Pripravovaný príspevok vo výške 60 eur mesačne na účasť detí na krúžkoch rodičia samozrejme nedostanú len tak. Bude treba potvrdiť, že vaša dieťa sa naozaj zúčastnilo krúžku v špeciálnej aplikácii.

Overenie účasti len digitálne

Štát slovami Ministra financií Matoviča predpokladá, že aplikácia bude stáť niekoľko miliónov eur. To inak nie je pri štátnych aplikáciách nič výnimočné. Súčasťou tohto procesu budú aj noví zamestnanci štátu, ktorí budú tieto krúžky kontrolovať. Malo by ich byť okolo 500.

Minister financií pri realizácii toho, že budeme podporovať naše domáce talenty cez preplatenú účasť detí na vzdelávacích a športových krúžkoch požaduje, aby sa celá agenda okolo krúžkov realizovala digitálne.

Aplikáciu vyvinie Finančná správa SR

Podľa doterajších predstáv ju vyvinie Finančná správa SR a to buď vlastnými silami alebo v rámci rozpočtu si najmä nejakých programátorov. Finančná správa naozaj plánuje najať na túto činnosť externú firmu. V hre by bolo aj využitie služieb ministerstva, ktoré má na starosti informatizáciu Slovenska (teda MIRRI).

Ako iste viete, v rámci MIRRI existuje štátna akciová spoločnosť Slovensko.IT so sídlom v Košiciach, ktorá stojí napr. za aplikáciou GreenPass. Je to inak jedna z mála štátnych aplikácií, ktoré sa v praxi dobre overili.

Slovensko.it sa zatiaľ do procesu vývoja nezapojilo

Kontaktovali sme riaditeľa firmy Slovensko.it, Pavola Mirossaya a potvrdil nám, že táto firma zatiaľ aplikáciu nevyvíja a ani sa na jej vývoji nepodieľa. Podľa slov ministerky Veroniky Remiššovej MIRRI aplikácie pre iné ministerstvá primárne nevyvíja a každé ministerstvo si ich v prípade záujmu vyvíja samé.

Úlohou MIRRI je vytvoriť moduly, ktoré sa dajú pre štátne aplikácie použiť a tiež zaistiť vzájomnú kompatibilitu. Rovnako dohliada na pozitívnu používateľskú skúsenosť od ľudí so štátnymi aplikáciami.

Každé dieťa bude mať digitálny identifikátor

V rámci Finančnej správy by to malo fungovať tak, že každému dieťaťu sa založí osobitný identifikátor a pod týmto kontom sa bude rodič alebo samotné dieťa prihlasovať do aplikácie Krúžkové. Táto časť s vytvorením a správou kont detí bude stáť niekoľko 100 tisíc eur. Všetko by malo byť hotové do konca tohto roka, keďže nový systém podpory účasti detí na krúžkoch by mal fungovať od roka 2023. Finančná správa je zatiaľ pripravená tento termín splniť.

Vyžiadali sme si oficiálne stanovisko Finančnej správy a uvádzame ho v plnom znení. „Predmetný zákon musí najprv podpísať pani prezidentka a musí vyjsť v Zbierke zákonov. Finančná správa plánuje využiť služby dodávateľa na vytvorenie spomínanej služby. V súčasnosti sa realizujú analytické činnosti s cieľom vytvorenia detailného technické popisu celého funkčného riešenia. Identifikátor dieťaťa bude v zmysle zákona sprístupnený prostredníctvom aplikácie, a to vo forme QR kódu. Finančná správa urobí maximum s cieľom splniť zákonný termín.

Ministerstvo školstva v tomto prípade bude len dozerať na obsahov jednotlivých krúžkov. Do aplikácie Krúžkovné však zasahovať nebude.

Je to reálne stihnúť?

Osobne sa domnievame, že splniť tento termín nebude jednoduché ak nie nemožné. Navyše, môže u istej skupiny rodičov vzniknúť celkom opodstatnený problém, ako a na čom aplikáciu používať a zadávať tam údaje o svojich deťoch prakticky na dennej báze. Náš odhad, že by takáto aplikácia ako aj systém identifikátorov detí mohla byť pred etapou funkčných testov je skôr prvý štvrťrok 2023. Tému budeme naďalej sledovať.

Zdroje: vlastné, Televízia Markíza

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.