Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SUSE oznámila uvedenie riešení SUSE OpenStack Cloud 7, najnovšej platformy OpenStack pripravenej pre podnikové využitie a určenej na vytváranie privátnych cloudov na princípe poskytovania infraštruktúry ako služby (Infrastructure-as-a-Service).

Srdcom SUSE OpenStack Cloud 7 je novo predstavené riešenie OpenStack Newton, ktoré obsahuje nové funkcie týkajúce sa poskytovania kontajnerov ako služby (Container-as-a-Service) a možnosť aktualizácií bez narušenia chodu, s cieľom vyhnúť sa odstávkam a prerušeniam bežiacich služieb. Vďaka týmto rozšíreniam majú zákazníci možnosť akcelerovať vyvíjané inovácie, urýchliť odozvu a zvládať stále sa meniace výzvy súčasného obchodného prostredia.

„Spoločnosť SUSE prináša plnohodnotný OpenStack, čím pomáha zákazníkom v evolúcii svojich riešení revolučným spôsobom a pomáha budovať softvérovo definované štruktúry,“ povedal Joseph George, viceprezident pre strategické riešenia v spoločnosti SUSE. „Platforma SUSE OpenStack Cloud má jedinečné postavenie zamerané na to, aby pomáhala zákazníkom plne využívať výhody rýchlo sa rozvíjajúcich technologických trendov, ako sú kontajnerizácia a DevOps pre vývoj nových záťaží vlastných práve pre cloudy. Navyše im umožňuje presúvať záťaž, pri ktorých je podstatná stála dostupnosť, do svojho cloudu. Cieľom spoločnosti SUSE je zapracovávať najlepšie technológie tak, aby priniesli našim zákazníkom čo najväčší úžitok vďaka tomu, že SUSE OpenStack Cloud bude možné nasadzovať, konfigurovať a spravovať v kratšom čase než iné riešenia a bude tak pomáhať rýchlejšej návratnosti v podobe skutočného obchodného prínosu.“

Prední analytici spoločnosti Forrester Research Paul Miller a Lauren Nelsonová napísali: „Šéfovia IT oddelení spoločností v oblastiach retail, finančných inštitúcií, výroby, vládnych organizácií, filmu a médií, patria medzi tých, čo sa od jednoduchého vyhodnocovania a pilotných projektov posúvajú k prijímaniu cloudových riešení na princípe OpenStack, spĺňajúcom strategické požiadavky ich konkrétnych obchodných činností.“ Vo svojej správe tiež o riešení OpenStack uviedli, že „týmto CIO ponúka neuveriteľnú platformu, na ktorej môžu vykonávať transformácie potrebné pre ich firmy, aby boli inovatívni, agilní a dokázali skutočne reagovať na vyvíjajúce sa potreby zákazníkov.“

Hlavné nové funkcie riešení SUSE OpenStack Cloud 7:

  • Plná podpora pre Docker, využitie Kubernetes pre orchestráciu kontajnerov vďaka integrácii riešení OpenStack Magnum. Možno tak zákazníkom ponúkať funkcie Container-as-a-Service pre návrh a budovanie nových inovatívnych záťaží a aplikácií špecificky na prácu v cloude a podporu procesov a prostredí DevOps.
  • Možnosť využiť funkcie aktualizácie za chodu na odstránenie odstávok a bez prerušení poskytovaných služieb, ku ktorým dochádzalo pri prechodoch na nové verzie riešení OpenStack.
  • Doplnkové funkcie na zachovanie vysokého stupňa dostupnosti (HA), vrátane ochrany virtuálnych počítačov a záťaží, ktoré doplnia súčasnú podporu HA pre riadiace roviny a výpočtové uzly. Vďaka tomu môžu zákazníci s dôverou v cloud presúvať svoje aplikácie, ktorých chod sa nesmie prerušiť.
  • Integrácia riešení OpenStack Manila s CephFS prostredníctvom využitia platformy SUSE Enterprise Storage. Poskytuje zjednotené prostredie na ukladanie dát, ktoré zákazníkom umožňuje prevádzkovať záťaže s využitím blokového, objektového a súborového systému uloženie dát v jedinom klastri a znižovať tak kapitálové a prevádzkové náklady.
  • Vylepšené možnosti škálovania, ktoré poskytujú podporu nasadenia vo viacerých dátových centrách, aby používatelia mohli pristupovať, spravovať a riadiť viac súkromných cloudov prostredníctvom jediného používateľského rozhrania.

Spoločnosť SUSE predbežné riešenie SUSE OpenStack Cloud 7 predstavuje 25. až 28. októbra na akcii OpenStack Summit v Barcelone. Finálna podoba riešení bude obecne dostupná v decembri.

Značky: