Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Coface: Riziko v regiónoch aj sektoroch ekonomiky rastie

  • Silnie pocit déjà-vu v ekonomike – rok 2018 nápadne pripomína obdobie 2012-2013
  • V centre pozornosti je Taliansko – hodnotenie rizika sa mu už zhoršilo na A4
  • Rast cien ropy prináša prospech odvetviu energetiky v niektorých krajinách, no v kombinácii s odlevom kapitálu poškodzuje ekonomiky Argentíny, Turecka, Srí Lanky a Indie
  • Menové riziko v rozvíjajúcich sa krajinách najviac ovplyvní sektor výstavby a maloobchod
  • Zintenzívnenie protekcionistických politík je pre podnikanie alarmujúce

Prehĺbenie rizika vo väčšine krajín

V druhom kvartáli 2018 sa vo svete zvýšil počet signálov poukazujúcich na zhoršenie rizika, čo pripomína situáciu  v období 2012 – 2013: nárast rozpadov suverénnych krajín v eurozóne, zvýšenie protekcionizmu, zvýšenie cien ropy, odlev kapitálu z hlavných rozvíjajúcich sa krajín, pokles globálneho obchodu. „Aj keď rozsah dopadov nie je rovnaký, vzhľadom na oveľa nižšiu cenu ropy, 75 USD na začiatku júna 2018 v porovnaní s približne 110 USD v roku 2012, a takmer dvojnásobný nárast výnosu desaťročných talianskych štátnych dlhopisov, je zrejmé, že svetový rast už dosiahol vrchol,“ podotýka nadnárodná spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Ako dodáva, úverové riziko firiem vo vyspelých ekonomikách je len výsledkom  rastúcej straty dôvery firiem, rastúceho protekcionizmu  a spomalenia ekonomického rastu. Prognózy rastu sa v prípade vyspelých ekonomík pohybujú na 2,2 % v roku 2018 a 2 % v roku 2019 a v prípade eurozóny 2,1 % v roku 2018 a 1,8 % v roku 2019. „Aj preto spoločnosť Coface zhoršila rating Taliansku na A4, kde budú zadlžené firmy vystavené potenciálnemu zhoršeniu podmienok poskytovania úverov,“ podotýka spoločnosť. Spojené štáty však predstavujú medzi vyspelými ekonomikami nateraz výnimku a sú v tomto štádiu ušetrené spomalenia. Prognóza rastu je v ich prípade 2,7 % v roku 2018 po 2,3 % raste v roku 2017.

Napriek tomu, že nedávne zvýšenie cien benzínu prináša prospech novým vývozcom, ako je napríklad Omán, ktorý si zlepšil hodnotenie na známku B, prípadne aj Malajzia (zlepšenie na A3), importujúce krajiny čelia vzhľadom na svoje aktíva zhoršeniu obchodnej bilancie a zníženej chuti investovať zo strany zahraničných investorov. Medzi tieto krajiny patrí Argentína (zhoršenie na známku C), Turecko (C), Srí Lanka (C) a India (B). „Coface zhoršuje týmto krajinám rating aj vzhľadom na vnútropolitické napätie,“ konštatuje spoločnosť. V iných rozvíjajúcich sa ekonomikách menové riziko oslabuje odvetvia, v ktorých výrobný proces vyžaduje dovoz drahých vstupov, no predaj je najmä na vnútornom trhu. „Dopad už vidieť v odvetví stavebníctva v Argentíne (rast rizika na „vysoké“), ako aj v maloobchode v Argentíne a Turecku, kde došlo k zhoršeniu rizika na „veľmi vysoké,“ vysvetľuje Coface.

Vývoj cien ropy, ktorý priaznivo pôsobí na celý energetický sektor, viedol spoločnosť Coface k  prehodnoteniu prognóz cien ropy na 70-75 USD v roku 2018, čo zodpovedá nárastu o 30% v porovnaní s priemerom v roku 2017. V piatich krajinách zlepšila hodnotenie tohto sektora: Spojené štáty („nízke riziko“), Kanada („stredné riziko“), Spojené Arabské Emiráty („stredné riziko“), Saudská Arábia („stredné riziko“) a Francúzsko („stredné riziko“).

Obchodná vojna v čínskom IKT a výrobe kovov v Kanade

„Obchodná vojna je realitou. Politika protekcionizmu USA sa zintenzívnila a zamerala sa na čínsky vývoz vrátane mnohých produktov IKT „Made in China 2025“, čo dokazuje aj zhoršenie úrovne rizika v čínskom IKT na „vysoké“,“ uvádza Coface.

Medzi krajinami, ktoré najviac čelia ochranárskym opatreniam USA zameraným na oceľ a hliník, je aj Kanada. „Riziko v odvetví kovov dosiahlo stupeň „veľmi vysoké“. Až 87 % jej ocele sa vyváža do USA. Naopak vývoj v sektore kovov v USA je priaznivý a zlepšil si tak hodnotenie rizika na „stredné riziko“,“ dodáva Coface.

Posudzovanie rizikovosti krajín: Coface posudzuje riziko 160 krajín na osemstupňovej stupnici vo vzostupnom poradí: A1 (veľmi nízke riziko), A2 (nízke riziko), A3 (celkom prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) a E (extrémne riziko).

Posudzovanie rizikovosti sektorov: Coface posudzuje rizikovosť v 13 odvetviach v 6 geografických regiónoch, kde 24 krajín reprezentuje takmer 85 % svetového HDP, a to v štyroch úrovniach: nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko.

Značky: