Systém na podporu šachových podujatí SWIPS sa stal absolútnym víťazom siedmeho ročníka súťaže tímových projektov TP Cup 2015 študentov Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Prináša novátorský prístup do organizácie šachových turnajov a zároveň poskytuje hráčom platformu s prehľadom a možnosťami pohybu vo vnútri aktuálnych turnajov.  Vedúcim víťazného tímu je Marian Šimko z FIIT STU.

sachisti_nowat

 

V rámci projektu je implementovaný netriviálny párovací algoritmus, ktorý umožňuje párovanie hráčov. V súčasnosti existuje len 6 implementácií tohoto algoritmu na celom svete, ktoré prešli certifikačným procesom najvyššej šachovej autority FIDE.  Implementácia SWIPS je podľa oficiálnych metrík kvalitnejšia ako oficiálne dostupné a pripravuje sa na certifikačný proces celosvetovou šachovou federáciou, ktorý prebehne v lete.

winner2015_nowat

SWIPS poskytuje všetky potrebné nástroje na zorganizovanie turnaja, jeho bezproblémový priebeh, vyhodnotenie a ukončenie. Automatické zapisovanie partií ušetrí čas hráčom ako aj rozhodcom. Cieľom je priniesť do šachu inovácie a pokrok, aké boli pomocou nových technológií predstavené v iných športoch a dopomôcť tak jeho propagácií a prestíži.

Hráčom poskytuje SWIPS konzistentnú platformu, vďaka ktorej budú mať prehľad o aktuálnych turnajoch, veľmi ľahko sa na turnaj prihlásia, vedia si sledovať svoje a najmä súperove štatistiky a teda sa lepšie a efektívnejšie zlepšovať vo svojej hre.

finalists2015_nowat

Projekt je zaujímavý najmä z pohľadu domény a skĺbenia veľkého množstva technológií a funkcionalít. Či sa pozeráme na bežné funkcie informačných systémov prispôsobené na doménu šachu, z ktorých sú najdôležitejšie vytvorenie a vyhľadávanie turnajov, štatistiky o všetkých registrovaných hráčoch šachu (cca. 500 000 ľudí), export dát v rôznych formátoch, alebo na špeciálne funkcie ako párovanie hráčov a rozoznávanie obrazu na zápis jednotlivých šachových partií. Ide o unikátne svetové riešenie, ktoré má ambíciu nahradiť všetky softvéry na organizovanie šachových turnajov na celom svete. Víťazný tím získa šek na 1024 Eur, zápis na pohár súťaže spolu s jeho malou replikou pre každého člena tímu a tiež ďalšie výhody ako je prednostný zápis do rozvrhu.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.