Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ricoh Company, Ltd. opäť získala najvyššiu, zlatú cenu v prieskume udržateľnosti, ktorý uskutočnili hodnotitelia EcoVadis. Najvyššie hodnotenie v prieskume si spoločnosť Ricoh konštantne drží už od roku 2014, kedy získala prvé zlaté ocenenie.

EcoVadis hodnotí dodávateľov zo 155 krajín naprieč 198 podnikateľských sektorov v rámci podnikovej politiky, iniciatív a úspechov v oblastiach, ktoré sa týkajú životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a trvalo udržateľného obstarávania. Spoločnosť Ricoh predložila EcoVadis na zhodnotenie svoje údaje o udržateľnosti a zaradila sa medzi najlepších 5% spomedzi všetkých  hodnotených spoločností.

Mnoho svetových spoločností túži po zlepšení udržateľnosti v celom svojom dodávateľskom reťazci. Výkonnosť v oblasti udržateľnosti sa stala dôležitým faktorom pri výbere dodávateľa. Je čoraz bežnejšie, že zákazníci od spoločnosti Ricoh požadujú, aby im predložili výsledky hodnotenia EcoVadis ako súčasť procesu výberu dodávateľa.

Spoločnosť Ricoh považuje toto zlaté hodnotenie za dôkaz svojich neustále prebiehajúcich aktivít na podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

 

Značky: