Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Modernizácia IT infraštruktúry pomocou centralizovanej správy dát.

Spoločnosť Synology Inc. dnes oznámila, že so skupinou Wüstenrot & Württembergische Group (W&W) nasadila miestne serverové riešenie, ktoré zabezpečuje centralizovanú výmenu dát s vysokou úrovňou zabezpečenia.

Spoločnosť W&W Group podnikajúca v oblasti poistenia a bankovníctva je nemeckým poskytovateľom finančných služieb, ktorý sa venuje finančnému zabezpečeniu, investíciám do majetku, ochrane pred rizikami a správe súkromného majetku. Táto skupina prešla v rámci svojich 1300 agentúr a riaditeľstva náročným a nákladným prechodom zo systému Windows XP na systém Windows 8.

Skupina sa po rozsiahlom prieskumu trhu a vyhodnotení rozhodla použiť ako riešenie pre výmenu dát produkty Synology. Nasadenie jednošachtového modelu DiskStation DS114 v menších agentúrach a výkonnejšieho zariadenia RS814+ vo väčších regionálnych zastúpeniach a krajských riaditeľstvách poskytuje zabezpečené a centralizované riešenie pre zdieľanie a výmenu dát.

„Spoločnosť Synology ponúka to pravé riešenie pre bezpečnú výmenu dát medzi decentralizovanými agentúrami a riaditeľstvom. Ak sa v budúcnosti stretneme s výzvami v oblasti úložísk, budeme aj naďalej využívať technológie spoločnosti Synology,“ uviedol Gerhard Berrer, vedúci pre technológie systémov a klientov v spoločnosti W&W Informatik GmbH.

„Vďaka NAS zariadeniam od Synology je spoločnosť W&W Group schopná zabezpečiť dôverné obchodné informácie a citlivé dáta zákazníkov šifrovaným prenosom, pričom je zabezpečené prepojenie ich rozptýlenej pracovnej sily,“ hovorí Evan Tu, výkonný riaditeľ spoločnosti Synology GmbH. „Intuitívny operačný systém DSM uľahčuje konfiguráciu potrebných nastavení. Podpora bežných sieťových protokolov a zabudovaná synchronizácia umožňujú výmenu dát a zabezpečujú celkovú integráciu medzi klientami, servermi a webovými stránkami.“

Do budúcna skupina W&W Group plánuje nahradiť zariadenia DS114 modelmi DS118, aby uspokojila rastúce nároky na dáta a v spolupráci so spoločnosťou Synology sa bude snažiť plne využiť potenciál nových možností a podporiť tak transformáciu IT infraštruktúry a získať komplexné riešenie pre správu dát.

Značky: