Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za prvý štvrťrok 2016.

Finančné ukazovatele

Spoločnosť SAP zaznamenala silný rast v cloude, ktorý prekonal očakávania. Príjmy z predplatného cloudu a podpory za prvý štvrťrok, účtované podľa non-IFRS štandardov, zaznamenali medziročný 33 % nárast (33 % pri fixnom menovom kurze) na 678 miliónov eur. Nové objednávky cloudu narástli v prvom štvrťroku o 23 % (26 % pri fixnom menovom kurze) a dosiahli 145 miliónov eur. Prudko rastúci biznis v cloude spoločne so solídnym rastom príjmov z podpory majú hlavný podiel na predvídateľnejších príjmoch. Celkové príjmy z predplatného cloudu a podpory a zo softvérovej podpory tvoria 69 % celkových príjmov v za prvé tri mesiace roka 2016.

Príjmy z cloudu a podpory, účtované podľa IFRS štandardov, dosiahli 3,85 miliardy eur (3,65 mld v roku 2015), čo je 5 % nárast. Príjmy z cloudu a podpory, účtované podľa non-IFRS štandardov, dosiahli 3,85 miliardy eur (3,66 mld v roku 2015), čo je 5 % nárast (6 % pri fixnom menovom kurze). Prevádzkový zisk, účtovaný podľa IFRS štandardov, zaznamenal 28 % nárast na 0,81 miliardy eur. Prevádzkový zisk, účtovaný podľa non-IFRS štandardov, zaznamenal 5 % nárast na 1,10 miliardy eur (4 % pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu, účtovaný podľa IFRS štandardov, vzrástol 38 % na 0,48 eura. Zisk na akciu, účtovaný podľa non-IFRS štandardov, narástol o 9 % na 0,64 eura. Prevádzkový cash-flow bol 2,48 miliardy eur (2,37 miliardy v roku 2015), čo je medziročný 5 % nárast. Voľný cash-flow medziročne narástol o 4 % na 2,31 miliardy eur (2015: 2,23 miliardy).

V regióne EMEA zaznamenala spoločnosť solídne výsledky s 8 % rastom príjmov z cloudu a podpory, účtovanom podľa non-IFRS štandardov. Príjmy z predplatného cloudu a podpory, účtované podľa non-IFRS štandardov narástli o 49 %. V regióne EMEA zaznamenal SAP aj solídny rast príjmov zo softvérových licencií.

SAP S/4 HANA

Vďaka tomu, že zákazníci čoraz viac vítajú možnosť fungovať jednoducho a v reálnom čase, pokračoval aj v prvom štvrťroku úspech SAP S/4 HANA. Spoločnosť v tomto období získala viac ako 500 SAP S/4 HANA zákazníkov, z čoho približne 30 % sú noví zákazníci SAP. Motorom za globálnym rozširovaním S/4 HANA je SAP HANA Enterprise Cloud. Zákazníci môžu premigrovať svoje kritické procesy do cloudu. HEC ponúka bezpečný a rýchly prístup k novým inováciám SAP. Počas prvého štvrťroka sa tak pre SAP S/4 HANA rozhodli firmy ako Benetton, Norton Rose Fulbright, Beiqi Foton Motor či Huaxin Cement.

Manažment ľudského kapitálu

SAP naďalej rastie aj so svojimi cloudovými riešeniami pre správu ľudského kapitálu. Počet zákazníkov SAP SuccessFactors Employee Central, čo je jadro ponuky v oblasti manažmentu ľudského kapitálu, presiahol ku koncu prvého štvrťroka 1100.

Zapojenie zákazníkov a obchod

S riešeniami SAP pre zapojenie zákazníkov a obchod môžu firmy vybudovať nový, osobnejší vzťah so svojimi zákazníkmi, obohatiť ho a zasadiť viac do kontextu naprieč všetkými kanálmi. Príjmy z predplatného cloudu a podpory v tomto segmente dosiahli v prvom štvrťroku silný dvojciferný rast.

Obchodné siete

SAP je vedúcou silou v hyperprepojenom svete. Riešenia biznis sietí od SAP, ako sú Ariba, Fieldglass a Concur ponúkajú otvorenú platformu, ktorá spája obrovský ekosystém zákazníkov, dodávateľov, partnerov a vývojárov a dodáva stále sa rozširujúci obsah a inovácie. Približne 2,1 milióna zapojených spoločností zobchodovalo na sieti Ariba viac ako 800 miliárd dolárov hodnoty, približne 40 miliónov koncových užívateľov spracovalo svoje cestovné a služobné výdavky pomocou Concur. Za uplynulých 12 mesiacov zákazníci riadili cez platformu Fieldglass viac ako 2,3 milióna pracovníkov v približne 130 krajinách.

OBCHODNÝ VÝHĽAD NA ROK 2016

Spoločnosť potvrdzuje svoj výhľad na rok 2016

  • vzhľadom na pokračujúce rýchle tempo rastu cloudového biznisu SAP očakáva, že v roku 2016 budú príjmy z predplatného cloudu a podpory, účtované podľa non-IFRS štandardov v rozmedzí 2,95-3,05 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2015: 2,30 miliardy eur). Horná hranica tohto rozpätia predstavuje 33 % rast pri fixnom menovom kurze.
  • spoločnosť očakáva, že v roku 2016 narastú príjmy z cloudu a softvéru, účtované podľa non-IFRS štandardov, o 6-8 % pri fixnom menovom kurze (2015: 17,23 miliardy eur).
  • spoločnosť očakáva, že prevádzkový zisk v roku 2016, účtovaný podľa non-IFRS štandardov, sa bude pohybovať v rozmedzí 6,4 – 6,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2015: 6,35 miliardy eur).

Hoci výhľad na celý rok 2016 je pri fixných menových kurzoch, očakáva sa, že čísla v skutočnej mene budú ovplyvnené fluktuáciami  menového kurzu. Ak menové kurzy zostanú na priemerných hodnotách z marca 2016 aj po zvyšok roka, spoločnosť očakáva, že miera rastu príjmov z cloudu a softvéru, účtovaných podľa non-IFRS štandardov), ako aj miera rastu prevádzkového zisku, účtovaného podľa non-IFRS štandardov si v druhom štvrťroku menovo polepší v rozsahu od 0 do 2 percentuálnych bodov a v rozsahu 1 až 3 percentuálnych bodov v celom roku 2016.

Značky: