Spoločnosť Cisco zverejnila výsledky globálnej výskumnej štúdie, podľa ktorej stále viac podnikov zavádza cloud, no len málo z nich dokáže maximálne využiť jeho potenciálne prínosy.

Výskum ukazuje, že takmer 68 % skúmaných subjektov vo svojom podnikaní využíva cloud. To predstavuje výrazný nárast v porovnaní s minulým rokom, keď na rovnakú otázku odpovedalo kladne 42 % opýtaných. Na uvedenom raste sa veľkou mierou podieľajú cloudové aplikácie pre bezpečnosť a internet vecí. Väčšine organizácií (69 %) však podľa  štúdie chýba pokročilá cloudová stratégia. Len 3 % navyše majú optimalizovanú cloudovú stratégiu, ktorá pomáha dosahovať nadpriemerné obchodné výsledky.

Štúdiu s názvom „Cloud sa stáva bežnou praxou: Všetci sa snažia, niektorí profitujú, málokto maximalizuje hodnotu“ spracovala s prispením Cisco analytická a poradenská spoločnosť IDC. Štúdia vychádza z prieskumu medzi manažérmi s rozhodovacou právomocou v oblasti IT vo viac ako 6100 podnikoch a organizáciách z 31 krajín, ktoré do svojho IT prostredia úspešne zavádzajú privátne, verejné a hybridné cloudy. Prieskum sa konal už druhý rok, teraz s takmer dvojnásobným počtom respondentov.

Štúdia zistila, že subjekty, ktoré vykazujú najpokročilejšiu úroveň využívania cloudových technológií, dosahujú v priemere z každej cloudovej aplikácie dodatočný výnos vo výške 3 miliónov dolárov a úspory vo výške 1 milióna dolárov. Nové výnosy sú najčastejšie výsledkom predaja nových produktov a služieb, schopnosti rýchlejšie získať nových zákazníkov alebo schopnosti obsadiť nové trhy.

Štúdia taktiež ukázala, že 95 % organizácií s optimalizovanou cloudovou stratégiou vybudovalo hybridné IT prostredie, ktoré využíva viac privátnych a verejných cloudov. Tie si daná organizácia vyberá s ohľadom na ekonomické kritériá, umiestnenie cloudu a interné politiky.

Webový dotazník umožňuje firmám analyzovať ich pripravenosť na cloud

Spoločnosť Cisco pomáha firmám preniesť závery štúdie IDC do praxe. Na internetovej stránke Cisco Business Cloud Advisor Adoption Report možno vyplniť krátky dotazník, ktorý pomáha zhodnotiť mieru pokročilosti využitia cloudu v organizácii a porovnať súvisiace obchodné prínosy s inými podnikateľskými subjektmi – podľa odvetvia, veľkosti a zemepisnej polohy. Podniky majú prístup k tomuto nástroju a ďalším informáciám na stránke www.cisco.com/go/bca. Tento nástroj budú svojim zákazníkom ponúkať aj partneri spoločnosti Cisco.

Nové profesionálne služby pomôžu pri zavádzaní cloudu

Spoločnosť Cisco predstavila nový súbor profesionálnych služieb v oblasti cloudu, ktorých cieľom je uľahčiť podnikom hľadanie správnej cesty z ich „cloudového bludiska“. Tieto služby pomôžu zákazníkom preklenúť prípadné medzery v zručnostiach a skúsenostiach ich pracovníkov pri realizácii stratégií pre digitálnu transformáciu a implementáciu cloudových projektov.

Ponuka Cisco Cloud Professional Services obsahuje:

  • Nový multicloudový manažment a orchestračné služby pre Cisco Cloud Center, ktoré umožňujú zákazníkom vytvoriť jednotný model aplikácie a následne ho implementovať a spravovať v ľubovoľnom cloudovom prostredí.
  • Nové služby pre zrýchlenie cloudu, ktoré urýchľujú návrh a implementáciu tradičných privátnych cloudov i cloudových riešení ako OpenStack a PaaS.
  • Rozšírené aplikácie a služby pre cloudovú migráciu, ktoré automatizujú celý proces a znižujú riziká pri nasadení a presune aplikácií v cloude.
  • Služby pre transformáciu IT zameranú na riadenie zmien v DevOps, ktoré pomáhajú zladiť podnikové procesy a funkcie. Tie umožňujú zákazníkom integráciu a optimalizáciu naprieč tradičnými a DevOps prostrediami a tímami.