Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Epson patrí medzi 1 % najlepších spoločností vo svojom odbore

Globálna technologická spoločnosť Epson získala tretíkrát v rade platinové ocenenie za udržateľnosť, ktorú udeľuje popredná ratingová platforma hodnotiaca udržateľnosť firiem, spoločnosť EcoVadis.

Toto ocenenie je výsledkom globálneho úsilia spoločnosti o dodržiavanie najvyšších štandardov v rôznych oblastiach. Napríklad ako je životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika alebo udržateľné zásobovanie. Ocenenie dáva za pravdu záväzkom a činom spoločnosti Epson podporujúcim udržateľnosť.

Platinové hodnotenie radí Epson medzi 1 % spoločností v odbore, ktoré mimoriadne vyčnievajú v oblasti životného prostredia a udržateľného zásobovania.

Nezávislá hodnotiaca metodológia vychádza z konceptu 21 kritérií udržateľnosti mapovaných na globálne štandardy a dohliada na ňu medzinárodná vedecká komunita. Zákazníci môžu tejto nezávislej certifikácii dôverovať a môžu si byť istí, že Epson je jedna z najzodpovednejších spoločností vo svojom sektore.

EcoVadis je uznávaná organizácia zaoberajúca sa hodnotením udržateľnosti firiem. Pokrýva 200 priemyselných kategórií, 175 krajín a regiónov a viac ako 90 000 spoločností všetkých veľkostí z celého sveta.

Posledné platinové hodnotenie spoločnosti Epson je výsledkom jej neutíchajúceho zápalu a významných zlepšení v oblasti udržateľného rastu za posledný rok.

Táto platinová certifikácia nadväzuje na prebiehajúce zavádzanie iniciatív v rámci spoločnosti Epson, ktoré merateľne pomáhajú identifikovať a riešiť spoločenské a environmentálne problémy.

Spoločnosť Epson urobila veľký pokrok minuloročným prechodom na 100% obnoviteľnú elektrinu na všetkých hlavných pracoviskách v Japonsku. Tým je firma Epson medzi výrobcami úplne jedinečná, a teraz to isté plánuje pre všetky svoje pracoviská po celom svete do konca roku 2023.

Epson ako popredná technologická spoločnosť má za cieľ pomáhať zákazníkom pri znižovaní ich dopadu na životné prostredie a ukazuje cestu vývojom inovatívnych riešení.

Medzi ne patrí energeticky efektívna tlač, technológia Heat-Free a technológia PaperLab. Tá zo starého papiera vytvára nový pomocou procesu, ktorý prakticky nevyužíva vodu. Všetko uvedené pomáha dosiahnuť cirkulárnu, udržateľnú a bezemisnú prevádzku.

Nezávisle overený nástroj spoločnosti EcoVadis venuje zvýšenú pozornosť cieľom udržateľnosti dodávateľského reťazca a nulovým emisiám. Posudzuje výkon spoločností z hľadiska integrácie princípov udržateľnosti do podnikových a riadiacich systémov.

Marcel Divín, Branch Office Manager v spoločnosti Epson Europe CZ&SK, hovorí: „Naša spoločnosť sa snaží dosiahnuť udržateľnosť prostredníctvom našich produktov, technológií a prevádzky. Toto tretie platinové ocenenie v rade je výsledkom veľmi tvrdej práce a podčiarkuje neutíchajúce zanietenie a výkony celého tímu spoločnosti Epson pri snahe dosiahnuť udržateľnú budúcnosť. Zároveň aj ukazuje, že okrem úlohy lídra v našom odbore, ktorú sme získali vďaka vynikajúcej kvalite našich výrobkov a našim inováciám, sme tiež na čele snáh o dosiahnutie udržateľnejšieho odvetvia, ktorého sme súčasťou.

V súlade s našou Environmentálnou víziou deklarujúcou dosiahnutie uhlíkovej negativity do roku 2050 sa budeme aj naďalej snažiť dodržiavať najvyššie štandardy udržateľných postupov. Tak ako v pozícii samostatnej organizácie, tak v pozícii člena širokej globálnej komunity.“

Henning Ohlsson, riaditeľ pre udržateľnosť, Epson Europe, dodáva: „Ako firma si uvedomujeme, že máme zodpovednosť za pozitívny prínos pre spoločnosť. Platinové ocenenie našej činnosti spoločnosťou EcoVadis tretí rok po sebe je výsledok, na ktorý sme veľmi hrdí a zároveň to znamená záväzok pre budúcu činnosť. Chápeme, že udržateľnosť je stále dôležitejšia pre všetkých našich zákazníkov a táto najnovšia akreditácia znovu utvrdzuje naše odhodlanie ukazovať cestu pri zdokonaľovaní spoločnosti prostredníctvom lepších produktov a obchodných postupov.“

Spoločnosť Epson sa zaväzuje[1], že do roku 2050 dosiahne uhlíkovú negativitu a bude úplne eliminovať používanie vyčerpateľných podzemných zdrojov. Taktiež sa zaväzuje, aby urobila množstvo merateľných záväzkov súvisiacich s udržateľnosťou a dopadom na komunitu.

Ako spoločnosť zameraná na riešenie spoločenských problémov vydáva Epson správu o trvalo udržateľnom rozvoji, v ktorej publikuje detaily o svojich environmentálnych iniciatívach, vytváraní sociálnych hodnôt, korporátnom riadení a ďalších činnostiach súvisiacich so spoločenskou zodpovednosťou firiem.


[1] https://press.epson.eu/cs_CZ/newsroom/spolecnost-epson-se-zavazuje-ze-do-roku-2050-dosahne-uhlikove-neutrality-a-bude-zcela-eliminovat-pouzivani-vycerpatelnych-podzemnich-zdroju/

Značky: