Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Európsky týždeň odborných zručností sa koná 5.-9. decembra 2016 a cieľom projektu je podpora odborných zručností a vzdelávania. Na Slovensku sa do európskeho týždňa zapojil štátny aj súkromný sektor so 17 aktivitami.

Ako mladým ukázať, že v odbornom vzdelávaní majú budúcnosť? Príkladmi, skúsenosťami, zážitkami a osobnými stretnutiami s úspešnými ľuďmi. Prednášajúci z personálnej agentúry Adecco Slovakia zavítali do piatich stredných odborných škôl. Workshopov Využi svoj talent sa zúčastnilo takmer 160 študentov na školách vo Veľkom Krtíši, Nitre, Martine, Handlovej a Prievidzi. Prednosť dostali študenti končiacich ročníkov a často boli po skončení stretnutí najväčšími diskutérmi pedagógovia.

Spoločným znakom študentov aj samotných škôl je nízka znalosť reálneho trhu práce a s tým spojených možností uplatniť sa. „Neznalosť existencie personálnych agentúr a systému ich spolupráce so zamestnávateľmi vnímame ako dôkaz toho, že komunikácia medzi štátnym a súkromným sektorom stále nefunguje,“ zdôrazňuje Katarína Barabasová zo spoločnosti Adecco Slovakia. Priestor na zlepšenie je stále citeľný aj v prípade informovanosti samotných učiteľov. „Rezervy vidíme v oblastiach nových technológií, využívania sociálnych sietí, a tiež v znalostiach fungovania personálnych agentúr na slovenskom trhu.“

Najväčší rozdiel medzi študentmi bol v tom, ako vidia možnosti uplatniť sa na trhu práce. Kým študenti strojárenských či IT odborov už teraz cítia na trhu práce dopyt po ich zručnostiach, na opačnom póle stoja študenti ekonomických odborov. „Zarážajúce však je, že obe skupiny študentov neveria v možnosť dlhodobého uplatnenia sa na našom domácom trhu práce,“ upozorňuje K. Barabasová.

„Pre školy je to vynikajúci zážitok. Prichádzajú k nám ľudia z praxe a študenti majú k informáciám a skúsenostiam úplne iný vzťah,“ hovorí Jana Dežerická, zástupkyňa riaditeľa SOŠ Handlová. Štvrtáci z Handlovej súhlasia: „Najviac sa nám páčili skúsenosti zo zahraničia a informácia, ako napísať životopis.“ Na Obchodnej akadémii v Prievidzi zaujali študentov sociálne siete a ich úloha pri hľadaní práce. Či už sú to ponuky zamestnávateľov, alebo vlastné profily a prezentácia na sieťach.

„Našich študentov zaujalo, akým spôsobom môžu využiť mimoškolské aktivity pri hľadaní si práce, ako ich v životopise preukázať a zvýšiť si tak prax. Do projektu sa určite radi zapojíme aj v budúcom roku,“ dopĺňa Mgr. Helena Kušíková zo Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši.

„Prvý ročník projektu vnímame jednoznačne úspešne. Študenti boli aktívni a kládli veľa otázok. Najviac ich zaujímali praktické otázky týkajúce sa prípravy na pohovor, kvalitne spracovaného životopisu, či využívanie sociálnych sietí pri hľadaní práce.“ Študenti mali možnosť vyskúšať si aj reálne testy zručností, ktoré využívajú recruiteri pri nábore pracovníkov do výroby. „Aj keď sme testy poňali hravou formou a bez prípravy, študenti boli naozaj zruční,“ uzatvára K. Barabasová.

Značky: