Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európska komisia spolu s asociáciou DIGITALEUROPE sformovala iniciatívu pre digitálne schopnosti a pracovné miesta (Digital Skills and Jobs Coalition), ktorej cieľom je zvýšenie znalostí informatiky (počítačových vied, computer science) a programovania.

Spoločnosť Oracle v tejto súvislosti oznámila, že v nasledujúcich 3 rokoch investuje v členských štátoch EÚ do výučby informatiky celkovo 1,4 miliardy dolárov.

Už takmer 1 000 vzdelávacích inštitúcií z EÚ spolupracuje s Oracle Academy, čo je hlavný vzdelávací program spoločnosti Oracle, ktorý v súčasnosti prináša znalosti informatiky takmer 3,1 miliónom študentov v 110 krajinách. Ako súčasť aktuálne prijatého záväzku vyškolí Oracle Academy v rámci EÚ ďalších 1 000 pedagógov v oblasti počítačových vied, databázových technológií a technológie Java. Zvýši sa tiež počet študentov a spolupracujúcich inštitúcií.

„Profesionáli vzdelaní v digitálnych technológiách sú rozhodujúci pre konkurencieschopnosť Európy i jej inovačnú kapacitu,“ uvádza John Higgins, riaditeľ DIGITALEUROPE. „V poslednom desaťročí stúpa dopyt po zamestnancoch so vzdelaním v odbore informatiky a schopných programovať, každoročne ide zhruba o 4 % rast. Úsilie spoločnosti Oracle dostať počítačové vedy do tried v celej EÚ posilní európsku digitálnu ekonomiku.“

„Máme radosť, že môžeme inšpirovať študentov po celom svete a že v nich dokážeme vzbudiť záujem o odbor počítačových vied,“ hovorí Alison Derbenwick Millerová, viceprezidentka Oracle Academy. „Už na začiatku tohto roku investovala spoločnosť Oracle v USA do dvoch významných iniciatív. Jedna sa týka výučby informatiky pre každého, druhá vzdelávania dievčat v tomto odbore. Terajšie oznámenie predstavuje ďalší rozvoj digitálneho vzdelávania a zvýšenie diverzity v oblasti technológií.“

Dnešné oznámenie je ďalším krokom k realizácii záväzku, ktorý spoločnosť Oracle prijala už v roku 2013. Jeho cieľom je podporiť európskych študentov i pedagógov tak, aby mali možnosť získať znalosti potrebné v 21. storočí a vzdelanie v informatike im poskytlo príležitosti na ich ďalší profesijný rozvoj.

Značky: