Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podniky z regiónu strednej a východnej Európy (CEE) hlavná fáza digitálnej transformácie väčšinou iba čaká. Vyplýva to z prieskumu vykonaného spoločnosťami Oracle a IDC.

Pojem „digitálna transformácia“ sa v poslednom čase stal obľúbeným termínom. Nejde však len o módnu frázu, tento fenomén bude stále viac ovplyvňovať fungovanie podnikov vrátane ich riadenia. Digitálna transformácia nie je totiž iba záležitosťou technológií, ale aj samotných obchodných modelov. Podľa spoločnosti IDC sa do konca roku 2017 digitálna transformácia stane súčasťou obchodnej stratégie dvoch tretín najvýznamnejších svetových firiem.

Digitálna transformácia vytvára novú kategóriu podnikov, ktoré fungujú pružnejšie než ich konkurencia, dokáže efektívne vytvárať inovatívne služby a lepšie reagovať na aktuálne požiadavky zákazníkov. Tradičné organizácie stále viac čelia novej konkurencii, čo ich núti k prijímaniu nových technológií. Inovujú nielen svoje produkty, ale aj vlastné procesy a celé obchodné modely; všetky tieto zmeny potom vytvárajú nové digitálne stratégie.

Spoločnosti Oracle a IDC vykonali vôbec prvý prieskum, ktorý mapuje úroveň digitálnej transformácie medzi podnikmi z regiónu CEE. V rámci prieskumu bolo oslovených 251 členov najvyššieho vedenia (C-level) firiem podnikajúcich v mnohých rôznych odboroch.

Prieskum ukazuje, že väčšina podnikov z regiónu CEE stále digitálnu transformáciu nevníma ako svoju prioritu. Až 32 % respondentov pripúšťa, že ich podniky nemajú v tomto ohľade žiadne plány. Aktuálne proces digitálnej transformácie prebieha v 35 % firiem z tohto regiónu, 34 % firiem sa tento proces len chystá začať.

Technológie využívané pri digitálnej transformácii zahŕňajú najčastejšie cloud, mobilné aplikácie, spracovanie veľkých objemov dát (big data) a sociálne médiá. V strednej Európe nasadzovanie týchto technológií stále zaostáva za západnou Európou, ale aj tu ich implementáciu plánuje alebo aspoň zvažuje čoraz viac podnikov.

Z prieskumu vyplýva, že miera prijatia týchto technológií v Európe je nasledujúca:

  • 34 % respondentov prieskumu vyžíva cloudové technológie
  • 39 % plánuje cloudové technológie implementovať
  • 41 % využíva mobilné technológie
  • 25 % využíva riešenia na spracovanie veľkých objemov dát (big data)

Ďalšie hlavné závery štúdie:

  • 72 % podnikov z regiónu CEE považuje pre nasledujúcich 12 mesiacov za svoju prioritu vylepšenie zákazníckej skúsenosti (CX)
  • 41 % respondentov uvádza, že IT je pre ne podporným nástrojom zvyšujúcim efektivitu podnikania
  • 40 % respondentov považuje IT za nástroj pre konkurencieschopnosť, ktorý vytvára príjmy
  • Iba 18 % respondentov vníma IT primárne ako nákladovú položku (nevyhnutný výdavok)

Dôležité je, že zo štúdie spoločností Oracle a IDC vyplýva jednoznačný vzťah medzi procesom digitálnej transformácie a ekonomickými výsledkami podnikov. Implementácia stratégie pre digitálnu transformáciu so sebou nesie rast príjmov.