Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Celkovo 28 percent ľudí z celého sveta si myslí, že nebude mať dostatok peňazí na to, aby mohlo po odchode do dôchodku „žiť podľa svojich predstáv“
  • Na druhej strane 42 percent je presvedčených, že bude dostatočne finančne zaistených
Takmer traja z desiatioch ľudí (28 percent) na celom svete pochybujú, že si na dôchodku budú môcť dopriať taký život, aký by chceli. Z toho jedna desatina (11 percent) vôbec neverí, že bude na dôchodku dostatočne zaistená. Naopak, 42 percent spotrebiteľov sa domnieva, že si budú môcť dovoliť život podľa svojich predstáv, pričom 18 percent je o tom úplne presvedčených.

GfK-Infographic-Financials-Retirement-Total-Web

GfK-Infographic-Financials-Retirement-Total-Web

Takéto sú zistenia online štúdie spoločnosti GfK z tohto roka, v ktorej bolo viac ako 23 000 respondentov v 19 krajinách dopytovaných, nakoľko súhlasia alebo nesúhlasia s nasledovným tvrdením „Som si istý/á, že po odchode do dôchodku budem mať dostatok peňazí na to, aby som mohol/la žiť podľa svojich predstáv.“

Výsledky ukazujú, že medzi mužmi a ženami nie sú v tomto smere veľmi veľké rozdiely. Situácia sa však mení, pokiaľ porovnávame jednotlivé vekové skupiny. Najväčší počet tých, ktorí skôr alebo vôbec neveria, že budú na dôchodku dobre zaistení, nájdeme medzi staršími ročníkmi. Vo veku 50-59 a 40-49 rokov je takýchto ľudí viac ako tretina (35 percent), s 29 percentami potom nasleduje veková kategória 30-39 rokov. Dokonca aj medzi mladými ľuďmi vo veku 20-29 rokov, ktorí majú do dôchodku zatiaľ veľmi ďaleko a môžu sa naň pripraviť, sa takmer štvrtina dopytovaných (23 percent) domnieva, že si na dôchodku nebudú môcť dovoliť taký život, aký by chceli.

Najviac ľudí, ktorí sú presvedčení, že si na dôchodku budú môcť dopriať kvalitný život, je vo vekovej skupine 20-29 rokov, kde s týmto tvrdením skôr alebo úplne súhlasí takmer polovica spotrebiteľov (48 percent). U osôb vo veku 30-39 sa číslo mierne znižuje na 45 percent a u vekovej kategórie 40-49 a 50-59 potom výrazne klesá tesne nad jednu tretinu (36 percent).

Alexander Zeh, globálny vedúci oddelenia výskumu finančných služieb GfK, vysvetľuje: „Z týchto zistení môžu finančné inštitúcie – a nielen ony – čerpať dôležité informácie o tom, aký je potenciál u jednotlivých skupín. Napríklad štvrtina mladých ľudí vo veku 20-29 rokov, ktorá má už teraz obavy o svoje finančné zabezpečenie na starobu, je ideálnou cieľovou skupinou pre marketingové kampane zdôrazňujúce výhody sporenia na dôchodok už od mladosti. Naopak, 15 percent spotrebiteľov starších ako 60 rokov, ktorí sú presvedčení, že v penzii budú mať dostatok peňazí, bude pravdepodobne pozitívne reagovať na produkty a služby zamerané na užívanie si dôchodku, či už ide o cestovanie a turizmus, gastronómiu, starostlivosť o domácnosť alebo vytúžené auto.“

Dobre zabezpečení na dôchodok sa cítia hlavne Američania a Číňania

Ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, najlepšie svoju finančnú zabezpečenosť hodnotia Američania, Číňania, Rusi a Španieli. Prvá priečka patrí USA s 22 percentami, nasleduje Čína s 21 percentami a o tretie miesto sa delí Rusko a Španielsko so 17 percentami.

Najskeptickejší sú naopak Švédi, Poliaci a Francúzi. Vo Švédsku a Poľsku s tvrdením o dobrej finančnej zabezpečenosti na dôchodok vôbec nesúhlasí 21 percent spotrebiteľov, vo Francúzsku je to 20 percent. Je zaujímavé, že Rusko sa umiestnilo medzi prvou trojicou štátov s počtom respondentov vyjadrujúcich úplný súhlas so skúmaným tvrdením a zároveň obsadilo aj štvrté miesto v rebríčku krajín podľa počtu ľudí, ktorí s ním vôbec nesúhlasia. Znamená to, že ruský trh je veľmi polarizovaný.

Alexander Zeh uzatvára: „V krajinách, kde sú dôchodky financované zo štátnych prostriedkov, čo je napríklad veľa európskych štátov, je miera presvedčenia o dostatočnom zabezpečení na dôchodok nižšia ako v krajinách, kde štát na dôchodkový systém neprispieva, ako napríklad v USA. Je možné z toho vyvodiť, že Európania si konečne uvedomili, že pokiaľ chcú prežiť kvalitný dôchodok, nemôžu sa kvôli starnutiu populácie spoliehať iba na štátny systém. Naopak, ľudia v krajinách, ako je USA, od začiatku vyrastali s tým, že si na dôchodok musia šetriť sami. Ich myslenie je preto v porovnaní s triezvejšími Európanmi optimickejšie.“

Značky: