Technológie majú stále miesto v našich životoch a vedia byť nápomocné. V Nemecku sa rozhodli využiť každodennú prítomnosť aplikácií – vláda zadala vytvoriť aplikáciu na varovanie pred koronavírusom. Na vývoji sa podieľala spoločnosť Deutsche Telekom a zásluhu na fungovaní Corona Warn App majú aj Košice.

Corona Warn App vznikla za 50 dní, čo je extrémne krátky čas na vývoj aplikácie a jej uvedenie do života. Ide o najväčší open-source projekt, aký bol kedy na základe zadania od nemeckej vlády vytvorený. Za 24 hodín mala aplikácia viac ako 6,5 milióna stiahnutí, čím sa stala najsťahovanejšou aplikáciou v Nemecku. Košický tím zvládol túto výzvu a veľkú zodpovednosť a aplikácii poskytol procesnú podporu. Ako to v praxi vyzeralo, sme sa opýtali Radoslava Tobaka, Head of Cross Functions v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Ako funguje aplikácia Corona Warn App?

Funguje zatiaľ len v Nemecku, teda priamu skúsenosť s ňou nemáme. Jej veľkou výhodou je to, že je kompletne anonymná – od používateľa nevyžaduje žiadne prihlasovanie, nesledujú sa žiadne dáta. Funguje na bluetooth báze, čiže smartfóny s touto aplikáciou si vymenia náhodne vytvorené zašifrované kódy. Ak by niekto z používateľov bol neskôr pozitívne testovaný na COVID-19, je na jeho dobrovoľnosti, či túto informáciu nahrá do aplikácie. Tá upozorní, opäť anonymne, všetky smartfóny, ktoré s danou osobou prišli do kontaktu a odporučí im, ako majú postupovať.

Ako sa košický tím dostal k spolupráci na tejto aplikácii?

Požiadavka na aplikáciu prišla od nemeckej vlády, skrz Ústav Roberta Kocha, spolkový ústav pre kontrolu a prevenciu ochorení. Tento ústav zadanie posunul spoločnosť SAP, ktorá aplikáciu developuje, a spoločnosť Deutsche Telekom, ktorá poskytuje mobilnú sieť aj cloud. Do aplikácie bolo zapojených dohromady asi 18 tímov z rôznych krajín. My sme sa na aplikácii ako tím podieľali preto, lebo beží na public cloude, ktorý máme v spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia na starosti.

Čo bolo vašou úlohou ako tímu? 

Aplikácii sme z Košíc poskytli komplexnú podporu ako Lead Incident Management Team, teda figurujeme na tomto produkte ako procesné zložka.

Vedel by si priblížiť, čo to znamená?

V IT sfére slúži táto funkcia na manažovanie a riešenie incidentov – problémov, ktoré sa môžu prihodiť. Ak sa pokazí niečo, čo je pre zákazníka klasifikované ako kritický incident, nastupuje Lead Incident Manager, ktorý zvoláva kompetentných ľudí, vytvára telekonferenciu a snaží sa priviesť všetkých zapojených k riešeniu problému. Pri Corona Warn App komunikujeme s Ústavom Roberta Kocha a keď nastane incident, my v Košiciach dávame dokopy členov z medzinárodných tímov, ktorí zodpovedajú za problematickú časť a Lead Incident Manager ich vedie k riešeniu problému v čo najkratšom možnom čase.

Ako hodnotíš spoluprácu na Corona Warn App?

Lead Incident je špecifická práca – niekedy sa môže zdať, že nie je veľa práce, ale incident môže nastať kedykoľvek  a je potrebné ho riešiť okamžite. Keďže bola aplikácia vytvorená za veľmi krátky čas a rovnako rýchlo sa sprístupnila verejnosti, prvé 3 týždne boli naozaj výzvou pre celý tím, ktorý sa musel zoznámiť s úplne novým prostredím. Našou úlohou bolo vytvoriť procesy pre čo najefektívnejšie riešenie incidentov.

Cross Functions tím tvorí 6 Lead Incident Managerov a jeden Problem Manager, ktorý nastupuje po vyriešení incidentu a analyzuje, prečo vlastne chyba nastala.

Chcel by som sa poďakovať členom celému tímu – Martinovi Jurusovi, Patrikovi Chovancovi, Petrovi Jankivovi, Jánovi Liptákovi, Karolovi Tillovi, Jakubovi Ivasenkovi a Miroslave Čerevkovej – za plynulý support aplikácie, ktorý zvládli v časovej tiesni, pri zoznamovaní sa s novým prostredím a najmä s maximálnym nasadením pri vytváraní procesov pre čo najefektívnejšie riešenia incidentov.

Čo bude s aplikáciou ďalej?

Otázkou je distribúcia aplikácie do iných krajín pre vytvorenie jednej veľkej siete, prípadne posunutie know-how do krajín, kde už tímy pracujú na vlastných aplikáciách. To je však v kompetenciách nemeckej vlády. Čo sa týka nášho košického tímu, my sme momentálne v štádiu návrhu spolupráce ako support pri change managemente aplikácie. Teda, ak budú naplánované akékoľvek aktualizácie a zmeny, podieľali by sme sa na dokumentácii celej zmeny, aby pri prípadných incidentoch bolo jednoduchšie identifikovať, kde nastala chyba.

Čo pre teba znamená táto medzinárodná spolupráca?

Táto spolupráca je určite dobrá pre Košice a Slovensko. Vnímam to zo svojho okolia, ľudia, ktorí vedeli, na čom pracujeme, mi posielali články či reportáže o aplikácii, keď sa spustila. Vedeli si priamo identifikovať našu prácu a spojiť si ju s konkrétnym produktom. Toto je pridanou hodnotou aj pre môj tím, ktorý priamo vidí, na čom pracuje a vie sa so svojou prácou identifikovať.

Medzinárodná spolupráca tímov s cieľom vytvoriť aplikáciu na boj proti šíreniu koronavírusu bola ocenená aj 2. miestom v Cross Collaboration Award.

Corona Warn App je open-source projekt – k jej zdrojovému kódu sa môže dostať ktokoľvek na platforme GitHub. Aplikácia je jedna z prvých v Európe postavená podľa špecifikácií Exposure Notification Framework od Apple a Google. Na smartfóne s operačným systémom Android a iOS ju môžete mať spustenú na pozadí a využívať popri nej iné aplikácie.

Značky: