Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Správa o udržateľnosti spoločnosti Škoda Auto za rok 2023 prináša detailný prehľad aktualizovanej stratégie udržateľného rozvoja českej automobilky a podrobne popisuje iniciatívy v oblasti ochrany životného prostredia, v sociálnej sfére a v oblasti firemnej správy, ako aj údaje o dosiahnutom pokroku.

Spoločnosť Škoda Auto sa systematicky venuje znižovaniu dopadu svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie. Zároveň sa zaviazala zlepšovať miestne ekosystémy a ponúkať medzinárodnú humanitárnu pomoc, podporovať jednotlivcov a komunity, rovnako ako aj regionálny rozvoj v Mladej Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách, kde prevádzkuje svoje výrobné závody. Okrem týchto snáh správa obsahuje aj pohľad do firemnej správy, do zásad firemnej kultúry a zavádzania projektov na podporu integrity.

Karsten Schnake, člen predstavenstva spoločnosti Škoda Auto za oblasť nákupu a splnomocnenec predstavenstva pre trvalo udržateľný rozvoj, vysvetľuje: „Tento rok je to prvýkrát, čo spolu s výročnou správou uverejňujeme aj správu o udržateľnosti. Týmto prístupom zosúlaďujeme frekvenciu zverejňovania informácií a viac akcentujeme naše ciele v oblastiach udržateľnosti a spoločenských záväzkov. Všetkým zúčastneným stranám takto navyše zdôrazňujeme dôležitosť konzistentného, transparentného a podrobného podávania správ o kľúčových témach ESG.”

GreenProduction: rozsiahle opatrenia na zníženie vplyvu spoločnosti na životné prostredie

Škoda Auto vo svojich troch českých závodoch dosiahla významný pokrok smerom k svojmu cieľu dosiahnuť do roku 2030 uhlíkovo neutrálnu výrobu. Na jeseň 2023 uviedla do prevádzky solárnu elektráreň na streche svojho hlavného závodu v Mladej Boleslavi. Tento systém je schopný na ploche viac ako 10 000 m2 ročne vyrobiť viac ako 2 GWh bezemisnej elektrickej energie.

Na presné posúdenie ekologickej stopy výrobných procesov zaviedla Škoda Auto kľúčový ukazovateľ známy ako indikátor znižovania vplyvu výroby na životné prostredie (UEP). Ten je navrhnutý tak, aby meral znižovanie spotreby energie, emisií CO2, spotreby vody, produkcie odpadu a emisií prchavých organických látok na jeden vyrobený automobil. Tým sa potvrdilo, že v roku 2023 sa spotreba vody na jeden automobil v českých závodoch v porovnaní s rokom 2010 znížila o 37,7 % a spotreba energie za rovnaké obdobie klesla o 38,8 % na 1,38 MWh. Do roku 2025 chce Škoda Auto znížiť hodnotu UEP v porovnaní s rokom 2010 o 52,5%.

GreenProduct: väčšie využívanie recyklovaných materiálov

V súlade so zásadami obehového hospodárstva a prostredníctvom úzkej spolupráce so svojimi dodávateľmi zvyšuje spoločnosť Škoda Auto systematické zavádzanie prírodných, recyklovaných a recyklovateľných materiálov do svojich vozidiel. Napríklad v novom modeli Superb sú všetky textilné materiály na sedadlách a obložení dverí vyrobené zo 100 % recyklovaného polyesteru. Z recyklovaných materiálov sú po novom aj škrabka na ľad vo veku nádrže a dáždnik v dverách, s ktorým model Superb prišiel ako prvý. Škoda Auto plánuje podiel recyklovaných materiálov v budúcich modeloch ďalej zvyšovať. Od roku 2025 chce automobilka zdvojnásobiť hmotnosť recyklovaných plastov na približne 40 kg čistej hmotnosti materiálu na jedno vozidlo.

GreenRetail: posilnenie udržateľnosti naprieč predajnou a servisnou sieťou

Škoda Auto je ako súčasť koncernu Volkswagen zapojená do iniciatívy goTOzero, ktorá sa v predajnej a servisnej sieti používa ako plán dekarbonizácie. Cieľom spoločnosti Škoda Auto je do roku 2030 znížiť uhlíkovú stopu svojich autorizovaných predajných a servisných miest minimálne o 30 % v porovnaní s úrovňou z roku 2020. Konkrétne sa stratégia zameriava na maximalizáciu spätného využitia odpadu, zníženie spotreby energie a využitie dažďovej vody.

Hodnotenie udržateľnosti dodávateľov S-Rating: pravidlá pre zodpovedné nakladanie so zdrojmi 

V spolupráci s dodávateľmi využíva Škoda Auto systém hodnotenia S-Rating, ktorý stanovuje povinné základné podmienky pre kľúčové oblasti udržateľného rozvoja, do ktorých patrí ochrana životného prostredia, ľudských práv a pracovného práva, transparentných obchodných praktík, férového správania na trhu a zavádzanie kritérií udržateľnosti do podnikateľskej činnosti. V roku 2023 bolo 90 % obratu spoločnosti Škoda Auto (na základe celkového obratu za posledných 12 mesiacov) zabezpečených v spolupráci s dodávateľmi, ktorí dosahovali najvyššie hodnotenie udržateľnosti.

Intenzívne sociálne prepojenie s ľuďmi a komunitami

Škoda Auto sa aktívne podieľa na projektoch spoločenskej zodpovednosti, a to najmä prostredníctvom iniciatív podporujúcich miestne ekosystémy. Napríklad program Krakonošove záhradky, zriadený Nadačným fondom Škoda Auto, presadzuje biologickú biodiverzitu v okolí závodov spoločnosti Škoda Auto v Mladej Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Pod heslom #ŠkodaAutoPomáha rozšírila automobilka svoju humanitárnu pomoc pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Po ničivom zemetrasení, ktoré vo februári 2023 zasiahlo časti Turecka a Sýrie, venoval koncern Volkswagen, vrátane spoločnosti Škoda Auto a ďalších sesterských spoločností, milión eur na okamžitú humanitárnu pomoc. Táto podpora bola neskôr v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen a jej regionálnymi partnermi rozšírená. Ako pomoc rodinám zamestnancov z predajnej a servisnej siete v postihnutých oblastiach Turecka bolo poskytnutých 75 kontajnerových domov.

Podpora vzájomnej ohľaduplnosti, diverzity a inklúzie

Škoda Auto aktívne podporuje firemnú kultúru založenú na vzájomnom rešpekte, podporuje rovnosť príležitostí, diverzitu a ohľaduplnú spoluprácu. Automobilka svoj záväzok v oblasti diverzity a inklúzie zakotvila do svojej stratégie Next Level – Škoda Strategy 2030 a svoje ďalšie opatrenia ďalej rozpracovala v Stratégii diverzity 2030. V roku 2023 zdôraznil projekt Škoda Enyaq Coupé Respectline odhodlanie spoločnosti podporovať diverzitu, rovnoprávnosť, spravodlivosť a inklúziu. Na výrobe vozidla sa podieľali zamestnanci z rôznych oddelení spoločnosti Škoda Auto.

Výsledky v ďalších kľúčových oblastiach, ako je technický vývoj, nákup, výroba, logistika či predaj a marketing, sumarizuje Výročná správa, ktorá okrem toho podrobne popisuje hospodárske výsledky spoločnosti Škoda Auto.

Najnovšia Správa o udržateľnosti spoločnosti Škoda Auto a Výročná správa za rok 2023 sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke Škoda Reporting a na stránke o udržateľnosti.

Značky: