Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina Ricoh oznámila, že jej „Ricoh Global SDGs Action 2019“ sa začne 1. júna.

Toto mesiac trvajúce podujatie povzbudzuje zamestnancov skupiny spoločnosti Ricoh, aby premýšľali o tom, ako dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a podniknúť kroky v zmysle globálnej jednoty.

Zo sedemnástich cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa skupina Ricoh zameriava na osem, ktoré môžu prispieť k riešeniu sociálnych otázok prostredníctvom podnikania. Spoločnosť vyvíja množstvo iniciatív, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a prepájajú ich so svojou firemnou filozofiou, obchodnými stratégiami a environmentálnym manažmentom.

Posledné roky spoločnosť Ricoh vždy v júni organizuje podujatie s názvom „Globálna ekologická akcia“, vďaka ktorému sa zamestnanci zamýšľajú nad životným prostredím aj v spojení so Svetovým dňom životného prostredia OSN. Od roku 2019 podujatie Ricoh Global Eco Action mení svoj názov na Ricoh Global SDGs Action. Cieľom je urýchliť podiel spoločnosti Ricoh pri dosiahnutí cieľov trvalo udržateľného rozvoja a povzbudiť všetkých zamestnancov skupiny, aby premýšľali a konali, a to nielen vykonávaním ekologických činností, ako sú protiopatrenia globálneho otepľovania, smerujúce k vytvoreniu spoločnosti s nulovými emisiami uhlíka, ale aj v rámci širšieho rozsahu sociálnych problémov.

Spoločnosť Ricoh chce využiť skúsenosti, ktoré nadobudla prostredníctvom podujatí Global Eco Action a spolupracovať so zákazníkmi a spoločnosťami na celom svete, a rozvíjať tak aktivity, aby pomohla dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja.

Obdobie

 • – 30. jún 2019
 • jún je Svetový deň životného prostredia OSN a Ricoh Eco & SDGs Action Day

Aktivity pre akčný deň Eko a SDG

 • SDGs Action Month Symposium, ktoré sa bude konať v sídle spoločnosti Ricoh

Aktivity v každej spoločnosti

 1. Ricoh Ázia a Tichomorie

Dňa 30. mája sa v Singapure uskutoční „Okrúhly stôl Eko-akčného dňa“ založený na téme „Recyklácia: Cesta k nulovému odpadu?“. Stretnutie spája odborníkov v oblasti výroby, odpadového hospodárstva a občianskej spoločnosti, ako aj generálne riaditeľstvo Agentúry pre životné prostredie, ktorí sa aktívne zapájajú do jedného z cieľov udržateľného rozvoja – SDG 13: Climate Action, aby dôkladne rozobrali tento problém, ktorý bude definovať našu budúcnosť. Táto akcia je najväčšou environmentálnou iniciatívou Ricoh Asia Pacific, ktorá sa v Singapure koná každoročne, aby si pripomenula Svetový deň životného prostredia OSN. Vyzýva jednotlivcov a organizácie, aby učinili pozitívne opatrenia pre životné prostredie.

 1. Ricoh Europe

Pre podporu cieľa SDG 3: Dobré zdravie a pohodu budú všetci zamestnanci vyzvaní, aby zaznamenali svoje kroky pomocou aplikácie alebo krokomera a súperili v „Step Challenge“ v rámci Akčného mesiaca SDG. Účastníci budú vyzvaní, aby vytvorili päťčlenné družstvo a venovali 5 libier za každú osobu s tým, že všetky výnosy pôjdu na charitu.

 1. Ricoh USA

Podporujúc cieľ SDG 14: Život pod vodou sa Ricoh USA zameria na vodné biotopy, ktoré predstaví návštevníkom stánku Ricoh na InfoComm 2019 na Floride, najväčšej audiovizuálnej výstave v Severnej Amerike. Spoločnosť Ricoh USA daruje 2 doláre organizácii na ochranu prírody za každého návštevníka, ktorý vyjadrí podporu iniciatíve Save the Manatee.

 1. Ricoh Japonsko

Zamestnanci budú propagovať aktivity SDG pre našich zákazníkov a interne zavádzať aktivity, ktoré prispejú k dosiahnutiu každého cieľa SDG.

Hlavné činnosti, ktoré majú vykonávať zamestnanci skupiny

 1. Sľub SDG (jednotlivci)

Zamestnanci si počas obdobia zvolia výzvy, ktoré sa týkajú 17 cieľov SDG a zadajú svoj sľub do databázy SDG.

 1. Správa o činnosti SDG (oddelenia, skupiny)

Oddelenia alebo skupiny rozhodnú o téme, potom naplánujú a zrealizujú akcie SDG a zaregistrujú sa a podelia sa o svoje aktivity a výsledky v databáze.

 1. Vedúci predstavitelia v oblasti výkonnosti SDG (jednotlivci, organizácie, skupiny)

Jednotlivci, organizácie a skupiny rozhodnú o téme a uverejnia súvisiace fotografie a videá na podporu akcie SDG na sociálnych médiách.

 1. Ukážte záväzok k používaniu propagačných materiálov SDG

Propagačný materiál SDG sa bude zobrazovať v prezentáciách a e-mailových podpisoch použitých počas obdobia podujatia, aby sa špecifikovalo, ako sa naše činnosti týkajú SDG a verejne propagujú takéto iniciatívy.

Činnosti v rámci udeľovania cien

Ricoh Sustainability Management division ocení niektoré z celosvetových aktivít zapísaných v databáze ako príklady obzvlášť významných prínosov toho, ako „prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja“.

 1. Cena SDG Action Award:

Uznanie za aktivity, ktoré prispeli k podujatiu SDGs Action.

 1. Ocenenie SDG za výkonnosť Leader:

Uznáva jednotlivcov a skupiny, ktorí prispeli k SDGs Action.

 1. Top 20 SDGs Action Senryu (len Japonsko):

Uznanie za jedinečné básne senryu, ktoré sa týkajú SDGs Action.

* Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Značky: