Synology predstavuje novú platformu zameranú na posilnenie možnosti používateľa, pre smart prehľady o dátach a pripojenie do cloudu

Spoločnosť Synology predstavila sériu inovácií na podujatí Synology 2020 s cieľom priniesť na trh novú platformu pre dátový manažment, ktoré bezproblémovo integrujú firemnú hardvérovú aj softvérovú infraštruktúru vrátane cloudových služieb s cieľom pomôcť firmám efektívne manažovať ich exponenciálny dátový rast. Na tomto podujatí v Prahe sme boli osobne a pripravili sme z tejto akcie aj naše redakčné video. Hovorili sme s Igorom Cejkovským a prinášame hĺbkový prehľad nových možností.

Srdcom novej platformy je teda nový operačný systém DiskStation Manager (DSM) 7.0. Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí podpora moderného dátového úložiska priamo v podniku, monitoring hrozieb priamo v cloude a natívne hybridné cloudové dátové možnosti úložiska. Rozvoj do budúcnosti je podporený širokým produktovým portfóliom, ktoré zastreší nároky na vysoký výkon, dostupnosť aj hustotu.

„Synology spravuje dáta vo viac ako 6 miliónoch domácnostiach, podnikoch a firmách celosvetovo, čo je výnimočné nielen v odvetví dátových úložísk, ale na celom trhu dátového manažmentu,“ povedal Philips Wong, zakladateľ a CEO spoločnosti Synology. „Všetky tri súčasti, ktoré sme za posledných 20 rokov vytvorili, sa dnes prepojili v novom DSM 7.0: náš hardvér, náš softvér a ponuka cloudových služieb. Toto bude základ našich produktov a služieb do nadchádzajúcej dekády.“

Operačný systém DSM 7.0 vyvíjaný s ohľadom na 3 kľúčové prvky

 1. Posilnenie možností používateľa: nový Storage Manager, rozšírená vyrovnávacia pamäť SSD a ešte hlbšia integrácia s virtualizačným prostredím
 • Storage Manager: predstavuje redizajnované rozhranie s cieľom umožniť používateľovi lepšie pochopiť architektúru jeho úložiska, využitie miesta a poskytnúť okamžité návrhy na riešenie problémov.
 • Vyrovnávacia pamäť SSD: SSD Cache Advistor vytvára odporúčania o veľkosti vyrovnávacej pamäti na základe optimálnych nákladov na výkon analyzovaním vstupno-výstupných vzorov pracovných záťaží v reálnom svete. Služby bežiace bez prerušia aj počas inštalácie či deinštalácie pamäte SSD môžu byť výkonnostne zrýchlené v momente, keď to najviac potrebujete – pri zálohovaní, vytváraní snímok, skenovaní súborov či sprístupnení veľkých databáz.
 • Synology Storace Console pre VMWare a Windows: umožňuje monitorovania úložiska a optimalizáciu výkonu na jeden klik v rámci riešení VMware vCenter a Windows Server, čo výrazne zvyšuje efektívnosť manažmentu vo virtualizovaných prostrediach.

 1. Chytré prehľady: monitorovanie 24/7 a ochrana pred zlyhaním s Active Insight

Spravovať a odstraňovať poruchy na flotile server môže byť náročná úloha, najmä pre firmy s limitovanými rozpočtami a neveľkým množstvo IT správcov. Active Insight je prvá cloudová služba od Synology, ktorá ponúka:

 • Predikciu a ochranu: proaktívne hlásenia anomálií na ktoromkoľvek zo serverov prinášajúc návrhy opatrení, ktoré znižujú riziko vzniku neželaných udalostí.
 • Centrálny monitoring: zobrazuje výkonnostné trendy serverov v reálnom čase aj z minulosti a taktiež systémový stav všetkých vašich Synology NAS v jedinom náhľade, umožňujúc správcom rýchlo identifikovať miesta s nedostatočnými prostriedkami.

Pripojenie do cloudu: natívne hybridné cloudové úložné riešenie s Hybrid Share

Synology C2 – vlastné riešenie verejných cloudových služieb – už dnes chráni dátové zálohy viac ako 28 000 firiem, podnikov a súkromných používateľov. So službou Hybrid Share môže Synology C2 rozšíriť zdieľané adresáre existujúcich NAS o vysoko škálovateľné úložné miesto platené formou pay-as-you-go.

 • Rozšírenie úložiska a obnova po havárií: alternatíva fyzického upgradu vašich úložných riešení s cieľom zvýšiť samotnú kapacitu. V prípade havárie môžu byť existujúce konfigurácie obnovené na nový NAS server v priebehu niekoľkých minút s okamžitým obnovením prístupov k všetkým zdieľaným adresárom v službe C2.
 • Zdieľanie súborov na viacerých miestach: pobočky z viacerých geografických lokácií sa môžu pripájať na rovnaký zdieľaný adresár v službe C2, pričom lokálny NAS drží v pamäti iba tie súbory, ktoré skutočne potrebuje. Táto technológia dramaticky redukuje záťaž prenosového pásma a taktiež celkovej úložnej kapacity potrebnej na zdieľanie súborov medzi pobočkami.

DSM 7.0 prichádza s niekoľkými novými a taktiež aktualizovanými balíčkami, obzvlášť Synology Photos. Aplikácia Photo Station pre fotografov a aplikácia Moments pre spotrebiteľov, ktoré sú už dnes veľmi populárne, sa zjednotili do jedného nástroja. Synology Photos je inteligentným riešením manažmentu fotografií, ktoré ponúka kolaboratívne funkcie a je plne prispôsobiteľné s cieľom splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Čo je nemenej dôležité – s rastúcimi požiadavkami trhu na high-end úložné riešenia spoločnosť Synology oznámila ďalší rast produktového portfólia kategórie enterprise v druhej polovici roku 2019, vrátane:

 • Výkonnostne orientovaných produktov: produktový rad all-flash FS a séria SA pokrývajú rôznorodé požiadavky na IOPS výkon, kapacitu a rozpočet.
 • Produkty s maximálnou dostupnosťou: duálny kontrolér UC3200 typu Active-Active pre neprerušované iSCSI služby a zariadenie SA3200D typu Active-Active s plnou funkcionalitou DSM.
 • Produkty s vysokou dátovou hustotou: serverové 60-šachtové zariadenie HD6400 veľkosti 4U ponúka takmer 1 PB hrubého úložného priestoru s infraštruktúrnymi nákladmi, ktoré máte pod palcom.
 • Produkty s optickým pripojením: podpora sieťových kariet s optickým pripojením ponúka SAN administrátorom pôsobivú a pritom cenovo efektívnu možnosť bezproblémovej integrácie do ich existujúcich prostredí.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.