O firme Aicobotix sme už písali v súvislosti s rozpoznávaním scény pri finalizácii produktov v pásovej výrobe. Článok a video našich čitateľov zaujali a my sme sa na ďalšie novinky v tejto firme boli pozrieť znova. Aj teraz ide o unikátne riešenie.

Aktuálne tu pracujú na rozpoznaní kvality nanesenia lepidla na plastový rám pri lepení okien. Táto požiadavka vznikla v súvislosti s prechodom výroby z manuálnej na robotickú a pritom je potrebné mať spoľahlivú informáciu o tom, že lepidlo je skutočne nanesené podľa predpisov.

Pri samotnom výrobnom procese sa lepidlo nahrieva a lepenie trvá 5 sekúnd. Požiadavky na celý proces pritom vôbec nie sú jednoduché. Lepidlo je priesvitné a musí byť nanesené homogénne na rám. Treba teda identifikovať stav, že nie sú vynechané niektoré časti z rámu a lepidlo je nanesené v dostatočnej hrúbke tak, aby to negatívne neovplyvnilo kvalitu nalepenia.

Menšie vynechania na rovných úsekoch sú síce prípustné, ale nikdy nie v rohoch spojenia. V priestoroch AICOBOTIX už funguje skúšobný model tohto riešenia. Jeho srdcom je kamera s rozlíšením 20 Mpx a dva zdroje svetla svietiace zhora. Umelá inteligencia vyhodnocuje nasnímaný obraz a hardvérovo beží na technológii NVIDIA.

AICOBOTIX toto riešenie ako automatizovanú bunku vyvíja spolu s firmou STIMBA. Základné výzvy ktorým čelia pri lepení sú:

– kvalita vstupného materiálu na lepenie,
– priehľadnosť samotného lepidla,
– členitosť lepeného materiálu,
– svetelné podmienky v pracovnom procese,
– cena riešenia.

Výsledkom bude „samokorekčný“ lepiaci systém s konzistentným výstupom lepených plastových okien. Želaný stav je, že lepidlo bude nanesené homogénne a nebude presahovať rám okna s definovanou presnosťou na desatiny milimetra.

V AICOBOTIX sme videli hotové zlepené okno a konštatujeme, že riešiť správne nanesenie priesvitného lepidla naozaj nie je triviálna a ľudským okom ľahko detekovateľná záležitosť. Robotizovanú bunku na montáž okien, kde sa bude tento rozpoznávací systém používať, vyvíja spoločnosť Stimba. Ďalšie aktivity firmy Aicobotix budeme ďalej sledovať.

  • Vľavo nasnímaný obraz z kamery, vpravo rozpoznané lepidlo označené červenou farbouZdroj: Aicobotix
  • Výrobná linka na výrobu okienZdroj: Aicobotix
  • Kamera a svetelné zdroje použité pri vyhodnotení kvality nanesenia lepidlaZdroj: Aicobotix
  • Skúšobná prevádzka rozpoznania nanesenia lepidla na rámZdroj: Aicobotix

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.