MADhack 2018 Internet of Things (IoT) pre Lepšiu obec je súťaž slovenskej technologickej spoločnosti Resco. Je určená pre všetkých študentov vysokých a stredných škôl na Slovensku, ktorých baví Internet vecí a záleží im na hľadaní funkčných technologických riešení.

Súťaž je zameraná na zlepšenie života na Slovensku, nakoľko študenti budú riešiť reálne problémy slovenských miest a obcí. Tie zadefinujú priamo zástupcovia samospráv, inšpiráciou im môžu byť problémy, na ktoré upozorňujú samotní obyvatelia prostredníctvom mobilnej aplikácie Lepšia obec. Študenti budú mať možnosť vymyslieť aplikovateľné riešenia pre samosprávy v spolupráci so zástupcami miest a obcí, ale aj IT odborníkmi. K dispozícii budú mať tiež najnovšie IoT nástroje priamo od spoločnosti Resco.

Zapojiť sa môžu študenti aj absolventi

Do MADhacku sa môžu zapojiť študenti vysokých a stredných škôl z celého Slovenska. Vítaní sú tiež absolventi, ak od ukončenia ich štúdia neprešli viac ako 3 roky. Súťaž je určená hlavne pre tímy zložené z troch až piatich študentov. Prihlásiť sa môžu aj jednotlivci, v takom prípade budú k tímu priradení organizátorom.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom online formulára na webovej stránke lepsiaobec.sk/som-student. Líder cez formulár predstaví svoj tím, prihlási všetkých členov a vyplní potrebné identifikačné údaje. Výber zo súťažných zadaní, ktoré do súťaže prihlásia zástupcovia samospráv, prebehne na úvodnom stretnutí s tímami.

Študenti alebo jednotlivci sa môžu prihlasovať do súťaže do 15. 10. 2018. Úvodný workshop sa uskutoční v termíne 19. až 20. 10. 2018. Tímy budú mať následne čas na prácu na projektoch do 15. 2. 2019. O deň neskôr, 16. 2. 2019, sa uskutoční finále a vyhlásenie výsledkov.

Ocenené tímy si rozdelia finančné odmeny v celkovej výške až 10-tisíc eur, pričom víťaz získa 5-tisíc eur a účasť na technickej konferencii Resco.next na v roku 2019 v zahraničí. Resco uhradí študentom všetky náklady na cestovné a ubytovanie.

Lákadlom súťaže by však nemala byť iba samotná výhra, ale aj možnosť pracovať so svetovými IT odborníkmi, riešenie skutočných problémov či možnosť prezentovať svoje zručnosti a vedomosti. Ako hovorí Radomír Vozár, CEO a spoluzakladateľ spoločnosti Resco: „Na Slovensku máme veľa múdrych a šikovných mladých ľudí. A práve Madhack je jedna z aktivít, ktorá nám vytvára možnosť sa s nimi stretnúť, podporiť ich a možno neskôr aj privítať medzi nami vo firme Resco.“

Kto môže nahlásiť zadanie obce?

Do MADhacku sa môžu prihlásiť starostovia a primátori zo všetkých miest a obcí na Slovensku, ako aj poslanci obecného či mestského zastupiteľstva. Vítaní sú aj kandidáti na spomínané pozície, pokiaľ sú schopní poskytnúť relevantné a spoľahlivé podklady k zadaniu ako aj potrebné dáta.

Zástupcovia obcí a miest môžu prostredníctvom formulára na stránke lepsiaobec.sk/som-starosta definovať jeden konkrétny problém obce a požadovaný výsledok jeho riešenia. Resco následne vyberie najlepšie zadania, ktoré predstaví študentom. Tie postúpia do aktívnej fázy projektovania za asistencie IT odborníkov.

Na problémy vo vašej obci môžete upozorniť aj vy

Resco vyvinulo na účely nahlasovania problémov v obciach a samosprávach mobilnú aplikáciu Lepšia obec. Pomocou nej môže občan nahlásiť problém, odfotiť ho, pridať ďalšie doplnkové informácie a manuálne zadať adresu alebo povoliť aplikácii automatické získanie GPS súradníc. Po odoslaní sa podnet zobrazí v CRM systéme samosprávy obce a mesta. Úradník si môže pozrieť všetky podrobné informácie, ako je čas podania a všetky údaje, ktoré odoslal občan. Ten je o prijatí podnetu informovaný vo forme notifikácie.

Samospráva môže následne zadať požiadavku technickým službám, ktoré zahrnula do svojej platformy a dodávateľ či technik ju po vyriešení označí ako dokončenú. Táto informácia sa zobrazí v systéme úradu, ktorý môže riešenie problému v prípade potreby skontrolovať a označiť ho ako ukončený – občan opäť dostane notifikáciu do aplikácie, a to aj s prípadnými doplnkovými informáciami.

Na titulnej fotografii zľava Eduard Kirchner a Radomír Vozár, spoluzakladatelia RESCO (Zdroj: Resco)

Značky: