Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Coface Country Risk Confedence 2019: Firmy budú v tomto roku bojovať s hospodárskym poklesom, eskaláciou politických rizík, ale aj vysokou volatilitou cien či obmedzením ponuky. Výsledkom je rast platobnej neschopnosti spoločností aj v strednej Európe.

Eskalácia politického rizika, vysoká volatilita cien komodít, obmedzenie ponuky a ďalšie spomalenie hospodárskeho rastu. To je len niekoľko úskalí, na ktoré sa budú musieť v tomto roku pripraviť firmy. Ako odznelo na výročnej konferencii Coface Country Risk Conference 2019 o politických a ekonomických rizikách vo svete, po spomalení svetového rastu v roku 2018 sa treba pripraviť aj na spomalenie globálneho hospodárskeho rastu v tomto roku. „Výhľad rastu je 3 % v roku 2019 po 3,2 % v rokoch 2018 a 2017,“ konštatuje Coface. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Tento vývoj zároveň prinesie aj rast insolvencií. „Západná Európa tento raz oslabila voči Spojeným štátom. Coface očakáva zvýšenie počtu platobnej neschopnosti v dvadsiatich z 26 analyzovaných európskych krajín. V eurozóne by mal počet insolvencií vzrásť o 1,2 % a v strednej Európe dokonca o 6,5 %,“ upozorňuje Coface. Toto zvýšené úverové riziko pre podniky vyplýva z cyklického spomalenia a pretrvávajúcej politickej neistoty.

Pozor na automobilový sektor

Automobilového sektora sa to podľa Coface dotkne obzvlášť. Po takmer osemročnom cykle rastu sa už prejavujú známky spomalenia. Potreba investícií, rast konkurencie, zmena životného štýlu spotrebiteľov a nevyhnutné prispôsobenie sa novým environmentálnym štandardom – znižovanie emisií a postupné eliminovanie dieslových motorov –  sa musia dosiahnuť v kontexte zrelosti čínskeho trhu, ale aj rastúceho protekcionizmu. „Tento vývoj viedol spoločnosť Coface k zhoršeniu hodnotenia rizika automobilového priemyslu z nízkeho na stredné takmer vo všetkých západoeurópskych krajinách, ako aj v strednej a východnej Európe a k hodnoteniu rizika tohto sektora v krajinách Latinskej Amerike a v Severnej Amerike ako vysoké,“ upozorňuje Coface.

Aj v tomto roku sa podľa spoločnosti treba pripraviť na pretrvávajúci problém politických rizík na starom kontinente. Indikátor sociálneho rizika je dokonca najvyšší od roku 2010. Tieto riziká sa prejavujú najmä počas volieb, takže je potrebné zachovať ostražitosť aj pokiaľ ide o voľby v Grécku, ako aj možné predčasné voľby v Taliansku, Španielsku a Nemecku. Rast nespokojnosti v spoločnosti a rovnako rastúca popularita protieurópskych strán v mnohých krajinách sa môže odzrkadliť na veľmi rozdrobenej zostave Európskeho parlamentu po tohtoročných májových eurovoľbách.

„Po prvýkrát od krízy štátneho dlhu v rokoch 2011-2012 je potrebné, aby firmy prekonali súčasne dva hlavné úskalia v tomto roku: cyklické spomalenie a rast politických rizík,“ podotýka hlavný ekonóm Coface Julien Marcilly.

Zraniteľnosť rozvíjajúcich sa krajín

Súčasné globálne prostredie má zároveň dopad na rozvíjajúce sa ekonomiky. „Spomalenie rastu v eurozóne (v roku 2019 sa predpokladá rast 1,6 % ) a Spojených štátoch (predpokladaný rast 2,3 %) vystavuje rozvíjajúce sa trhy nákazlivým účinkom, predovšetkým prostredníctvom obchodných tokov,“ spresňuje. Rast svetového obchodu by mal v tomto roku tiež pokračovať v spomaľovaní. Coface očakáva rast dokonca len 2,3 %. Tlmenie rastu v Spojených štátoch amerických má však aj pozitívny efekt: keďže sa znižovanie úrokových sadzieb zo strany FED ukazuje ako málo pravdepodobné, nižšie je aj riziko odlivu kapitálu z rozvíjajúcich sa trhov.

„Tento rok bude potrebné monitorovať mnohé politické riziká v rozvíjajúcom sa svete, aj v Afrike, kde už obyvatelia majú viac možností či prostriedkov prejaviť svoju frustráciu – miera prístupu na internet sa od roku 2010 strojnásobila, najmä v kontexte silného volebného kalendára,“ podotýka Coface s ohľadom na vývoj v Nigérii, Južnej Afrike aj Alžírsku.

Napriek krehkej politickej a bezpečnostnej situácii však spoločnosť Coface zaznamenáva priaznivejší vývoj v Mozambiku (teraz D), kde sú devízové ​​rezervy od roku 2014 najvyššie a rast presahuje 3 %. Rovnako aj v prípade Rwandy (hodnotenie rizika A4), kde sa podnikateľské prostredie neustále zlepšuje a udržuje sa aj reformné tempo.

Nateraz si polepšili úroveň rizika aj ropné krajiny (ceny ropy zostávajú na strednej úrovni napriek vysokej volatilite). Angola si zlepšila hodnotenie rizika na známku C, Azerbajdžan na známku B, Kanada na A2, Spojené arabské emiráty na A3 a pre Trinidad & Tobago platí úroveň rizika B, čo je významné riziko.

Libanon je jedinou krajinou, ktorému Coface zhoršila hodnotenie rizika až na známku D, čo je veľmi vysoké riziko, najmä z dôvodu pretrvávajúcich hospodárskych ťažkostí.

Coface posudzuje rizikovosť krajín podľa platobnej neschopnosti firiem v 160 krajinách sveta. Na hodnotenie využíva  osemstupňovú škálu vo vzostupnom poradí: A1 (veľmi nízke riziko), A2 (nízke riziko), A3 (celkom prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) a E (extrémne vysoké riziko). Riziko platobnej neschopnosti firiem v sektoroch porovnáva na 13 odvetviach v 6 geografických regiónoch, z ktorých 24 zastupuje takmer 85 % svetového HDP. Sú zaradené do štyroch stupňov: nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko.

Značky: