Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Toyota vytvára nové spoločnosti na vývoj inovatívnych obchodných modelov založených  na technológiách budúcnosti.  Firmy Woven CORE, Woven Alpha a Woven Planet Holdings budú zamerané na vývoj softvéru pre automobily, autonómnu jazdu, automaticky generované mapy a mobilitu. Názvy spoločností nadväzujú na koncept autonómneho bezemisného mesta  Woven City, ktoré stavia neďaleko hory Fudži.

Toyota Research Institute – Advanced Development, Inc. (TRI-AD), ktorej úlohou je vývoj softvéru pre automatizované automobily a autonómne systémy riadenia, sa v januári 2021 zmení na tri nové spoločnosti. Ich úlohou bude vyvíjať a implementovať technológie, ktoré premenia najväčšiu automobilku na poskytovateľa rôznych služieb v oblastí mobility.

Základom bude založená nová holdingová spoločnosť Woven Planet a dve dcérske spoločnosti  Woven CORE a Woven Alpha. Úlohou Woven CORE bude vývoj a implementácia technológií inteligentnej jazdy do hromadného používania. Úlohou  Woven Alpha bude zasa skúmanie nových obchodných príležitostí a bude sa zaoberať inovatívnymi projektmi nad rámec súčasnej činnosti spoločnosti Toyota Motor Corporation, ako sú napríklad Woven City, Arene (otvorená platforma na vytváranie programovateľných automobilov, vyvinutá spoločnosťou TRI-AD) a Automated Mapping Platform (otvorená platforma na generovanie presných máp vytvorených na základe údajov zozbieraných autonómnymi autami). Spoločnosť Woven Alpha bude tiež dohliadať na výskumy v experimentálnom meste Woven City. Strategické rozhodnutia pre celú skupinu, rozširovať spoluprácu s partnermi a vytvárať nové obchodné príležitosti  bude Woven Planet Holdings.

Nezvyčajný experiment na úpätí Fudži

Woven City je názov mesta novej generácie, ktoré buduje Toyota na úpätí hory Fudži. Vybuduje ho v priebehu niekoľkých rokov a jeho obyvatelia budú zapojení do nezvyčajného experimentu, no súčasne budú žiť normálnym životom. Bude to živé laboratórium, v ktorom budú inžinieri Toyoty a spolupracujúci vedci testovať najnovšie technológie založené na umelej inteligencii.

Woven City bude inteligentné, autonómne, ekologické, bezemisné a energeticky sebestačné. Obyvatelia budú využívať  inteligentnú dopravu, autonómne bezemisné autá, domáce roboty, inteligentne naplánované komunikačné trasy a zelené plochy na oddych a rekreáciu. Celé mesto budú zásobovať energiou fotovoltaické panely a vodíkové technológie. Architektom je  Bjarke Ingels, známy stavbami ako je nový mrakodrap World Trade Center  v New Yorku,  Lego House a Google Mountain View.

Výskumnú a vývojovú spoločnosť TRI-AD, z ktorej vznikne nová skupina  Woven, založili v marci  2018 v Tokiu s cieľom poskytovať integrovaný softvér pre plne automatizované  autá.  V priebehu uplynulých dvoch rokov urobila spoločnosť veľké pokroky vo vývoji najnovších technológií autonómnej jazdy s názvom  Teammate, ktorá je založená na koncepcii Mobility Teammate Concept. TRI-AD teraz vstupuje do ďalšej fázy svojho vývoja s cieľom zabezpečiť mobilitu ľudí, tovaru a informácií prostredníctvom plne automatizovanej jazdy, bezpečnostných technológií, mobilných zariadení a robotiky, a to aj vďaka vývojovým prácam a testovaniu v meste  Woven City.

Symbolická väzba

„Začiatkom tohto roku sme predstavili našu koncepciu mesta  Woven City. Mesta, ktoré bude slúžiť ako živé laboratórium na pomoc pri vývoji technológií uľahčujúcich život a zabezpečujúcich  čo najväčšiu mobilitu pre všetkých,” povedal Akio Toyoda, prezident spoločnosti Toyota Motor Corporation. „TRI-AD prejde reorganizáciou a vzniknú tri spoločnosti, ktoré majú v názve slovo Woven. Tento názov pochádza zo slova weave, čiže tkať. Čiastočne nás k nemu inšpiroval pohľad z hory na tri odlišné typy ciest navrhnuté v novom meste pre rozličné druhy mobility, ktoré sa vzájomne prelínajú, akoby boli poprepletané. Ale za slovom woven sa ukrýva aj ďalší význam, ktorý je dôležitý pre Toyotu.  Korene spoločnosti totiž siahajú k automatickému tkáčskemu stavu, ktoré vynašiel  Sakichi Toyoda, otec Kiichira Toyodu, zakladateľ Toyota Motor Corporation”.

Značky: