Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ministerstvá pripravili 5 nových IT projektov za desiatky miliónov eur. Zámery hodnotili aj odborníci zo Slovensko.Digital svojou metodikou Red Flags. V niektorých projektoch vidia riziká a odporúčajú ich prepracovať. Schvaľovanie nových projektov je naplánované na štvrtok 19.4.2018.

Nové IT projekty z eurofondov majú rôzne zameranie. Štát chce použiť financie na vylepšenia portálu Slovensko.sk, nový systém na hodnotenie dopadov regulácií alebo projekt podporujúci zavedenie princípu “jedenkrát a dosť”. Ministerstvá predložili k novým IT projektom tzv. štúdie uskutočniteľnosti. Podľa nových pravidiel informatizácie sa musia ešte pred schvaľovaním podrobiť verejným vypočutiam.

K projektom zaslali pripomienky aj IT špecialisti zo združenia Slovensko.Digital. “Vítame, že štúdie možno pripomienkovať ešte pred schvaľovaním. Na druhej strane vidíme, že stále žijeme v ére megalomanských projektov, bez adekvátnych zdôvodnení prínosov a nákladov. Naše pripomienky, ktoré by to mali zmeniť, nie sú zapracované” uviedol výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Ján Hargaš.

Jedným z hodnotených zámerov je projekt Rozvoja platformy integrácie údajov, ktorým sa má štát priblížiť k zavedeniu princípu “jedenkrát a dosť” a zvýšiť kontrolu fyzických a právnických osôb nad tým, čo sa s ich údajmi deje v prostredí verejnej správy. Projekt predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. “Princíp jedenkrát a dosť už mal platiť tento rok a služba Moje dáta sa mala začať rozbiehať už v roku 2016.

Namiesto toho štát predkladá projekt, ktorého výsledky uvidíme až o niekoľko rokov. Štúdia rieši opäť iba vytvorenie „centrálneho systému“, avšak vidíme podstatné riziká, či sa ho podarí naplniť obsahom a dosiahnuť prezentované zámery projektu. Napríklad pre dosiahnutie princípu “jedenkrát a dosť” je kľúčová spolupráca všetkých dotknutých úradov a tomu sa projekt vôbec nevenuje” povedal Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Druhým projektom, kde odborníci navrhujú jeho dopracovanie, je zámer Ministerstva vnútra s názvom “Zavedenie služieb Platform as a Service”. Mal by uľahčiť budovanie nových IT systémov štátu a zefektívniť ich prevádzku. “Projekt je v súlade so strategickými prioritami informatizácie, ale problém vidíme v nákladoch. Uvažuje sa s časťami, ktoré sú duplicitné k už existujúcim systémom a nákladové kalkulácie nie sú dostatočne vysvetlené” povedal Ľubor Illek.

Štát chce tiež investovať milióny eur do zavedenia WiFi na verejných priestranstvách, do lepšieho hodnotenia dopadov regulácií aj do vylepšení portálu Slovensko.sk. “Pri zavedení WiFi pripojení vítame, že štát sa vydal aj cestou dopytových projektov. Aj pre takéto projekty by však mali mať určené konkrétne merateľné ciele a kalkulácie efektívnosti. Projekt lepšieho hodnotenia dopadov regulácií má dobrú myšlienku, ale technická realizácia bude podľa nás riziková. Kalkulácie nákladov sú podľa nás postavené na vode, čo sa ukázalo aj počas verejného pripomienkovania. Vylepšenia portálu Slovensko.sk určite občania uvítajú, ale projekt ako taký podľa nás nesie veľké riziká – nemá dobre nastavené merateľné ukazovatele ani poctivo odhadnuté náklady” uviedol Illek.

Odborníci zo Slovensko.Digital projekty hodnotili pomocou metodiky Red Flags. Tá sa zameriava na 50 kritérií úspešnosti IT projektov v 5 oblastiach. Hodnotenia zverejnili na stránke redflags.slovensko.digital.

Projekt Red Flags sa realizuje s podporou Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Detailné hodnotenia projektov, ku ktorým sa konali verejné vypočutia:

  • Rozvoj platformy integrácie údajov: https://redflags.slovensko.digital/projekty/5033
  • Zavedenie služieb Platform as a Service: https://redflags.slovensko.digital/projekty/4929
  • Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy: https://redflags.slovensko.digital/projekty/4576
  • Optimalizácia procesu posudzovania vplyvov (RIA): https://redflags.slovensko.digital/projekty/4599
  • WiFi4SK (WiFi pre Teba): https://redflags.slovensko.digital/projekty/5048