Digitalizácia vo veľkom mení sektor zdravotnej starostlivosti.

Na trh vstupujú doposiaľ neznáme subjekty a svojimi úzko zameranými produktami konkurujú obrovským nadnárodným konglomeráciám. Vznikajú úplne nové obchodné modely a zabehnuté procesy prestávajú fungovať, pričom tento pôvodne nepružný a zmenám odolávajúci trh prináša každý deň viac inovácií ako IT sféra. Digitálne spoločnosti – Google, Apple či Samsung – smerujú svoje aktivity do oblasti zdravotníctva a sústreďujú v ňom čoraz väčšie investície. Farmaceutické spoločnosti transformujú svoje procesy, vďaka digitalizácii urýchľujú výskum a vývoj a prinášajú digitálne produkty.

Hybnou silou vývoja je sústredenosť na zdravie

Bez výskumu farmaceutických spoločností by nikdy nevzniklo nespočetné množstvo poznatkov z laboratórnych testov a klinických skúšok. Dát je však také obrovské množstvo, že ich spoločnosti ani zďaleka nevedia využiť v plnom rozsahu, aj keď je jasné, že každý liek či vakcína pochádza práve zo zozbieraných údajov. Priamo v tejto sfére digitalizácia odbremeňuje ľudí od komplikovanej identifikácie vzorov a zdĺhavého spracovania údajov. Navyše sprístupňuje úplne nové údaje a  nachádza nové vzorce, ktoré ľudia nedokážu identifikovať. V budúcnosti budeme schopní poskytovať oveľa cielenejšie liečby a vzniknú lieky, ktoré vyliečia aj tie najkomplikovanejšie choroby.

Hybnou silou všetkých zmien, predovšetkým digitalizácie, ktorá efektívnejšie spracováva dáta, nachádza nové vzorce a tak pomáha vzniku nových liekov, je obrovská pozornosť zameraná na naše zdravie. Zaujímavé pritom je, že okrem ľudského zdravia si čoraz väčší záujem získavajú domáci miláčikovia. V mnohých krajinách Európskej únie či v Spojených štátoch je dostupná až šokujúca štatistika, ktorá hovorí, že investujeme do zdravia našich zvieracích spoločníkov viac ako do vlastného zdravia.

Ľudia nemôžu žiť bez zvierat. Či už ide o spoločenské zvieratá (companion animals), alebo o hospodárske zvieratá (tzv. livestock). Ak sa chceme baviť o zdraví zvierat (tzv. animal health), musíme sa zamerať práve na tieto dve skupiny.

Ilustračný obrázok, Zdroj: Shutterstock

Hospodárske zvieratá a blockchain technológia

K hospodárskym zvieratám, ktoré chováme pre účely živočíšnej výroby, patrí najmä hovädzí a bravčový dobytok, hydina a ryby. Sledujú sa tu rôzne choroby, pričom ich skoré zachytenie zabraňuje vysokým ekonomickým škodám, ktoré nastávajú pri vyhynutí celého stáda alebo dokonca chovu. Na to slúžia rôzne IT novinky – diaľkové teplomery sledujúce ideálnu teplotu, mapovanie zvierat v priestore a sledovanie, či ich pohyb je prirodzený, alebo indikuje chorobu a podobne.

Veľkou témou je aj sledovanie pôvodu zvierat. V dnešnej dobe globalizácie je jednoduché presúvať zvieratá z jedného kúta sveta na druhý. Spotrebitelia čoraz viac vyžadujú „životopis zvieraťa”. Mal by obsahovať komplexné údaje o narodení, jeho rodokmeň, vlastnícke zmeny, miesto chovu, druh potravy a jej množstvo počas života, chorobopis zahŕňajúci očkovania, podávané lieky, výsledky pravidelných prehliadok. Môže však obsahovať aj environmentálne údaje, akými sú teplota, vlhkosť a znečistenie ovzdušia v stajniach, výbehoch a pri prevozoch. Silnou inšpiráciou je tzv. blockchain technológia a jej systém transakcií ako dôveryhodného a otvoreného spôsobu zaznamenávania udalostí v živote zvieraťa.

IT sféra pomáha aj vývojom IoT zariadení na automatické meranie parametrov a posielanie týchto údajov do cloudu. Podobne ako sa do popredia dostávajú elektronické záznamy pre ľudí (tzv. eHealth, elektronické zdravotníctvo), tak táto oblasť zažíva veľký boom aj u veterinárov. Vyvíjajú sa komplexné ekosystémy pre evidenciu spomínaných údajov, ide o moderné desktopové či mobilné aplikácie. Aj napriek tomu, že elektronické značkovanie je tu s nami veľa rokov, v tejto oblasti sú témou čítačky priamo v smartfónoch, zvyšovanie dosahu čítania či ukladanie dodatočných údajov priamo v čipe.

Monitorovacie obojky s PPG a EKG senzormi

Druhou skupinou sú už zmienené domáce spoločenské zvieratá. Tieto zvieratká rodín trpia podobnými zdravotnými problémami ako my, ľudia. Aj u nich diagnostikujeme cukrovku, respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, rôzne nádory, problémy s tlakom a pod. Pri zvieratách je to však pomerne obťažné zistiť, keďže nám nedokážu povedať o svojich problémoch. Práve preto je kontinuálny monitoring taký dôležitý. Inšpiráciou sú zariadenia, ktoré používajú ľudia, aj keď vo veterinárnej oblasti je ich použitie komplikovanejšie, ako napríklad odmeranie tlaku alebo okysličenia krvi. Zviera pri týchto úkonoch nespolupracuje. Ak sa to aj podarí, namerané hodnoty nebudú odpovedať bežnej realite, keďže bude v strese.

IT farmaceutický sektor sa zameriava práve na tieto špecializované monitorovacie a diagnostické nástroje, ktoré sa dajú použiť v pohodlí domova pri súvislom sledovaní krvného tlaku, cukru v krvi, telesnej teploty či dýchania. Vyvíjajú sa obojky, ktoré majú vstavané PPG a EKG senzory, mikrofóny, teplotné snímače. Získané dáta sa prenášajú do smartfónu, ktorý upozorňuje majiteľa na zdravotný stav zvieraťa. Zdokonaľujú sa analytické nástroje, aby človek vedel nielen reagovať na danú situáciu, ale jej aj predchádzať a byť na ňu pripravený.

Zvieratá majú srsť, je komplikované až nemožné merať niektoré veci povrchovo, neinvazívne. Namiesto zložitých operácií pri plnej anestézii sa dnes konštruujú tzv. podkožné implantáty, ktoré sa takmer bezbolestne voperujú. Takto vieme sledovať rôzne ukazovatele niekoľko mesiacov bez nutnosti návštevy lekára, ktorému môžu byť tieto dáta zaslané aj do jeho aplikácie. Na základe týchto údajov dokáže lekár nastaviť či upraviť medikamentóznu liečbu.

Ilustračný obrázok, Zdroj: Shutterstock

Bezpečnosť zvierat s čipmi, ktoré prečíta aj smartfón

Svoju rolu má IT odvetvie aj pri zvieratách,  ako sú dostihové kone, ťavy, plemenné býky, kravy a prasatá. Pomáha s evidenciou, životopisom a chorobopisom, sledovaním rodokmeňa a genetických vlastností, monitoringom výkonu alebo plodnosti. Vyvíjajú sa špeciálne implantáty merajúce tvrdosť svalstva, alebo implantáty, ktoré posielajú elektrické impulzy do svalov a tým dochádza k ich uvoľneniu a zmenšeniu bolesti.

IT sa pri zvieratách zaoberá aj témou bezpečnosti. Zdokonaľujú sa rôzne „smart obojky” a implantáty, ktoré zabezpečujú sledovanie polohy, a to najmä pre prípady krádeží a zatúlania. Čipy, ktoré sa implantujú, obsahujú pomerne zastaralú RFID technológiu (máme ju napríklad v kartách na otváranie dverí). Táto technológia vyžaduje špeciálnu čítačku, ktorá je pomerne drahá. Vo vývoji sú čipy, ktoré dokážu byť „prečítané” aj obyčajným smartfónom. Na rozdiel od čipov s RFID, ktoré obsahujú len unikátne číslo čipu, nové môžu obsahovať veľké množstvo zabezpečených dát.

Na čom pracujeme v slovenských pobočkách?

IT sféra čoraz viac preniká do veterinárnej praxe. Vďaka pokrokovým technológiám a zariadeniam pomáha získavať nové a presné dáta, ktoré sú dostupné okamžite a sú kľúčové pre včasnú diagnostiku zvierat, hospodárskych aj domácich. Vo výsledku to prináša zdravšie zvieratá, spokojnejších klientov. V širšom meradle to má významný ekonomický efekt a nepopierateľný vplyv na zdravie celej populácie.

Na vývoji podobných produktov spolupracuje s poprednými medicínskymi a farmaceutickými firmami aj spoločnosť GlobalLogic Slovakia. Naši inžinieri pracovali na rôznych konceptoch, či už implantátoch, digitálnych biosenzoroch, alebo prenosných zariadeniach pre humánnu a zvieraciu medicínu. Pracujeme nielen na riešeniach pre široko rozšírené choroby, ale aj pre zriedkavé ochorenia. V GlobalLogic Slovakia máme skúsenosti nielen vo vývoji softvéru, ale aj hardvérových komponentov. Veľmi nás teší a motivuje, že sme súčasťou transformačného procesu, ktorý prebieha na poli zdravia zvierat, a že pomáhame farmaceutickým spoločnostiam premieňať ich vízie na realitu.

Autor článku: Marcel Majerník, Director, Engineering, GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Zákazníkom pomáha navrhovať a vyvíjať softvérové riešenia pre produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Komentáre sú uzavreté