V mezinárodnom meradle mierne prevažujú ľudia, ktorí si chcú sporiť na budúcnosť nad tými, ktorí si chcú užívať život. Čísla sú však veľmi vyrovnané.

Spoločnosť GfK sa viac ako 27 tisíc užívateľov internetu z 22 krajín pýtala, nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia s nasledujúcim výrokom: „Teraz si chcem užívať život. Sporením a investíciami sa budem zaoberať neskôr.“

Súhlas s týmto prístupom vyjadrila tretina (34 percent) svetových online spotrebiteľov, pričom 12 percent súhlasilo úplne a 22 percent do určitej miery. Respondentov, ktorí sa k tomuto výroku stavajú záporne, je o niečo viac – konkrétne 38 percent, z toho 14 percent úplne nesúhlasí a 24 percent skôr nesúhlasí. Ďalšia štvrtina (25 percent) zaujala neutrálny postoj, keď nevyjadrila súhlas ani nesúhlas

Ako stoja v tejto otázke Česi, či si chcú teraz užívať, sporiť a investovať až neskôr?

Ak sa pozrieme na českú populáciu, 18 percent Čechov súhlasí s výrokom: „Užívať si život teraz a sporiť a investovať až neskôr.“ Naopak záporne odpovedalo 49 percent ľudí žijúcich v ČR a 30 percent Čechov sa k tomuto výroku stavia neutrálne.

prieskum_gfk_web2016_3_nowat

Ženy sú sporivejšie, u mužov je pomer veľmi vyrovnaný

Hoci tretina (33 percent) žien z celého sveta sa stotožňuje s názorom, že si teraz chce užívať a finančné zaistenie riešiť až neskôr, počet nesúhlasiacich respondentiek bol výrazne vyšší, a síce 40 percent. U mužov sú výsledky vyrovnanejšie – 36 percent s tvrdením súhlasí, zatiaľ čo 35 vyjadrilo nesúhlas.

Českých žen, ktoré sa postavili k tomuto výroku negatívne, bolo o veľa  viac než vo svete, a to 53 percent. Kladne sa k výroku užívať si a sporiť neskôr, stavalo iba 15 percent žien. Podobný výsledok mali aj českí muži, ktorí odpovedali negatívne v 46 percentách a svoj kladný súhlas dalo 20 percent z nich.

Medzi dvadsaťročnými je viac pôžitkárov ako medzi tínedžermi

Medzi online spotrebiteľmi vo veku 20-29 rokov je zo všetkých vekových skupín najviac respondentov, ktorí si chcú teraz užívať s tým, že sporením sa budú zaoberať až neskôr. Ďalšie dve priečky potom patria násťročným vo veku 15-19 rokov s 37 percentami a ľuďom vo veku 30-39 rokov, ktorí iba tesne zaostávajú s 36 percentami. S tvrdením, že si chú užívať v súčasnosti, súhlasí tiež štvrtina (26 percent) osôb vo vekovej kategórii 50-59 a 60+.

prieskum_gfk_1_web2016_3_nowat

Počet tých, ktorí naopak, radšej sporia, sa pomerne stabilne zvyšuje s rastúcim vekom. Najnižšia hodnota bola zistená u tínedžerov a respondentov vo veku 20-29 (rovnako po 34 percent), najvyššia naopak u osôb vo vekovej kategórii 50-59 rokov (43 percent) a seniorov nad 60 rokov (42 percent).

Hongkong je jedinou krajinou, kde sa väčšina prikláňa k sporeniu

Hongkong je jedinou krajinou z prieskumu, v ktorej viac ako polovica internetovej populácie preferuje sporenie. Až 54 percent obyvateľov Hongkongu nesúhlasí s tvrdením, že si momentálne chcú užívať život a nechať starosti so sporením a investíciami až na neskôr. Na druhom mieste je Česká republika so 49 percentami, na treťom Brazília so 45 percentami.

Vďaka týmto zisteniam si môžu poskytovatelia finančných služieb urobiť ucelenú predstavu o tom, aký je s ohľadom na jednotlivé krajiny, vekové kategórie a pohlavie záujem o sporiace a investičné produkty, alebo naopak o produkty zamerané skôr na tých, ktorí žijú súčasnosťou, teda napríklad sporiace účty s okamžitým prístupom k peniazom.

Značky: