Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Chcú zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť automatizovaných systémov riadenia. Preto sa spoločnosť Toyota spolu s výskumným ústavom Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc. (TRI-AD) a poisťovňou Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. dohodli na spolupráci.

Pri vylepšovaní bezpečnostných riešení budú využité reálne údaje o nehodách poskytnuté poisťovňou. Toyota a TRI-AD napodobnia reálne podmienky, pri ktorých na cestách prichádzalo k nehodám, alebo nebezpečným situáciám, ktoré viedli k nehodám. Využijú na to databázu poisťovne Tokio Marine & Nichido. Následne ich použijú pri simuláciách automatizovanej jazdy. To umožní zhodnotiť tieto situácie v čo najreálnejších podmienkach, čo pomôže zvýšiť bezpečnosť automatizovaných systémov riadenia.

Reálne údaje + umelá inteligencia

Tokio Marine & Nichido vyvinie moderný systém hlásenia škodových udalostí, pri ktorom využije údaje z automobilov s funkciou automatického riadenia.  Technickú podporu na analýzu údajov poskytne spoločnosť  ALBERT.

Pri vývoji moderných systémov automatického riadenia a bezpečnostných systémov využívajú spoločnosť Toyota a TRI-AD reálne údaje, aj umelú inteligenciu. Schopnosť presne určiť  príčiny dopravných nehôd je mimoriadne dôležité pre rozširovanie  možností nových technológií.

V spolupráci s Tokio Marine & Nichido

Poisťovňa Tokio Marine & Nichido rieši ročne prípady viac ako dvoch miliónov dopravných nehôd. Spoločnosť má vďaka zhromažďovaniu údajov o okolnostiach a príčinách nebezpečných nehôd bohaté vedomosti z oblasti ich prevencie a s tým súvisiacim obmedzovaním finančných strát. Poisťovňa vidí svoju úlohu v urýchlení komercializácie autonómnych automobilov, podieľala sa na rôznych cestných testoch automatizovaného riadenia. Je tiež prvou poisťovňou, ktorá zaviedla odškodenenie pre obete nehôd s účasťou autonómneho vozidla a tiež v situáciach, keď nie je možné určiť zodpovednosť vodiča alebo automatizovaného systému riadenia.

 

Značky: