Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Dimension Data připravila globální průzkum Global Workforce Report 2015, který zjišťoval, jak společnosti přistupují k poskytování IT svým zaměstnancům. Průzkum byl realizován v 730 organizacích, které zaměstnávají 1000 (a více) osob v pěti regionech, 11 zemích a 14 odvětvích. Cílem bylo vytvořit přehled IT potřeb zaměstnanců pro efektivní práci, přístup IT oddělení k mobilním řešením a snaha nahlédnout do strategií a zvyků firem, které reagují na mobilní budoucnost.

Z výzkumu vzešlo, že v průměru 2/3 firem má připravený rozpočet pro podporu mobilního přístupu pracovníků k firemním datům a zároveň firmy očekávají, že tyto investice budou mít svou konkrétní návratnost. Nejsilnější rozpočty mají v regionu Asia-Pacifik (71 % firem) a Střední východ a Afrika (66 % firem). Náklady na mobilní zpřístupnění dat pak tvoří až 28 % z celkového rozpočtu na IT.

Za hlavní důvody mobilního přístupu a sjednocení aplikací CIO považují vyšší spokojenost uživatelů a zákazníků (63 % respondentů) a v konečném důsledku snížení nákladů (61 %). Jako další byly uvedeny důvody „zvýšení morálky zaměstnanců“ a „rychlejší schopnost rozhodování“. Není divu, že „Správa mobilních zařízení a aplikací“ patří mezi hlavní cíle většiny dotazovaných pro rok 2016.

Zaměstnanci chtějí firemní data i v mobilu

Ačkoli moderní zaměstnanec očekává, že bude mít přístup ke komukoli, kdykoli a kdekoli, 82 % organizací tvrdí, že největší překážkou mobilního přístupu je ochrana údajů společnosti a zajištění vhodného uživatelského rozhraní (77 %).

Přizpůsobení uživatelského prostředí pro mobilní přístup se tak nejčastěji řeší formou firemního portálu, který umožňuje uzpůsobit vzhled pro různé mobilní zařízení a platformy. Tento způsob je dokonce preferovanější (63 %) než firemní web nebo aplikace (43 % respondentů).

Hrozba „šedého IT“

Snaha o nasazení firemního systémového řešení pro mobilní přístup je o to silnější, pokud se mezi uživateli šíří využívání nástrojů pro sdílení obsahu bez souhlasu IT oddělení, jako jsou například Dropbox, Onedrive, TeamViewer apod. Taková situace bez možnosti bezpečnostní kontroly vzniká ve chvíli, kdy IT oddělení není schopno pro potřeby zaměstnanců zajistit odpovídající moderní prostředky pro jejich efektivní práci.

Mobilita má vyšší prioritu než bezpečnost

Využívání moderních mobilních technologií pro práci přináší vyšší efektivitu a spokojenost zaměstnanců, což vede ke stabilnějším příjmům. Dle uvedených odpovědí v průzkumu lze věřit, že mobilní zaměstnanec je produktivnější a motivovanější.  IT podpora pro tyto zaměstnance, a jejich mobilní potřeby, tak začíná hrát velkou roli v úspěchu celé firmy.

Uvedená zjištění tedy znamenají, že výhody mobilního zaměstnance vybaveného jeho vlastním zařízením už aktuálně převažují nad náklady spojenými se zajištěním odpovídající administrativy a bezpečnosti firemních dat.

Firmy věří a připravují se

Průzkum ukázal, že firmy jsou si situace s mobilním přístupem vědomy a 61 % z nich věří, že tyto investice mají návratnost. Celkem 44 % firem má dokonce principy mobilního zpřístupnění dat a úpravy uživatelského prostředí ve své strategii. Z druhé strany pak 13 % nemá strategii v tomto směru žádnou.

Firmy si nejsou jisté, jak se ve světě stolních počítačů postavit ke správě mobilních zařízení. Pouze 23 % respondentů přiznává, že jejich správa mobilů je odlišná od klasických PC a dokonce 32 % firem nemá žádný systém pro správu připojených mobilů a tabletů. Nedostatek znalosti o tom, jak spravovat mobilní zařízení ve firemním prostředí, znamená, že trh je stále ještě ve stavu nezralosti.

Trendem je „uživatel IT“, ne „IT oddělení“ 

Firemní IT se mění. Už se neorientuje podle požadavků a potřeb IT oddělení, ale dle jeho uživatelů. Klíčovou roli tak hrají firemní portály pro požadavky uživatelů, na základě kterých se vytváří budoucí strategie pro firemní IT. To potvrdilo celkem 79 % dotazovaných společností. Na druhou stranu více než 50 % uvedlo, že doposud mají pouze minimální nebo žádnou integraci mezi interními IT systémy a řešením pro mobilní poskytování dat koncovým uživatelům. Celkem 53 % ze všech, co již nějakou formu integrace provedlo, využívá k poskytování firemních dat technologie cloudu.