Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2018 sa mohlo ťažbou kryptomien prostredníctvom webových aplikácií v počítačoch používateľov spotrebovať až 18,8 gigawattov elektrickej energie. Vyplýva to z aktuálneho výskumu spoločnosti Kaspersky, ktorý analyzoval ekonomický a environmentálny dopad neželanej ťažby kryptomien, ktorý zodpovedá približne 800 tonám emisií CO2.

Ťažba kryptomien vo webových prehliadačoch (a tzv. cryptojacking alebo web mining) predstavuje hrozbu, ktorej mohli byť vystavení mnohí používatelia bez toho, aby o tom vôbec vedeli. Môžu na to prísť len vtedy, ak skontrolujú zdrojový kód webstránky, alebo zaregistrujú zvýšenú preťaženosť ich zariadenia po otvorení niektorých webových zdrojov. Web mining je alternatívnou metódou ťažby kryptomien, ktorá využíva zariadenia návštevníkov internetových stránok na dosiahnutie svojho cieľa. Majitelia webových stránok premieňajú kapacitu zariadení svojich návštevníkov na kryptomenu vo chvíli, keď má používateľ otvorený prehliadač, prípadne keď mu beží na pozadí. V niektorých prípadoch na to dokonca používateľa upozornia aj samotné stránky, pričom žiadajú o jeho súhlas, že zariadenie bude využité na ťažbu kryptomien. Zároveň prikladajú aj vysvetlenie, že ide o formu monetizácie webstránky, aby napríklad nemusela používateľa otravovať reklamami alebo vyžadovať predplatné.

Takáto ťažba kryptomien je zvyčajne považovaná skôr za neškodnú aktivitu, lebo používateľa neoberá o peniaze, a spotrebúva sa pri nej len malé množstvo elektrickej energie. Na to, či ide o len o mýtus, sa pozreli analytici Kaspersky, ktorí zanalyzovali dáta z riešení spoločnosti zameraných na ochranu používateľov pred web miningom. Dospeli k záveru, že hoci individuálne straty možno považovať za bezvýznamné, globálny dosah je prekvapivo desivý.

Podľa týchto výpočtov by objem energie spotrebovanej pri neželanej ťažbe kryptomien prostredníctvom webových prehliadačov mohol dosiahnuť až 1670 megawatthodín (MWh) do času, kým  webová stránka nezablokovala kód zodpovedný za spustenie ťažby. V prepočte na emisie oxidu uhličitého podľa svetového priemeru Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) to zodpovedá približne 800 tonám skleníkových plynov (CO2) vypustených do atmosféry v roku 2018.

Poplatky za elektrinu za tak veľkú spotrebu energie sa môžu pohybovať na úrovni od niekoľko stotisíc do pol milióna dolárov (približne 450-tisíc eur), v závislosti od konkrétnej krajiny. Množstvo takejto energie by zodpovedal trojnásobku energie vyprodukovanej jadrovou elektrárňou Černobyľ rok pred jej neslávnym koncom.

„Existuje množstvo právnych a technických iniciatív zameraných na minimalizovanie dopadov web miningu, pričom v roku 2019 sme zaznamenali aj značný pokles aktivity v tejto oblasti. Avšak kým bude ťažba kryptomien prostredníctvom webových prehliadačov ekonomicky výhodná, bude pretrvávať aj záujem preťažovať zariadenia nič netušiacich obetí. Možno ešte dôležitejším je fakt, že aj keď ide o zriedkavý druh kybernetickej hrozby, vytvára značnú negatívnu environmentálnu stopu. To znamená, že predchádzanie takýmto situáciám nie je len otázkou kyberbezpečnosti, ale tiež niečím, čo nepriamo napomáha chrániť životné prostredie. Je to možno nečakaná odbočka, ale je potrebné mať ju na pamäti pri posudzovaní závažnosti takejto ťažby kryptomien. Z toho dôvodu vyzývame každého, aby používal bezpečnostné riešenia schopné kontrolovať, či webové stránky neobsahujú skript, ktorý iniciuje webmining a zastaví ho,“ upozorňuje Miroslav Kořen, generálny riaditeľ Kaspersky pre východnú Európu.

Aby ste predišli zneužitiu vášho zariadenia na ťažbu kryptomien prostredníctvom webových prehliadačov, spoločnosť Kaspersky odporúča používateľom:

  • Venovať pozornosť výkonu vášho počítača. Ak je váš počítač spomalený, či mrzne, môže to byť znakom škodlivej aktivity.
  • Skontrolovať, či sa počítač výrazne neprehrieva – to je neklamný znak toho, že procesor je viac zaťažovaný, čo je typické pre webových ťažiarov
  • Začať používať spoľahlivé bezpečnostné riešenie ako je napríklad Kaspersky Security Cloud, ktoré poskytuje ochranu pred webovými ťažiarmi
  • Firmám môže pomôcť špecializovaný produkt určený na zabezpečenie korporátnej kyberbezpečnosti, ako napríklad riešenie Kaspersky Endpoint Security for Business zahŕňajúce aj ochranu pred internetovými hrozbami, táto vrstva ochrany zabezpečí, že stránky navštevované zamestnancami neobsahujú škodlivé prvky.