Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Xerox sa už ôsmy rok za sebou umiestnila na vrchole, v tzv. „kvadrante lídrov“ v oceňovanej odborovej štúdii s názvom „2015 Magic Quadrant for Managed Print and Content Services Worldwide“. Štúdiu každoročne publikuje nezávislá spoločnosť Gartner, Inc. Gartner v tejto štúdii sleduje rastúci význam správy tlačových služieb (MPS) a služieb správy obsahu (MCS). Činnosti služieb správy obsahu sú úzko spojené s MPS a zameriavajú sa na komunikáciu vo vnútri organizácií. V novej štúdii Gartner oceňuje Xerox najmä za návrh komplexných riešní a schopnosť ich realizácie.

Spoločnosť Xerox ponúka služby tlačového prostredia novej generácie, tzv. MPS novej generácie. Toto riešenie stojí na troch hlavných pilieroch: na analýze a optimalizácii, zabezpečení a integrácii a automatizácii a zjednodušení procesov. Vďaka tomuto postupu a riešeniu, ktoré je pripravené spoločnostiam na mieru, spája Xerox svet písomností s digitálnym svetom. Vďaka tomu sú všetky činnosti spojené s tlačou a správou dokumentov efektívnejšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie.

Spôsob, akým sa využíva, ukladá a zdieľa obsah dokumentov v dnešnom mobilnom svete je kľúčovým aspektom pri úspešnej implementácii MPS a MCS,“ hovorí Joseph Hanania, senior viceprezident zodpovedajúci v spoločnosti Xerox za oblasť Global Document Outsourcing pre veľké spoločnosti. „To, že sme znova zaradení do kvadrantu lídrov v tejto štúdii spoločnosti Gartner vnímame ako dôkaz, že naša stratégia pomáha zákazníkom racionalizovať a optimalizovať procesy spracovania papierových dokumentov, a tým aj zvyšovať produktivitu práce zamestnancov a zabezpečovať udržateľnosť podnikateľských procesov.”

Súčasťou trojfázovej stratégie sú napríklad aj tieto aplikácie, ktoré Xerox uviedol  nedávno:

  • Analýza a optimalizácia: Xerox Print Awareness Tool – patentovaný systém, ktorý vedie zamestnancov k väčšej ekologickej zodpovednosti – využíva technológiu „gamifikácie“ (vnášanie herných prvkov do rôznych oblastí). Pomáha  podnikom motivovať zamestnancov k zodpovednému správania a znižovaniu ulíkovej stopy.
  • Zabezpečenie a integrácia: analýza a informáciu sú kľúčom k chytrým tlačovým riešeniam. Xerox pomáha optimalizovať ich tlačové prostredie vďaka Xerox Secure Print Manager Suite with User Analytics (vybavenie pre bezpečnú tlač s užívateľskou analytikou), které umožňuje analyzovať, kto, čo, kedy, koľko a kde tlačí.
  • Automatizácia a zjednodušenie: Xerox naďalej vylepšuje nielen riešenia, ktoré ponúka pre špecifické odbory, ale tiež riešenia, ktoré je možné využiť vo viacerých oblastiach. Príkladom takéhoto riešenia je napríklad Workflow Automation solutions (riešenie automatizácie pracovných procesov) pre poisťovníctvo a pre útvary HR, teda podnikové oblasti s pracovnými tokmi s veľkým množstvom dát. Ponúkané riešenia umožňujú zákazníkom vyhnúť sa neefektívnemu narábaniu s dátami. Tomu pomáhajú aj nové verzie riešní, ktoré zabezpečia produktivitu kancelárskych prác a produktivitu ľudí, ktorí v kanceláriách pracujú Xerox Digital Alternatives a Xerox DocuShare 7.0. Tieto softwarové riešenia automatizujú spracovanie dokumentov a pomáhajú analyzovať každodenné postupy s cieľom uľahčiť zamestnancom časovo náročné manuálne práce, ako je zdieľanie, anotovanie, ukladanie a zabezpečovanie dokumentov a dát.

Za svetového lídra na trhu MPS v roku 2015 označila Xerox po šiestykrát za sebou tiež spoločnosť Quocirca Ltd. Za lídra v oblasti „workflow“ je Xerox považovaný aj v hodnotení podľa  IDC MarketScape, a to v štúdii U.S. Managed Workflow Services Vendor Assessment (Hodnotenie dodávateľov zabezpečujúcich správu služieb pracovných tokov v USA, 2015).

Značky: