Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na základe rozhodnutia vlády ST sa na Slovensku zastavuje prevádzka taxi služieb.

„Ľudia a ich bezpečnosť sú pre spoločnosť Bolt prioritou, a preto v záujme ochrany zdravia partnerských vodičov, cestujúcich a zamestnancov v súlade s opatreniami prijatými vládou Slovenskej republiky pozastavujeme prevádzku na celom území Slovenska s účinnosťou od 16.3.2020. Aj naďalej by sme chceli slúžiť ľuďom a pomáhať im s jednoduchým presunom po meste, ale budeme rešpektovať nariadenia vydané vládou SR. O dátume znovuspustenia budeme bezodkladne informovať.“ – vyhlásil Roman Sysel, regionálny manažér spoločnosti Bolt pre strednú Európu.

Bolt zároveň ponúkol na Slovensku pomoc a plnú spoluprácu pri boji proti šíreniu koronavírusu premiérovi Slovenskej republiky, príslušným ministerstvám a zástupcom miest, v ktorých pôsobí.

Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu zo 16. marca 2020, mimoriadne závažnej situácie a vydania rozhodnutia vlády po rokovaní krízového štábu bezodkladne pozastavil činnosť a do odvolania vypol aplikáciu pre zákazníkov i vodičov a prestal ponúkať prepravné služby aj Hopin. 

Aplikácia sa vypína na 14 dní – v prípade zmeny termínu bude Hopin informovať.