Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Platforma Oracle Mobile Cloud umožňuje poskytovať inteligentné služby založené na umelej inteligencii a zjednotiť kontakt so zákazníkmi cez webové, mobilné aj ďalšie aplikácie.  

Spoločnosť Oracle na svojej konferencii Oracle OpenWorld oznámila rozsiahlu aktualizáciu služieb poskytovaných v rámci platformy Oracle Mobile Cloud. Hlavnú novinku predstavujú chatboty (asistenty na komunikáciu s človekom v prirodzenom jazyku) založené na technológiách umelej inteligencie. Platforma Oracle Mobile Cloud zjednodušuje vývoj chatbotov, podporuje hlbokú analytiku, zjednocuje rôzne komunikačné kanály (web, mobilné aplikácie, hlasová komunikácia…) a umožňuje zdieľať informácie medzi jednotlivými kanálmi aj chatbotmi. Podniky môžu chatboty využiť tak na komunikáciu so zákazníkmi, ako aj s vlastnými zamestnancami, a tesnejšie ich zapojiť do podnikových procesov.

Celosvetovo sa dnes používa viac než 5 miliárd mobilných telefónov a vzhľadom na rýchlu expanziu mobilnej ekonomiky sa podniky snažia poskytovať kvalitnú a personalizovanú zákaznícku skúsenosť aj pri prístupe z mobilných zariadení. Spoločnosť Oracle pomáha podnikom reagovať na požiadavky zákazníkov a umožňuje im hladko vytvárať a integrovať spoľahlivé mobilné služby.

„Správanie používateľov sa výrazne posúva smerom k mobilným zariadeniam a platformám na zasielanie správ (messaging). Pre podniky je teda kľúčové, aby vyvíjali a podporovali služby poskytované prostredníctvom kanálov, ktoré preferujú ich zákazníci,” uvádza Amit Zavery, senior viceprezident pre vývoj produktov v rámci Oracle Cloud Platform. Pomocou platformy Oracle Mobile Cloud môžu teraz podniky ďalej posilňovať vzťahy so svojimi zákazníkmi bez ohľadu na to, či títo zákazníci budú menej používať web alebo prejdú od tradičných mobilných aplikácií k platformám na messaging.”

Umelá inteligencia podporujúca novú verziu platformy Oracle Mobile Cloud zahŕňa strojové učenie, kognitívne technológie, spracovanie znalostí, nástroje na podporu dialógov a rozpoznávanie kontextu. Vďaka tomu je možné na platforme vytvárať aplikácie schopné automatickej konverzácie aj v rozsiahlejšom meradle. Inteligentné chatboty Oracle využívajú porozumenie prirodzenému jazyku (natural language understanding, NLU), ktoré sa stále zdokonaľuje pomocou strojového učenia; vďaka tomu dokážu chatboty stále lepšie porozumieť konverzácii s človekom a pochopiť, aký problém chce používateľ riešiť. Chatbot dokáže takúto požiadavku spracovať a automaticky na ňu zareagovať, pričom do reakcie integruje dáta získavané z ďalších podnikových aplikácií.

Spoločnosť Oracle poskytne podnikom aj nástroj Bot Builder, ktorý zjednodušuje vývoj ďalších konverzačných robotov, pretože pri tom nie je potrebné programovať príliš mnoho kódu. Nástroj ponúka jednotné prostredie na návrh aj trénovanie modelov NLU, tvorbu dialógov na tok konverzácie a spôsob, ako integrovať rôzne komunikačné kanály a ďalšie dáta organizácie. Vývojári môžu pomocou nástroja Bot Builder testovať a nasadzovať chatboty a riadiť ich celý životný cyklus (aj s využitím existujúcich nástrojov na riadenie životného cyklu). Súprava aplikácií takisto ponúka výkonné nástroje na analýzu zákazníckej skúsenosti a umožňuje podrobne porozumieť využívaniu chatbotov aj iných mobilných komunikačných kanálov, riešiť problémy s výkonom a personalizovať kontakt s koncovými používateľmi.

Chatboty Oracle podporujú mnoho dnes najpoužívanejších komunikačných kanálov a klientov na messaging vrátane Facebook Messenger, Kik, Skype a Slack. Podpora zahŕňa aj súčasné digitálne asistenty, ako je Amazon Echo, Amazon Dot a GoogleHome. Inteligentné chatboty Oracle poskytujú aj vývojové prostredia (vlastné a JavaScript), ktoré umožňujú zapojiť ich do ďalších systémov, webových aj mobilných aplikácií na chat a hlasovú komunikáciu, ako je Apple Siri, GoogleVoice alebo Microsoft Cortana.

Ďalšie nové funkcie platformy Oracle Mobile Cloud Enterprise:

  • Integrácia dát v podniku, keď je možné zefektívniť služby zákazníkom vďaka prepojeniu informačných systémov (back end), identity konkrétneho používateľa a dát z transakčných systémov
  • Podniky môžu analyzovať správanie používateľov (ich „cestu“ cez rôzne služby/systémy) a identifikovať miesta, kde dochádza k problémom
  • Interakcia človek-chatbot umožňuje hladký prenos kontextu k ďalším ľuďom alebo do expertných systémov a v prípade potreby zase späť chatbotu a ďalšie úpravy jeho fungovania
  • Kompletné riadenie životného cyklu chatbotov zahŕňa vývoj, testovanie, správu verzií a integráciu so systémami CI/CD (continuous integration/continuous delivery)
  • Platforma prechádza neustálou evolúciou a tento priebežný vývoj umožňuje rýchle vylepšovanie služieb zákazníkom, prístup k aktuálnym „motorom“ umelej inteligencie aj novým mikroslužbám
  • Podnik má pri implementácii absolútnu voľnosť definovať si komunikačné kanály, navrhnúť postupnosť dialógov, integráciu s ďalšími podnikovými systémami (backkend) a riadenie obchodnej logiky
  • Prepojenie s platformou Oracle Cloud umožňuje znížiť náklady aj zložitosť prostredia IT a podporuje prístup k bohatej škále ďalších špičkových služieb SaaS, PaaS i IaaS

Spolupráca so spoločnosťou Chatbox

Ďalší vývoj chatbotov na platforme Oracle bude prebiehať aj v spolupráci so spoločnosťou Chatbox. Do technológie Oracle Intelligent Bots v rámci platformy Oracle Mobile Cloud budú pridané funkcie CHATBOX® Instant Apps. Chatboty sa vďaka tejto technológii budú môcť ľahko prepínať medzi vlastnou (neštruktúrovanou) konverzáciou a personalizovanou výmenou štruktúrovaných dát. Technológia Chatbox by v rámci platformy Oracle Mobile Cloud mala uľahčiť prenos kontextu medzi rôznymi systémami a tvorbu špeciálnych rozhraní vhodných pre daný typ kontaktu, napr. konverzačného robota, ktorý bude používateľovi pomáhať pri vyplňovaní on-line formulára. Systém na zasielanie správ Chatbox Instant Apps takisto podporuje integráciu s ďalšími obľúbenými aplikáciami na komunikáciu/zasielanie správ vrátane Amazon Echo, Facebook Messenger a GoogleHome.

Značky: