veterných turbín pred poveternostnými vplyvmi a drsným prostredím. To v konečnom dôsledku zvyšuje ich spoľahlivosť, predlžuje im životnosť a zlepšuje výkon.
  • Zlepšenie kvality vzduchu v interiéri: Čističe vzduchu Filtrete a riešenia vykurovania a chladenia pomáhajú zachytávať častice vo vzduchu, vrátane prachu, textilných vlákien, srsti z domácich miláčikov alebo baktérií. Ich používanie znižuje výskyt nečistôt šíriacich sa vzduchom v interiéri a zvyšuje bezpečnosť domovov a pracovísk.

Značky: