Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Brazílske mesto Sao José dos Campos v štáte Sao Paolo, využíva systém reakcie na mimoriadne situácie vyvinutý, integrovaný a riadený Ericssonom
  • Súčasťou systému je aj Integrované operačné centrum, monitorovací videosystém, 160 kilometrov optických káblov a systémová integrácia softvéru
  • Výsledkom je zníženie počtu bezpečnostných incidentov; miera vrážd klesla z počtu 10,21 na 8,29 vrážd na 100 tisíc obyvateľov

Zakaždým keď zazvonia záchranárske alebo policajné linky v brazílskom meste Sao José dos Campos, miestna samospráva je pripravená konať a zabezpečiť nevyhnutné služby. Či už ide o požiar, dopravnú nehodu, zločin alebo prírodnú katastrofu, volajúcemu v úzkych sa dostane rýchlej pomoci a podpory, čo zvyšuje šance na záchranu života, zdravia či majetku. Aby v Sao José dos Campos mohli minimalizovať reakčný čas a boli schopní zvládnuť aj zložité situácie, brazílske veľkomesto sa rozhodlo staviť na systém núdzovej reakcie vyvinutý Ericssonom.

Okrem systému núdzovej reakcie spolupráca Ericssonu a samosprávy mesta Sao José dos Campos taktiež zahŕňa aj dohodu o manažovaných službách. Tá sa týka lokálnej podpory a riadenia platformy Integrovaného operačého centra, monitorovacích videosystémov, 160 kilometrov optického kábla a systémovaj integrácie softvéru. Pre Ericsson je to vôbec prvý projekt manažovaných služieb v oblasti verejného poriadku v Latinskej Amerike.

Sao José dos Campos je prvým brazílskym mestom, ktoré má prepojené komunikačné systémy dopravných zložie a mestskej polície prostredníctvom systému Emergency Response od Ericssonu. Ide o komplexné a flexibilné riešenie, ktoré integruje telefónne, rádiové, dátové, video a fotografické komunikačné systémy, kdekoľvek je potrebný neustály prístup a dostupnosť. Používateľom to umožňuje kontrolovať a komunikovať urgentné informácie rýchlo a efektívne. To pomáha zachraňovať životy, zvyšuje bezpečnosť obyvateľov a zlepšuje riadenie verejných služieb.

Od roku 2012, keď mesto začalo s implementáciou projektu Smart City, sa zvýšil počet udalostí riešených Integrovaným operačným centrom o 15,5 %, čo prispelo k efektívnejšej ochrane ľudí aj majetku. V roku 2014 bolo takto riešených až 1542 prípadov, pričom ich počet rok predtým dosiahol len 1335.

Odkedy bolo vytvorené Integrované operačné centrum, v meste výrazne klesol aj počet vrážd. Údaje z oficiálnych zdrojov hovoria, že po investícii samosprávy do ICT pre bezpečnosť a poriadok, klesla miera vrážd z počtu 10.21 na 8,29 vrážd na 100 tisíc obyvateľov.

Pohotovostné a záchranné zložky po celom svete každý deň reagujú na veľké množstvo podnetov od ľudí v núdzi. Na rýchlej reakcii týchto zložiek teda závisí mnoho životov. Potrebujú zdroje a nástroje, ktoré umožňujú robiť okamžité a správne rozhodnutia. Sao José dos Campos nie je ničím odlišné od iných miest na svete – Integrované operačné centrum v Sao José de Campos zvládlo minulý rok 50 tisíc hlásení, ktoré boli prijaté telefonicky alebo monitorované pracovníkmi Centra. Tieto prípady mali rôzny charakter – požiare, nehody, priestupky, prečiny, či kriminálne činy ohrozujúce život a majetok obyvateľov.