V tomto teste sme sa zamerali na tzv. Image Retention – je to jav, keď pri dlhodobom zobrazení statického obrazu ostáva na displeji televízora celkom zreteľná stopa. Tú je vidieť aj potom, ako televízor vypne, v podstate ide o vypálenie obrazu. Ak teda k takémuto stavu príde, vidíte ho v zobrazenom obraze aj potom, ako zmeníte obraz a chcete zobrazovať niečo iné. Vtedy uvidíte zreteľné obrysy predtým dlhodobo zobrazovaného statického obrazu. To samozrejme pôsobí rušivo.

Kedy sa stáva situácia, že zobrazujete dlhodobo statický obraz? Napr. vtedy, ak by ste chceli využiť televízor napr. na zobrazovanie reklamného odkazu alebo textu. Na toto samozrejme televízor na zábavu určený nie a viacero výrobcov dodáva tzv. signature displeje, ktoré sú na takéto použitie pripravené. V ich prípade dlhodobé zobrazovanie statického obrazu na displeji nevypáli stopy.

Ďalším príkladom sú video hry, ktoré sa hrajú dlhodobo a obyčajne v spodných častiach obrazovky sú zobrazené napr. grafické ukazovatele niektorých parametrov hry. Hlavne texty pri týchto parametroch bývajú na rovnakom mieste zobrazené počas celej doby jej trvania a hra sa hrá často veľmi dlho.

Takto sme testovali Image Retention v prípade Samsung Q7F

Príkladom sú tiež statické logá niektorý televíznych staníc, ktoré sú umiestnené na tom istom mieste a sú nehybné a aj dosť kontrastné. Televízne stanice práve preto zaviedli animované živé logo, ktoré sa nezobrazujú staticky, ale stále sa nájdu príklady statického zobrazenia. Toto logo potom pri dlhodobom sledovaní rovnakej stanice môže vypáliť stopu do displeja. Tiež niektoré spravodajské stanice zvyknú zobrazovať titulky s novými správami v spodnej časti obrazovky a aj keď nejde o statické zobrazenie, sú kontrastné a zobrazujú sa stále v rovnakej časti obrazovky.

V tomto test sme pri dlhodobejšom teste dosiahli skôr prechodné „vypálenie“ obrazu, ktoré po niekoľkých minútach či desiatkach minút zmizlo. Ak sa však televízor bude používať dlhodobo, môže byť aj efekt vypálenia dlhodobejší.

Na test sme mali televízor Samsung Q7F s technológiou QLED a tiež Sony Bravia KD-55A1 s technológiou OLED. Pripomeňme, že aj keď to tak podľa označenia nevyzerá, OLED a QLED sú úplne odlišné technológie v televízoroch. QLED je v podstate displej typu VA a ako sme si overili, tento je odolný voči vypáleniu statickým obrazom.

Pri realizácii testu sme sa nechali inšpirovať postupom, aký zvolil renomovaný server RTINGS. Vybrali sme však o niečo kontrastnejšiu predlohu.

Testovací vzor na overenie vplyvu dlhodobého zobrazenia statického obrazu

V prípade televízora Samsung Q7F sme nechali dlhodobo zobrazovať nás testovací obraz a to nepretržite počas 12 hodín. Hneď po vypnutí zobrazovania sme zisťovali vypálenie – a žiadne sme nenašli. Mohli sme sledovať obraz z tesnej vzdialenosti a stopy po vypálení tu neboli. VA panel je voči tomuto javu imúnny.

Ďalšie testy boli zamerané na overenie technológie OLED.

Fotka detailu displeja televízora Sony Bravia KD-55A1 pred začiatkom testu

V prípade OLED bola situácia iná. Televízor Sony Bravia A1 sme mali požičaný len na niekoľko hodín. Náš kontrastný testovací obraz sme tak na ňom zobrazovali dve hodiny. Po skončení tohto zobrazenia sme na displeji videli zreteľné stopy po predtým zobrazenom obraze. Tie bolo vidieť aj po vypnutí televízora.

Fotka detailu displeja televízora Sony Bravia KD-55A1 tesne po skončení testu

Tieto stopy sa asi po hodine začali postupne strácať, stále však boli mierne viditeľné. Pripomeňme, že tento televízor bol kúpený asi pred 3 mesiacmi, ale nikdy nebol vystavený dlhodobejšiemu zobrazeniu statického obrazu.

Otázka je, čo sa stane s OLED televízorom po dlhodobom vystavení zobrazeniu statického obrazu. Tento televízor sme nemali požičaný tak dlho, aby sme mohli efekt Image Retention pozorovať dlhodobo. Preto si pomôžeme testami, ktoré realizoval práve server RTINGS.com. Ten testoval tri televízory – OLED typ LG B6, VA typ Samsung KU6300 a IPS typ LG UJ6300. A testoval ich dlhodobo – 12 týždňov, konkrétne od 1. septembra do 23. novembra 2017. Televízory boli v prevádzke 20 hodín denne, 7 dní v týždni.

Tu si môžete pozrieť začiatok testu

Výsledok testu si môžete pozrieť sami. Uvádzame len malú časť výsledku po 12 týždňoch intenzívneho testu televízorov.

Zdroj: RTINGS.com

Ako vidíte, najviac sa efekt Image Retention prejavil na OLED televízore, takmer nijako na VA paneli a mierne na IPS paneli. Zdá sa teda, že technológia OLED je citlivá na to, keď budete dlhodobo zobrazovať statický obraz. Na druhej strane OLED displej dokáže zobraziť hlbokú čiernu. V ďalších testoch sa budeme venovať aj iným aspektom porovnania OLED a QLED.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.