Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ďalším cieľom spoločnosti Mastercard je dosiahnutie piatich miliónov účastníčok do roku 2025

Program spoločnosti Mastercard Girls4Tech™, ktorý podporuje výuku prírodných vied, matematiky a technických odborov medzi dievčatami, dosiahol svoj počiatočný cieľ jeden milión účastníčok. Teraz sa program zameriava na dosiahnutie ďalšieho míľnika, ktorým je päť miliónov dievčat v programe do roku 2025.

 Vlajkový program technologickej spoločnosti Mastercard spustený v roku 2014 ponúka aktivity a študijné plány vychádzajúce z osnov výučby matematiky a prírodných vied. Program využíva rozsiahle odborné znalosti spoločnosti Mastercard v technologických odboroch i v oblasti inovácií. Deťom umožňuje objavovať možnosti mnohých povolaní, v ktorých im znalosti prírodných vied, matematiky a technických odborov prídu vhod, ako je napríklad odhaľovanie podvodov, spracovanie dát alebo vývoj softvéru.

Vo svojich začiatkoch program ponúkal prezenčné vzdelávanie a využíval dobrovoľníkov z radu svojich zamestnancov spoločnosti. Následne sa rozšíril o ďalšie témy ako umelá inteligencia či digitálna bezpečnosť. Dostupnosť študijných plánov v oblastiach prírodných vied, matematiky a technických odborov sa zásadným spôsobom zvýšila so spustením online platformy Girls4Tech Connect. Tá je teraz dostupná celkom v ôsmich jazykoch.

Naším cieľom je poskytovať dievčatám potrebné východiskové znalosti prírodných vied, matematiky a technických odborov a rozvíjať u nich zručnosti potrebné na to, aby v 21. storočí mohli uspieť v ďalšom štúdiu a zamestnaní. Náš program u dievčat podporuje záujem o uvedené odbory a učí ich, ako nadobudnuté vedomosti uplatňovať v praktickom živote,“ hovorí viceprezidentka spoločnosti Mastercard pre talenty a zapojenie komunít a zakladateľka programu Girls4Tech™ Susan Warner.

Ako program Girls4Tech podporuje vzdelávanie dievčat:

  • Partnerom projektu sa stal svetový poskytovateľ digitálneho vzdelávacieho obsahu pre základné školy, spoločnosť Discovery Education. Na základe toho vznikne nový študijný plán programu Girls4Tech. Ten bude do roku 2023 k dispozícii pre 1,6 miliónov dievčat.
  • Program sa bude ďalej rozširovať spoluprácou s radom ďalších partnerov vrátane organizácií Scholastic, AIF, Major League Baseball, Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE), R&A, YCAB v Indonézii či Arus v Malajzii. To umožní unikátne spôsoby vzdelávania dievčat vo veku od 8 do 16 rokov.
  • Študijné programy sa rozširujú o ďalšie odbory, ktoré účastníčkam poskytnú hlbšie vedomosti v rozvíjajúcich sa odboroch umelej inteligencie a digitálnej bezpečnosti.
  • Súčasťou projektu sú aj programy Girls4Tech2.0 určené pre dievčatá vo veku od 13 do 16 rokov či Girls4Tech & Code, čo je dvadsaťtýždenný program pre dievčatá vo veku od osem do desať rokov zameraný na programovanie.

Podpora uplatnenia dievčat v prírodných vedách, matematike a technických odboroch

V roku 2019 si spoločnosť Mastercard nechala vypracovať štúdiu s cieľom získať prehľad o rozdieloch medzi pohlaviami a generáciami vo vnímaní a postojoch k vedným odborom, technológiám, technike a matematike. Okrem vyššie uvedených tém sa štúdia venovala aj prekážkam a motivačným faktorom, ktoré ovplyvňujú voľbu odboru vysokoškolského štúdia a povolania.

Štúdia ukázala, že pokiaľ ide o prírodné vedy, matematiku a technické obory, sú si sebou dievčatá menej isté, dostávajú menej povzbudenia a majú vyššiu potrebu podpory zo strany mentorov. Všetky tieto potreby program Girls4Tech spoločnosti Mastercard napĺňa.

Ďalšie informácie o programe Girls4Tech a online lekcie sú k dispozícii na adrese Girls4Tech Connect.

Značky: