Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Oracle oznamuje Oracle Adaptive Intelligent Apps, nový balík aplikácií založených na umelej inteligencii, ktorý zahŕňa aplikácie na riadenie financií, ľudských zdrojov, dodávateľských reťazcov, výroby, predaja aj zákazníckej skúsenosti.

„Nové aplikácie Adaptive Intelligent Apps umožňujú podnikovým profesionálom naprieč celou organizáciou rýchlo a jednoducho využiť súčasný pokrok na poli umelej inteligencie,“ uviedol Steve Miranda, výkonný viceprezident pre vývoj aplikácií v spoločnosti Oracle. „Podarilo sa nám zabudovať umelú inteligenciu priamo do balíka Oracle Cloud Applications, takže nové technológie netreba zložito integrovať. Nové funkcie umožňujú kombinovať údaje z rôznych zdrojov, poskytujú pokročilé techniky strojového učenia a sofistikované metódy pre rozhodovanie. Výsledkom je najpokročilejší balík podnikových aplikácií na súčasnom trhu.“

Inovácia zefektívni prácu naprieč jednotlivými oddeleniami organizácie:

Financie: Nasadenie umelej inteligencie urýchli prácu finančných oddelení, podporí modernizáciu ďalších podnikových procesov a posilní spoluprácu v rámci organizácie. Analýza historických údajov o trendoch a obchodných rizikách umožní optimalizovať cenovú politiku (zľavy, rabaty…) aj peňažné toky (cash flow) a vyladiť vzťahy medzi kupujúcimi a dodávateľmi. Organizácie budú môcť v reálnom čase vyhodnocovať obchodné podmienky a riadiť riziká. Bude možné optimalizovať využitie kapitálu a vytvoriť tesnejšie vzťahy s dodávateľmi.

Ľudské zdroje: Nové funkcie založené na umelej inteligencii vylepšia riadenie talentov, poskytnú komplexné informácie o zamestnancoch a zvýšia prevádzkovú efektivitu oddelenia HR. Hlboké učenie a spracovanie prirodzeného jazyka umožnia lepšie využiť existujúce údaje, nájsť pre danú pozíciu tých najlepších kandidátov a znížiť fluktuáciu zamestnancov.

Dodávateľské reťazce: Tradičné systémy na riadenie dodávateľských reťazcov je možné pomocou umelej inteligencie vylepšiť tak, aby fungovali autonómne, dynamicky a efektívne. Nové funkcie sú súčasťou aplikácií Oracle Supply Chain IoT. Špecialisti budú môcť riadiť a využívať zdroje generujúce veľké objemy údajov, napr. prepojené zariadenia. Aplikácie využívajú prediktívnu analýzu a techniky strojového učenia, aby z týchto údajov dokázali extrahovať kľúčové signály a potom na ne reagovať pomocou ďalších funkcií a súvisiacich podnikových procesov.

Výroba: Nové funkcie umožnia efektívnejšie riadiť prevádzky v diskrétnej aj procesnej výrobe. Detekcia problémov/porúch a odhaľovanie ich príčin umožnia zlepšiť fungovanie tak na úrovni samotných tovární, ako aj obchodov.
Obchod: Nové funkcie zjednocujú informácie získavané z rôznych kanálov, napr. z oddelenia marketingu alebo z činnosti automatických nástrojov pre kontakt so zákazníkmi (chatbotov). Hlboké učenie a spracovanie prirodzeného jazyka umožnia poskytovať zákazníkom personalizované vyhľadávanie, zefektívnia odporúčanie ďalších produktov aj ich propagáciu – to všetko, ak možno, v reálnom čase a vrátane neustáleho prispôsobovania ponuky.
Služby zákazníkom: Vďaka umelej inteligencii bude možné urýchliť procesy súvisiace so službami zákazníkom a pomocou údajov o zákazníkoch a relevantných noviniek vylepšovať zákaznícku skúsenosť. Opakujúce sa procesy (často kladené otázky – FAQ, strojové učenie na základe existujúcich údajov zahŕňajúcich potenciálne otázky a odpovede na ne) umožnia skrátiť čas medzi požiadavkou a jej vyriešením, mnohé reakcie bude automatizované.
Marketing: Marketingoví špecialisti dokážu lepšie porozumieť cieľovému publiku a optimalizovať ponuky vďaka zjednoteniu údajov o zákazníkoch a obchodných dát podniku. Optimalizovať sa bude dať taktiež vyhodnotenie doterajších marketingových kampaní.
Predaj: Nové funkcie umožnia poskytovať predajným špecialistom odporúčania, ako postupovať v ďalšom kroku otvoreného obchodného prípadu – tak, aby došlo k optimalizácii ponuky/ceny a uzavretiu kontraktu. Predajcovia budú na tento účel môcť získavať relevantné údaje na základe aktuálnych udalostí. Pred kontaktom s potenciálnym zákazníkom budú obchodné oddelenia mať k dispozícii všetky kľúčové informácie v tej najaktuálnejšej podobe.

Aplikácie Adaptive Intelligent Apps využívajú ako zdroj dát platformu Oracle Data Cloud, čo je súčasné najväčšie trhovisko s dátami, obsahujúce informácie o viac než 5 miliardách subjektov z celého sveta. Každý mesiac sa tu zhromaždí balík dát s viac než 7,5 bilióna transakcií. S využitím pokročilých metód vedy o dátach (data science) a strojového učenia je možné kombinovať dáta Oracle a vlastné dáta zákazníka. Výsledkom sú aplikácie schopné reagovať, učiť sa a adaptovať v reálnom čase na základe historických aj dynamicky generovaných dát.

„Umelá inteligencia, respektíve aplikácie podporované umelou inteligenciou, majú dnes veľký trhový potenciál,“ uvádza David Schubmehl, riaditeľ výskumu pre systémy kognitívnej/umelej inteligencie v spoločnosti IDC. „Očakávame, že vývojári tieto funkcie rýchlo začlenia do svojich aplikácií, a poskytnú tak zákazníkom pokročilé softvérové riešenia. Úspech týchto riešení však bude závisieť aj od kvality a kvantity dát, ktoré budú slúžiť ako podklad pre výsledné akcie, odporúčania alebo inú formu výstupu. Výhodu na trhu majú dodávatelia, ktorí môžu pre strojové učenie používať kvalitné dáta vlastné aj tretích strán a vďaka tomu dokážu zákazníkom poskytnúť robustné riešenie podporované umelou inteligenciou.“

Značky: