Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tech Data Corporation oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o nabytí divize Technology Solution společnosti Avnet, Inc. za 2,4 mld. USD v hotovosti a 2 785 mil. kmenových akcií Tech Data.

Odhad celkové hodnoty transakce představuje přibližně 2,6 mld. USD na základě váženého průměru hodnoty zavírací ceny akcií. Tech Data zároveň očekává, že transakcí získá přibližně 200 mil. dolarů ve formě daňových úlev.

Toto sloučení představuje nárůst možností a schopností a rozšiřuje rozsah technologií i regionů, čímž z Tech Data vytváří jednoho z nejdiverzifikovanějších světových end-to-end IT distributorů s působením ve 35 zemích.

Očekává se, že transakce významně přispěje ke zvýšení zisku na akcii Tech Data v prvním roce po uzavření. Tech Data předpokládá dosažení ročních úspor v průměru 100 mil. dolarů do dvou let od uzavření kontraktu, primárně díky efektivitě technologických platforem, odstranění duplicitních funkcí a snížení firemních výdajů.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit tuto transformační transakci, která stojí u zrodu globálního IT distributora s nejširším end-to-end portfoliem řešení od datacenter až po obývací pokoje,“ řekl Bob Dutkowsky, CEO společnosti Tech Data. „Toto spojení posílí naše distribuční kapacity s přidanou hodnotou jak v Severní a Jižní Americe, tak i v Evropě, přičemž nám umožní etablovat se na, pro nás zatím novém, asijském a pacifickém trhu. Díky naší silnější pozici dosažené touto transakcí bude Tech Data lépe připravena na výzvy a příležitosti, které skýtají technologie nové generace, bude poskytovat lépe mířené služby pro naše partnery z řad zákazníků a výrobců, rozšíří podporu kariérního růstu svých zaměstnanců a bude generovat skvělé výsledky pro naše akcionáře. Věříme, že strategické a finanční benefity pramenící z tohoto spojení jsou působivé jak pro naší společnost, tak naše akcionáře. Vítáme divizi Technology Solutions do rodiny Tech Data a těšíme se na budoucí příležitosti.“

Patrick Zammit, prezident divize Technology Solutions, k transakci řekl: „Standardizace odvětví, inovace a konvergující technologie změnily náš byznys. Širší portfolio vytvořené daným spojením umožní oběma firmám lépe využít těchto trendů, přičemž poskytne nové možnosti pro Technology Solutions pro optimalizaci a rozšíření její nabídky, a stejně tak i přístup k hodnotám, jaké jsme doposud neměli možnost získat. Vzhledem k síle našich vztahů se zákazníky a výrobci, naší společné kultuře a stejným hodnotám i kvalifikovaným
a zapáleným týmům na obou stranách jsem si jist, že tato kombinace bude vítězná.“

Tech Data + Technology Solutions: Silná platforma pro růst a vytváření hodnot

Výrazné rozšíření distribuce s přidanou hodnotou: Technology Solutions je jedním z lídrů na poli distribuce s přidanou hodnotou, poskytující skvělá technologická řešení, služby, software a hardware pro datacentra, jenž doplňuje diverzifikované portfolio Tech Data v strategických oblastech zaměřených na růst. Na základě očekávaných údajů o tržbách za posledních 12 měsíců, které skončily 31. července 2016, by tyto tržby vzrostly z 26 mld. dolarů na přibližně 35 mld. dolarů, přičemž tržby připadající na komplexní, vysoce maržové projekty v oblasti datacenter by se zvýšily z přibližně 29 procent na 45 procent. Očekávaný očistěný operativní příjem za posledních 12 měsíců, které skončily 31. července 2016, by se víc než zdvojnásobil, a to po předpokládaných úsporách nákladů.

Zvýšení schopnosti Tech Data těžit z nových klíčových technologií: Nové technologie, včetně konvergovaných a hyperkonvergovaných infrastruktur, zabezpečení, analytiky
a cloudu představují zatím nevyužitou příležitost na trhu v objemu přibližně 450 mld. dolarů, s očekáváným ročním růstem na úrovni 13 procent do roku 20191. Spojením Tech Data
a Technology Solutions vznikne prémiový IT distributor s nesrovnatelnými schopnostmi, odbornými znalostmi a silnými partnerskými vztahy, připravený pomoci svým zákazníkům využít příležitostí nabízených novými technologiemi.

Rozšíření vlivu v nových i současných regionech vytvořením více vyváženého geografického pokrytí: Své obchodní aktivity v oblasti datacenter má Tech Data nejvíc rozvinuté v Evropě, s rostoucí tendencí v Severní Americe. Celkově tak oba regiony reprezentují přibližně 61 procent a 39 procent objemu všech tržeb Tech Data za fiskální rok 2016. Po sloučení s Technology Solutions Tech Data rozšíří svou zákaznickou základnu
a portfolio produktů v Severní a Jižní Americe i Evropě, a trvale se etabluje na rychle rostoucím asijském a pacifickém trhu, který bude pro Tech Data zcela novým působištěm. Po ukončení sloučení rozšíří Tech Data své působení z 21 na 35 zemí, přičemž Evropa bude představovat 53 procent, z přibližně 35 mld. dolarů předpokládaných tržeb, obě Ameriky dohromady 44 procent a Asie a Pacifik 3 procenta.

Nárůst tržních schopností díky doplňujícím se dovednostem, vztahům s výrobci
a novými zákazníky:
Technology Solutions spolupracuje s více než 40 světovými top IT výrobci a stará se o potřeby více než 20 000 zákazníků z více než 80 zemí. Podobně i Tech Data má silné vztahy s více než 600 výrobci a více než 105 000 zákazníky. Jako sloučená společnost Tech Data a Technology Solutions může nabídnout více a lépe cílených řešení pro širší zákaznickou základnu.

Spojuje týmy se stejnými hodnotami a kulturami: Obě firmy Tech Data i Technology Solutions sdílejí firemní kulturu zaměřenou na poskytování nejlepších služeb zákazníkům prostřednictvím týmové spolupráce, integritu, tah na branku a inovace. Tech Data očekává, že tyto sdílené hodnoty, znalosti a talent obou organizací podpoří bezproblémové spojení obou firem.

Podmínky a financování: Dle podmínek dohody, která již byla schválena představenstvem obou společností, Avnet získá po uzavření 2,4 mld. dolarů v hotovosti a přibližně 2 785 mil. kmenových akcií Tech Data, představujících přibližně 7% vlastnický podíl v Tech Data.

Tech Data plánuje financovat protiplnění kombinací hotovostní platby, svého revolvingu, výnosů z nové termínované půjčky i seniorských dluhopisů, které jsou založeny u správce dluhu BofA Merrill Lynch.

Po ukončení transakce bude Tech Data profitovat ze silného cash flow, které využije pro umoření dluhu a organické růstové inciativy. Tech Data očekává zachování investičního profilu a dosažení pákového poměru přibližně 2,5 násobku celkového dluhu k očistěné EBITDA do 18 až 24 měsíců.

Schvalování

Ukončení převzetí je očekáváno během první poloviny roku 2017, po schválení patřičnými regulačními úřady.

Poradci

Hlavním finančním poradcem Tech Data je společnost BofA Merrill Lynch, dalším finančním poradcem je společnost Raymond James and Associates.  V právnických otázkách zastupuje Tech Data společnost Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

Značky: