Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Déhora sa podieľala na vývoji nového softvéru AI4HR, ktorý dokáže prostredníctvom niekoľkých modulov predvídať potenciálnu úroveň chorôb a pomocou dátovej analýzy tak spoločnosti varuje pred možným nedostatkom zamestnancov.

 V súčasnosti sa v boji proti novému koronavírusu čoraz viac využíva umelá inteligencia, pomocou ktorej sa vedci snažia zabrániť jeho šíreniu a zmierniť tak dopady pandémie na prevádzku mnohých firiem. Jedným z takýchto nástrojov je nový softvér AI4HR, na ktorého vývoji sa podieľala aj spoločnosť Déhora. Softvér má za cieľ sledovať zdravie zamestnancov napríklad vo výrobných spoločnostiach. S nástrojom AI4HR je jednoduché detegovať osoby, ktoré vykazujú známky ochorenia, takže je možné predísť zatvoreniu časti či dokonca celej prevádzky. Prostredníctvom analýzy a vyhodnocovania rôznych informačných zdrojov dokáže softvér varovať pred možným nedostatkom zamestnancov a zaistiť tak prevádzkyschopnosť spoločnosti.

„Nástroj AI4HR kombinuje najnovšie poznatky a technológie umelej inteligencie, zberu a vyhodnocovania informácií, čím efektívne dopĺňa najčastejšie opatrenia prijímané vo firmách na Slovensku, ako napríklad nosenie rúšok, využitie dezinfekcie a fixovanie či striedanie pracovných skupín. Digitalizácia a softvérové nástroje nám umožňujú robiť fundované a rýchle rozhodnutia v oblasti riadenia ľudských zdrojov. To je cesta, ktorou by sa mali vydať všetky spoločnosti, aby boli flexibilnejšie a mohli sa čo najlepšie popasovať s novými procesnými nepríjemnosťami plynúcimi zo šírenia ochorenia COVID-19. Som veľmi rád, že spoločnosť Déhora mala možnosť inovatívne sa podieľať na vývoji nových nástrojov, ktoré môžu pomôcť všetkým spoločnostiam tak, aby nemuseli obmedzovať či dokonca zatvárať svoje prevádzky,“ vysvetľuje Roman Urban zo spoločnosti Déhora.

Softvérový nástroj AI4HR sa skladá z niekoľkých modulov:

Modul zdravotného stavu (Health Measurement Module)

S využitím tohto modulu sa dá nepretržite a v reálnom čase sledovať telesná teplota a kondícia zamestnancov, a to pomocou termografických kamier a ďalších IoT zariadení (tzv. zariadenia Internetu vecí). Zozbierané dáta sa zobrazujú na riadiacom paneli. Zvýšená telesná teplota je prvým príznakom toho, že človek môže byť chorý. Ďalšie indikácie je možné získať zmeraním krvného tlaku, hladiny cukru v krvi alebo fungovaním tráviaceho systému. Získané informácie môžu prostredníctvom varovných signálov okrem iného pomôcť zamestnancom zlepšiť svoje životné a stravovacie návyky.

Trasovací modul (Motion Measurement Module)

V rámci tohto modulu sa zhromažďujú údaje o pohybe zamestnancov a kontaktoch s ostatnými osobami vo firme aj mimo nej.  Môže ukázať, s koľkými ľuďmi bol chorý zamestnanec v kontakte, na akom mieste a v akom čase. Mapovanie šírenia choroby výrazne pomáha pri znížení rizika masového šírenia nákazy. Cieľom je teda včasné zistenie potenciálne infikovaných osôb.

Modul riadenia pracovnej doby (Working time)

Tento modul obsahuje informácie o odpracovaných hodinách všetkých zamestnancov. Monitoruje počet zmien, ako aj typ zmeny (dennú, popoludňajšiu, nočnú, nadčasy a pod.), ktorú daný zamestnanec odpracoval. Tieto dáta spoločne s ďalšími údajmi ako napríklad kvalifikácia zamestnanca alebo jeho dostupnosť k pracovnému výkonu (tzn. či je v danom čase dostupný alebo akú ma kvalifikáciu) uľahčia a zrýchlia operatívne zmeny v prípade ochorenia. Vďaka tomu nebude nutné, aby firma menila výrobný plán alebo zvyšovala náklady v dôsledku prestojov či dokonca uzavretia celého oddelenia.

Modul pracovných nákladov (Labor Costs Module)

Tento modul analyzuje výdavky zo strany zamestnávateľa, ako sú náklady na nábor nových pracovníkov, mzdové náklady, náklady na absenciu z dôvodu choroby či prestoja daného oddelenia alebo celej spoločnosti. Program vie pomôcť riadiacim zamestnancom, keďže dokáže vyhľadávať a navrhovať vhodných a dostupných pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou ako náhradu za chorých zamestnancov.

Modul zdravotníckych dát (Regional Medical Data Module)

Prostredníctvom tohto modulu sa dajú zhromažďovať dáta externých zdravotných informácií, napríklad z nemocníc v regióne, rozsah šírenia alebo zasiahnutia infekciou, zotavenie či úmrtnosť. Porovnanie týchto údajov s internými údajmi tak pomôže určiť mieru rizika a včas upozorňovať na potrebné zavedenie ochranných opatrení na pracovisku.

Modul pracovného trhu (Labor Market Module)

Jeho funkciou je zbierať externé informácie o regióne, kde sa spoločnosť nachádza. Sleduje okrem iného mieru nezamestnanosti, ďalšie štatistiky trhu práce, agentúry dočasnej zamestnanosti atď. Poskytuje tak príležitosť predvídať budúce dopady nedostatku pracovných síl na trh a reagovať tak v dostatočnom predstihu zabezpečením nevyhnutných náhrad.

„Udržanie kontinuity prevádzky a bezpečného pracovného prostredia bude v nadchádzajúcich mesiacoch pre mnoho spoločností nielen kľúčovou výzvou, ale aj nutnosťou,“ tvrdí Łukasz Chodkowski, riaditeľ poľskej pobočky spoločnosti Déhora, ktorá sa podieľala na vývoji AI4HR a dodáva: „Zhromažďovaním externých a verejných dát môže tento nástroj takisto poskytnúť pohľad na globálny, regionálny a miestny vývoj pandémie a zaistiť bezpečné riadenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov kdekoľvek na svete.“

Značky: