Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Lenovo dosiahla míľnik výroby a expedície jeden milión pracovných staníc a serverov vo svojom prvom vlastnom výrobnom závode v Európe, ktorý otvorila pred viac ako rokom v Budapešti v Maďarsku.

Po 10-tich mesiacoch výstavby počas pandémie bol závod v júni 2022 otvorený s cieľom podporiť zákazníkov a naplniť ich požiadavky na serverovú infraštruktúru, úložné systémy a špičkové pracovné stanice v celom regióne Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA). K júnu 2023 celý závod poskytol riešenie pre viac ako 1000 zákazníkov v 69 krajinách. Počas prvého roku továreň zaznamenala výrazný nárast rozsahu a rýchlosti jednotlivých operácií. Výrobný závod navštívilo viac ako 180 zákazníkov, čo umožnilo hlbšiu spoluprácu, transparentnosť a porozumenie so zákazníkmi spoločnosti Lenovo v celom regióne EMEA.

Vedúci závodu Szabolcs Zolyomi uviedol: „Otvorenie výrobného závodu v Maďarsku bolo dôležitým míľnikom pre spoločnosť Lenovo. Umožnilo nám rozšíriť medzinárodné výrobné operácie a predstavovalo významný ekonomický potenciál pre súkromný a verejný sektor v krajine. Dosiahnutie míľnika jedného milióna expedovaných kusov zariadení je dôkazom minuloročnej internej a externej spolupráce s našimi zamestnancami a zákazníkmi. Dokázali sme efektívnejšie reagovať na potreby zákazníkov, získať väčšiu kontrolu a efektivitu nad vývojom produktov a operáciami dodávateľského reťazca. To všetko pri zachovaní nášho záväzku k udržateľnosti a podpore miestnej komunity.“

Od svojho otvorenia zaznamenal závod 20% nárast počtu zamestnancov, pričom v ich komunite je zastúpených 15 rôznych národností. Spoločnosť Lenovo tiež získala ocenenie od maďarského ministra zahraničného obchodu za vytvorenie najviac pracovných miest v krajine. Prostredníctvom Lenovo Foundation, filantropickej vetvy spoločnosti Lenovo, sa závod tiež oficiálne spojil s miestnou komunitou, aby poskytoval dobrovoľnícku prácu a technológie pre miestne školy. V spolupráci s maďarským Červeným krížom sa tiež pravidelne zapája do darovania krvi. 

Stavba budapeštianskeho závodu bola už od prvotných plánov tvorená udržateľne a od otvorenia zvýšil závod tepelnú izoláciu budov, dokončil inštaláciu systému svetelných senzorov a optimalizoval využitie odpadového tepla vzduchového kompresora. Teraz prebieha druhá fáza inštalácie solárnych panelov, ktorá zvýši kapacitu na 4 megawatty. To predstavuje podobné množstvo energie ako približne 12 cisterien zemného plynu. V priebehu roka je teplo z celého výrobného závodu presmerované do vykurovania výrobných priestorov. V zime sa na chladenie využíva vonkajší studený vzduch a teraz sa plánuje rozšírenie tohto procesu na celú továreň. Opätovné využitie tepla týmto spôsobom znížilo náklady na energiu o 14 %.

S cieľom dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov v celom dodávateľskom aj výrobnom reťazci do fiškálneho roku 2049/50 zaznamenala spoločnosť Lenovo vďaka svojmu závodu v strede Európy zníženie emisií CO2 pri svojich zásielkach o viac ako 90 %, predovšetkým vďaka zníženiu počtu prepravných kilometrov. V kombinácii s inovatívnymi výrobnými procesmi, ako je patentovaný proces nízkoteplotného spájkovania, pomáha závod spoločnosti Lenovo pracovať na dosiahnutí jej vedecky podložených klimatických cieľov.

Spoločnosť Lenovo sa už päť rokov drží na prvom mieste TOP 500 najväčších poskytovateľov superpočítačov na svete. Medzi ne patrí Barcelona Supercomputing Center v Španielsku, Leibniz Supercomputing Center v Nemecku a SURF v Holandsku a mnoho ďalších vysoko výkonných výpočtových centier, ktorými môže Lenovo poskytovať služby aj vďaka navýšeným kapacitám z maďarského závodu.

Závod v Maďarsku je súčasťou globálneho výrobného reťazca spoločnosti Lenovo rozprestretého na 35 miest na ôsmich trhoch, ktoré slúžia zákazníkom na 180 trhoch – vrátane Argentíny, Brazílie, Číny, Maďarska, Indie, Japonska, Mexika a USA. Spoločnosť Lenovo je široko uznávaná pre svoj globálny hybridný model výroby, ktorý zahŕňa kombináciu vlastnej a zmluvnej výroby.

Značky: