Sektor vykázal medziročne nárast o 7,6 %, poklesol aj počet nesplatených pohľadávok, konštatuje v súvislosti s nadchádzajúcim strojárskym veľtrhom Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

Strojárenský sektor je jeden z mnohých príkladov toho, že keď sa darí makroekonomike, darí sa aj mikroekonomike. „Aj tento rok strojársky priemysel vykazuje medziročné nárasty 7,6 % a je predpoklad, že vďaka automotive bude tento trend pokračovať. Pozitívny trend sa odráža aj na zlepšení platobnej morálky medzi firmami,“ konštatuje Juraj Janči, country manažér spoločnosti Coface v súvislosti s nadchádzajúcim strojárskym veľtrhom v Nitre. Nadnárodná spoločnosť Coface je globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Ako vyplýva zo štatistík Coface, dobrá nálada v sektore sa odráža na poklese negatívnych hlásení neplatenia pohľadávok – priemerný ročný pokles je o 35 %. „Rovnaký trend predpokladáme aj do budúcna, pretože nie sú signály o tom, že by malo dôjsť k zmene,“ naznačuje Juraj Janči. V porovnaní s ostatnými krajinami sme na tom podľa neho podobne, keďže región V4 je z globálneho hľadiska homogénny. „Obdobný vývoj vnímame aj v  Českej republike či Poľsku,“ vysvetľuje.

Ako však country manažér Coface Slovensko upozorňuje, firmy v sektore sa budú stretávať skôr s inými problémami ako je bonita odberateľov, a to schopnosť pokryť dopyt z hľadiska zabezpečenia produkcie – od materiálu cez ľudský kapitál až po odbytové kapacity. „Vo všeobecnosti nárast produkcie nesie často okrem pozitívnych sprievodných znakov aj tie negatívne, a to je najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Takže si myslím, že v globále firmy v strojárenskom priemysle budú skôr riešiť ako sa vysporiadať s dostatkom a kvalitou ľudských zdrojov,“ upozorňuje Juraj Janči.

Pokiaľ ide o manažovanie pohľadávok zo strany firiem, najčastejšie problémy vidí v nedostatočnom zmluvnom zabezpečení ich obchodných partnerov, ale aj chýbajúcich prostriedkov informačnej základne a včasného varovania pred neplatením zo strany ich odberateľov, najmä zo zahraničia. Eliminovať toto riziko na minimum sa však podľa neho dá dlhodobou spoluprácou pri manažovaní kreditného rizika.

Hoci strojársky sektor hlási pozitívny vývoj, stále na Slovensku máme rizikové sektory ohľadom neplatenia pohľadávok a pozor si treba dať aj na rizikových obchodných partnerov zo zahraničia. „Z hľadiska geografického sa jedná o rizikové sektory na Slovensku, kde okrem stavebného sektora sa klienti stretávajú s problémami v mäso spracujúcom a chemickom priemysle. Zo susedných krajín je to Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, kde klienti majú problém s rýchlou likvidáciou firiem v snahe vyhnúť sa plateniu,“ upozorňuje Juraj Janči.

Značky: