Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Druhý rekordný štvrťrok po sebe, kde sú príjmy, zisk pred zdanením a čistý zisk rekordne vysoké.

  • Tržby skupiny medziročne vzrástli o 22 % na 17,2 miliardy USD
  • Štvrťročný zisk pred zdanením (PTI) vo výške 591 miliónov USD predstavuje medziročný nárast o 52 %
  • Čistý zisk medziročne vzrástol o 53 % na 395 miliónov USD
  • Všetky hlavné skupiny dosiahli medziročný rast na hornej aj spodnej línii
  • Lenovo oznamuje skupinové organizačné zmeny zamerané na podporu stratégie rastu a transformácie založenej na službách

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) dnes oznámila rekordné príjmy skupiny v treťom štvrťroku vo výške 17,2 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o 22 %. Išlo o druhý rekordný štvrťrok po sebe, ktorý bol poháňaný silným rastom vo všetkých hlavných obchodných skupinách, ako aj transformačnými podnikmi spoločnosti. Zisk tiež vytvorili nové rekordy, keď zisk pred zdanením v 3. štvrťroku medziročne vzrástol o 52 % na 591 miliónov USD, zatiaľ čo čistý zisk sa medziročne zvýšil až o 53 % na 395 miliónov USD. Trvalý rast spoločnosti Lenovo bol podporený inovatívnym portfóliom produktov spoločnosti, ktoré sa rýchlo prispôsobuje, aby vyhovovalo súčasnej kultúre práce, učenia sa a hrania z domova v rýchlo sa meniacom svete, zatiaľ čo investície do transformácie naďalej poháňajú nové príležitosti dlhodobého rastu.

Základný zisk na akciu za 3. štvrťrok bol 3,31 amerických centov alebo 25,66 hongkongských centov.

„Realizácia ďalšieho rekordného štvrťroka je odrazom nášho inovatívneho produktového portfólia a prevádzkovej dokonalosti, ktoré podporili rast vo všetkých skupinách,“ uviedol Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. „Je zrejmé, že rok 2020 bol náročným rokom, ktorý priniesol do nášho sveta pozoruhodné zmeny, avšak spoločnosť Lenovo rýchlo reagovala na meniaci sa trh poháňaný novými trendmi v oblasti práce a životného štýlu a priniesla silné výsledky. Teraz, keď začneme vidieť výsledky našich transformačných investícií, budeme ďalej investovať do technológií a inovácií, riadiť inteligentnú transformáciu v rôznych odvetviach a vytvárať udržateľný rast.“

Obchodné vyhliadky

Výzvy do roku 2020 pokračujú v rôznej miere aj v novom roku. Patria sem pretrvávajúce geopolitické neistoty, nedostatok dodávok komponentov spôsobený silným dopytom a celosvetová pandémia COVID-19. Ako medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na 180 trhoch a s viac ako 30 výrobnými závodmi po celom svete vyhliadky do roka 2021 pre nás zostavajú pozitívne. Nová celosvetová norma práce, štúdia a hrania sa z domu bude aj naďalej viesť k dlhodobým a udržateľným trendom rastu v dopyte po zariadeniach a požiadavkách na cloud/infraštruktúru.

Prehľad obchodných skupín

Skupina inteligentných zariadení (IDG) naďalej vedie rast skupiny tak, že skupina PC a Inteligentné zariadenia (PCSD) dosahujú ďalší historický štvrťrok. Príjmy vo výške 14 miliárd USD, medziročne vyššie o 27 %, boli sprevádzané rastom PTI (zisk pred zdanením) medziročne o 35 % na 925 miliónov USD a rekordnou ziskovou maržou 6,6 %. Výsledky tohto štvrťroka podporila operatívna dokonalosť spoločnosti Lenovo, ktorá zachytila ​​rastúci dopyt po celom svete a inovatívne produktové portfólio, ktoré sa rýchlo prispôsobilo meniacim sa potrebám zákazníkov, keď pracujú, učia sa a hrajú sa z domu.

Zameranie sa na inovácie a segmenty s vysokým rastom pomohlo rozšíriť vedúce postavenie spoločnosti Lenovo na prvom mieste v oblasti počítačov s globálnym rekordným podielom 25,3 %. Všetky geografické oblasti dosiahli vynikajúce výsledky – pričom Severná Amerika dosiahla medziročný nárast podielu o 60 %, EMEA sa po prvýkrát stala jednotkou na trhu podľa podielu na trhu, Ázijsko-pacifická oblasť zlepšila zisk na nový rekord a Čína medziročne zvýšila dodávky o 30 %. Skupina Lenovo vníma medziročný rast trhu s PC ako dlhodobý posun v technologickom sektore, ktorý je udržateľný aj nad rámec pandémie. Posledné údaje IDC potvrdili, že celkový trh v roku 2020 prekročil 300 miliónov kusov, čo bolo spôsobené silným 4. kalendárnym štvrťrokom.

To naďalej posilňuje názor spoločnosti Lenovo, že trendy životného štýlu práce, štúdia a hrania sa z domu povedú k rastu jedného zariadenia na osobu a z dlhodobého hľadiska sa bude naďalej zvyšovať dopyt po počítačoch, tabletoch a inteligentných zariadeniach. Lenovo sa bude aj naďalej zameriavať na kombináciu inovácií s cieľom zachytiť nové potreby zákazníkov a prevádzkovú dokonalosť s cieľom uspokojiť tento budúci silný dopyt.

Druhá obchodná jednotka Skupiny inteligentných zariadení (IDG), Mobile Business Group (MBG), medziročne vykázala dvojciferný rast príjmov a zotavila sa z vplyvu COVID-19 nielen obnovením zisku, ale aj dosiahnutím svojej najvyššej ziskovosti od kedy bola spoločnosť Motorola získaná. Vysoký výkon v Latinskej a Severnej Amerike podporil rýchlu expanziu v Európe a Ázii, kde došlo k silnému dvoj a trojcifernému rastu vďaka rozšíreným vzťahom s prepravcami a silnejšej zmesi produktov. Spoločnosť bude naďalej využívať svoje silné produktové portfólio a inovácie v oblasti 5G na podporu budúceho rastu zisku.

Skupina Dátových centier (DCG) dosiahla rekordný výnos 1,63 miliardy USD vďaka plošnému rastu a medziročnému zlepšeniu ziskovosti. Poskytovatelia cloudových služieb a segmenty Enterprise/SMB priniesli medziročný nárast s prémiovým podielom na trhu. Segmenty Enterprise/SMB dosiahli príjmy v hodnote 1 miliardy USD, čo je najvyššia suma za posledné tri roky, zatiaľ čo Storage dosiahol rekordné príjmy a trh prerástol o 11 bodov. Príjmy zo softvérovo vymedzenej infraštruktúry a služieb dosiahli tiež nový rekord. Infraštruktúra súkromného cloudu Lenovo TruScale v kombinácii s HANA Enterprise Cloud spoločnosti SAP bola dobre prijatá a vytvára silný dopyt, zatiaľ čo si spoločnosť rozšírila pozíciu č. 1 v rebríčku TOP500 superpočítačov. Do budúcna zachytíme rastúci dopyt po hybridných cloudoch a IT infraštruktúrach a na trhu budeme naďalej prémiovo rásť a zároveň zvyšovať ziskovosť.

Lenovo v oblasti Inteligentnej Transformácie pokračovalo v silnom pokroku, pretože celkové príjmy zo Softvéru a Služieb* vzrástli takmer o 36 % na nový rekord takmer 1,4 miliardy USD – viac ako 8 % celkových príjmov skupiny. Príjmy* z Pripojených Služieb, Spravovaných Služieb a Služieb Riešení dosiahli medziročný rast o takmer 26 %, 73 % a 49 %, zatiaľ čo Device-as-a-Service (Zariadenie ako služba) priniesol medziročne vysoký dvojciferný rast (74 %). Tržby elektronického obchodu navyše medziročne vzrástli takmer o 45 % a pokračovali vo vytváraní nových rekordov. Tieto vynikajúce výsledky ukazujú dôležitosť inteligentnej transformácie ako katalyzátora dlhodobého rastu pre celú skupinu. V budúcnosti skupina vidí príležitosti na využitie svojich skúseností a schopností pri budovaní inteligentnej výroby, inteligentného vzdelávania a inteligentných riešení zdravotnej starostlivosti.

Nová organizačná štruktúra pre fiškálny rok 2021/2022

Spoločnosť Lenovo dnes tiež oznamuje novú organizačnú štruktúru navrhnutú tak, aby využila príležitosti rastového potenciálu skupiny založenej na službách. S účinnosťou od 1. apríla 2021 spoločnosť Lenovo spojí tímy služieb, riešení a schopností z celej spoločnosti a vytvorí špecializovanú organizáciu – novú Skupinu Riešení a Služieb (SSG). SSG bude ďalej riadiť transformáciu spoločnosti poskytovaním prírastkového podnikania v rámci inteligentných vertikál, pripojených služieb, spravovaných služieb a našich „ako ponúkané služby“ vrátane DaaS a Truscale™.

Vďaka tomu bude podnikanie spoločnosti Lenovo štruktúrované do troch hlavných obchodných skupín zosúladených s 3S stratégiou spoločnosti, Inteligentný IoT, Inteligentná infraštruktúra a Inteligentné vertikály, konkrétne IDG (Skupina Inteligentných zariadení) – zameranou na Inteligentný IoT; ISG (Skupina pre infraštruktúrne riešenia, premenovaná z DCG, Skupina Dátových centier) – zameraná na Inteligentná infraštruktúru; a SSG – zamerané na Inteligentné vertikály a služby. IDG bude globálne viesť Luca Rossi (v súčasnosti SVP a prezident PCSD v EMEA a Latinskej Amerike). ISG bude aj naďalej globálne viesť Kirk Skaugen. Novovzniknutú globálnu Skupinu Riešení a Služieb (SSG) povedie Ken Wong (v súčasnosti SVP a prezident PCSD v Ázijsko-pacifickom regióne).

Okrem toho sa obchodné organizácie Lenovo na trhoch po celom svete rozdelia na Čínsku GEO a Medzinárodnú predajnú organizáciu, ktorú budú viesť Liu Jun (v súčasnosti EVP a prezident IDG v Číne) a Matt Zielinski (v súčasnosti SVP a prezident PCSD v Severnej Amerike), na podporu väčšej synergie a efektívnosti medzi obchodnými skupinami. Všetci vyššie uvedení piati lídrovia sa budú priamo zodpovedať Yuanqingovi Yangovi a budú zasadať vo Výkonnom výbore Lenovo (LEC).

Gianfranco Lanci, korporátny prezident a COO spoločnosti Lenovo, taktiež oznámil svoje plány na odchod zo spoločnosti v septembri 2021. Do tej doby bude naďalej pôsobiť ako prezident a prevádzkový riaditeľ spoločnosti Lenovo Group a bude zodpovedný za globálne obchodné operácie spoločnosti Lenovo naprieč všetkými obchodnými skupinami a predajnými skupinami.

* fakturovaný príjem

Značky: